Asistenta Sociala Este o Componenta a Sistemului de Protectie Sociala, Fiind un Ansamblu de Institutii si Masuri prin Care Statul

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Asistenta Sociala Este o Componenta a Sistemului de Protectie Sociala, Fiind un Ansamblu de Institutii si Masuri prin Care Statul.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Luize D.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asistenta sociala este o componenta a sistemului de protectie sociala, fiind un ansamblu de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei localoe si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efecetelor temporare sau permanente ale unor situatii care marginalizeaza sau exclud social unele persoane.

Obiectivul principal al asistentei sociale este protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

Nevoia sociala reprezint ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru aisgurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale.

Asistenta sociala este in responsabilitatea institutiilor publice specializate ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a organizatiilor societatii civile. Asistenta sociala cuprinde drepturile acordate in bani sau in natura, precum si serviciile sociale.

Asistenta sociala se intemeiaza pe anumite principii:

1) Respectarea demnitatii umane – fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii;

2) Universalitatea – fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala in conditiile legii;

3) Solidaritatea sociala – comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale si in sensul asigurarii standardelor de viata;

4) Parteneriatul – institutiile publice si organizatiile civile coopereaza in vederea organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale;

5) Subsidiaritatea (interventia statului) – statul intervine cand initiativa locala nu a satisfacut nevoile sociale.

Autoritatea ce initiaza masurile de asistenta sociala si urmareste aplicarea acestora la nivel local si central este Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Au dreptul la asistenta sociala in Romania toti cetatenii romani cu domiciliul in Romania, fara deosebire de rasa, nationalitate, de orgine etnica, de limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau de origine sociala.

Cetatenii altor state si apatrizii au dreptul la masuri de asistenta sociala in conditiile tratatelor internationale la care Romania este parte.

Asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu.

Prestatiile sociale in bani sau natura cuprind:

- Alocatiile familiale – se acorda familiilor cu copii si are in vedere acoperirea cheltuielilor privind nasterea, educatia si intretinerea copiilor;

- Ajutoare speciale – se acorda persoanelor sau familiilor ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, precum si persoanelor cu deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale.

Serviciile sociale au ca obiectiv mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie, cronice sau de urgenta. Serviciile sociale se acorda la domiciliu sau in institutii specializate.

Serviciile sociale pot fi:

- Servicii de ingrijire sociala medicala (azilul de batrani);

- Servicii de asistenta sociala (cantina saracilor), si sunt realizate prin personal specializat. Personalul din sistemul de asistenta sociala poate fi format din angajati sau voluntari specializati cu diverse calificari.

Finantarea asistentei sociale – din bugetul statului si bugetele locale, la care se adauga fonduri extrabugetare, donatii, sponsorizari, contributia persoanelor beneficiare sau venituri proprii ale institutiilor de asistenta sociala.

Institutiile de asistenta sociala asigura protectia, ocrotirea, gazduirea si ingrijirea copiilor, persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice.

La nivel teritorial, serviciile publice de asistenta sociala din cadrul Directiilor de Munca si Solidaritate Sociala au atributii privind:

- Evidenta beneficiarilor si a sumelor cheltuite;

- Acreditarea peronalului specializat;

- Administrarea fondurilor alocate.

Serviciile publice de specialitate sunt organizate si la nivelul Consiliilor Judetene si Locale.

Venitul minim garantat asa cum este definit de HOTĂRÂREA Nr. 11 din 9 ianuarie 2008

privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-

născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat publicata in

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul National de Asistenta Sociala.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Stiinte Economice Constanta.