Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cojocaru Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

I. In domeniul organizatoric:

- elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si emite regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora;

- propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale norme metodologice in aplicarea prevederilor legale din domeniul sau de competenta;

- propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate a asiguratilor;

stabileste procedurile de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili;

- stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului;

- organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform legii;

- organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;

- organizeaza, administreaza si asigura securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum si al structurilor sale teritoriale;

- organizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

- organizeaza si administreaza sistemul de trimitere la tratament balnear, precum si programele recuperatorii;

- organizeaza modul de atribuire a codului personal de asigurari sociale, precum si gestiunea acestuia;

- organizeaza activitatea de furnizare a informatiilor necesare in vederea elaborarii de studii si analize in domeniul sau de activitate;

- administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu;

- organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;

- organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul cu atributii in domeniul prevenirii, securitatii si sanatatii in munca;

- organizeaza si asigura evidenta la nivel national a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;

- aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;

- organizeaza cooperarea cu institutii similare din alte tari, in vederea solutionarii unor probleme din domeniul asigurarilor sociale, inclusiv al accidentelor de munca si bolilor profesionale;

- coordoneaza, indruma si controleaza activitatea de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in general si, in mod deosebit, activitatea preventiva desfasurata de personalul propriu sau de asociatiile profesionale de asigurare;

- emite, respinge sau retrage autorizatia de functionare pentru asociatiile profesionale de asigurare, in conditiile legii;

- constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

- aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu isi duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPAS.

II. In domeniul financiar:

- propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurari sociale de stat si face public salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator, prognozat potrivit legii;

- repartizeaza, in profil teritorial si pe trimestre, bugetul asigurarilor sociale de stat, aprobat potrivit legii;

- constituie fondul de rezerva si asigura utilizarea acestuia, conform legii;

- analizeaza realizarea veniturilor bugetului de asigurari sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobati prin lege;

- colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali si alte venituri, potrivit legii;

- calculeaza, retine si vireaza impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;

- ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale;

- calculeaza valoarea unui punct de pensie si o actualizeaza in timpul executiei bugetare, potrivit legii;

- asigura plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale care, potrivit legii, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat;

- asigura stabilirea si plata unor drepturi finantate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este ordonator principal de credite, CNPAS exercitand functia de ordonator secundar de credite;

- raspunde de administrarea patrimoniului propriu si de utilizarea cu eficienta a fondurilor provenite din imprumuturi externe;

- finanteaza, la nivel national, studii de cercetare aplicativa, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociatiilor profesionale de asigurare, in vederea elaborarii de solutii, dispozitive si metode de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale;

- tine evidenta costurilor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, la nivel national;

- elaboreaza si supune spre aprobare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale criteriile si metodologia care stau la baza calculului contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

- controleaza modul de acordare a stimulentelor pentru incurajarea aplicarii masurilor de prevenire si reducere a nivelului de risc la accidente de munca si boli profesionale;

- deconteaza, in conditiile prevazute de lege, prestatiile efectuate de asociatiile profesionale de asigurare;

- determina si revizuieste tarifele si clasele de risc pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscul de accidentare si imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv;

- efectueaza incadrarea in clasele de risc si comunica anual persoanelor juridice si fizice asigurate clasa de risc si cota de contributie datorata, corespunzator activitatilor desfasurate in fiecare unitate;

Fisiere in arhiva (1):

  • Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.doc