BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania

Referat
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 18123
Mărime: 397.67KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Gavriletea

Cuprins

CAPITOLUL I: Esenţa economicã, rolul şi funcţiile asigurãrii in economia de piaţã 1

1.1. Conceptul de asigurare 1

1.2. Esenţa, functţiile şi rolul asigurãrii 3

1.3. Clasificarea asigurãrilor 5

1.4. Importanţa asigurãrii in activitatea economica 7

CAPITOLUL II: Piaţa asigurarilor din România 9

2.1.Scurt istoric 9

2.2.Prezent şi perspective 18

CAPITOLUL III : BCR Asigurãri 22

3.1.Prezentarea companiei 22

3.2.Piaţa româneasca a asigurãrilor 2006 37

3.3. Rezultate BCR Asigurãri 41

CAPITOLUL IV: Asigurãri auto. Particularitãţi la societatea BCR Asigurãri Zalãu 43

4.1. Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor (CASCO) 43

4.2. Asigurarea de rãspundere civilã auto 51

4.3. Asigurarea de rãspundere civilã pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule in afara teritoriului României – Carte Verde 55

4.4. Asigurare de raspundere a transportatorului, in calitate de cãrãuş pentru marfa transportatã (CMR) 56

CAPITOLUL V: Aspecte legale şi fiscale privind activitatea de asigurare.58

5.1. Reglementãri legale 58

5.2. Aspecte fiscale 59

Concluzii personale 61

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

1. ESENŢA ECONOMICÃ, ROLUL SI FUNCŢIILE ASIGURÃRII IN ECONOMIA DE PIAŢA

1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE

Producţia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza existenţei şi dezvoltãrii societãţii omeneşti. Ca proces permanent si neintrerupt producţia de bunuri materiale presupune raporturi permanente si intercondiţionare intre om şi natura prin intermediul cãrora anumite obiecte sunt desprinse din mediul lor natural şi sunt apoi prelucrate in conformitate cu necesitãţile oamenilor.

Deşi omul a reuşit sã pãtrunda tot mai adanc tainele naturii pe masura dezvoltãrii stiinţei şi tehnicii activitatea sa economicã, patrimoniul intreprinderilor şi chiar integritatea sa fizicã, existenţa sa ca persoanã continuã sã fie ameninţate de o multitudine de fenomene ale naturii cum sunt cutremurele, inundaţiile, alunecãrile de teren, grindina, ingheţul, seceta etc. care pot provoca pagube insemnate agenţilor economici si societãţilor in general. Importante pagube materiale pot fi provocate prin insãşi activitaţile oamenilor, in mod premeditat sau independent de voinţa lor. Dintre acestea pot fi amintite pagubele determinate de incendii, furturi, explozii, greve sau conflicte militare locale, etc.

De-a lungul timpului agenţii economici au cautat sa descopere şi sã aplice diverse mijloace de protecţie impotriva riscurilor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activitãţile lor de producţie şi de comercialeizare precum şi persoanele care exercitau asemenea activitãti. Aceste mijloace menite sã asigure protecţia impotriva riscurilor generate de forţele independente de voinţa omului, de fapta altuia sau de insãşi fapta persoanei expuse riscului se bazeazã pe prevenire, asistenţã şi prevedere.

Prevenirea apare ca cel mai bun mijloc de protecţie dacã permite suprimarea riscurilor. In realitate s-a dovedit ca are destul de rar un efect radical, indeosebi când riscurile sunt generate de forţele naturii.

Asistenţa este acţiunea şi face parte dintre primele moduri de reparaţie a daunelor. In general asistenţa este incerta, si de cele mai multe ori insuficientã. Ea nu poate repara decat parţial şi momentan şi-l pune pe acel asistat, de regula, intr-o poziţie de inferioritate.

Prevederea este proprie persoanelor ameninţate, implicã prelevarea de resurse actuale pentru nevoi viitoare. Asigurarea s-a dovedit forma cea mai reusitã si mai eficientã a prevederii.

O altã formã de protecţie care se apropie de instituţia asigurãrii din zilele noastre o constituie asa numita "autoasigurare". Ea constã in crearea de catre fiecare persoanã fizicã sau juridicã in parte a unor rezerve proprii care sa fie utilizate numai in cazul producerii evenimentelor generatoare de pagube, pentru acoperirea acestora. In fapt aceastã forma de protecţie este denumitã in mod propriu "autoasigurare" intrucât nu indeplineşte principiul mutualitãţii, principiu obligatoriu in asigurare. In plus aceastã formã de protecţie, deşi este bazatã pe prevedere, este total neeconomicã, greu realizabilã şi de multe ori insuficientã. Practica a dovedit cã unitãţile economice au posibilitãţi materiale limitate şi nu-şi pot constituii rezerve atât de importante incât sa se considere la adapostul oricaror consecinţe materiale sau financiare nefavorabile. Aceasta practicã s-a dovedit neeconomicã intrucât : prizeazã agenţii economici de fonduri foarte importante care ar putea fi folosite in mod eficient pentru dezvoltarea producţiei şi comerţului, a altor activitãţi sociale utile.

Asigurarea are la baza principiul mutualitaţii, potrivit caruia fiecare asigurat contribuie cu o suma modesta, numita primţ de asigurare, din care se compenseaza pagubele suferite de cei incercaţi. Platind un procent relativ mic din acoperirea exercitatã de polita de asigurare persoanei care işi asuma riscul (asigurãtorul), asiguratul primeşte in schimb o garanţie de despagubire impotriva pierderii posibile şi viitoare. Intrucât in cele mai mute cazuri riscul asigurat nu se produce, şi paguba nu se materializeaza, asigurãtorul este capabil sa acopere paguba şi atunci când aceasta se produce. Invers, administrând riscul prin intermediul asigurãrii, orice paguba este suportatã in comun de mai multe persoane şi nu-şi exercitã impactul asupra unei singure persoane (fizice sau juridice).

Preview document

BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 1
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 2
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 3
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 4
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 5
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 6
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 7
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 8
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 9
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 10
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 11
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 12
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 13
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 14
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 15
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 16
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 17
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 18
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 19
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 20
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 21
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 22
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 23
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 24
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 25
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 26
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 27
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 28
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 29
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 30
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 31
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 32
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 33
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 34
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 35
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 36
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 37
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 38
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 39
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 40
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 41
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 42
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 43
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 44
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 45
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 46
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 47
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 48
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 49
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 50
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 51
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 52
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 53
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 54
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 55
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 56
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 57
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 58
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 59
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 60
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 61
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 62
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 63
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 64
BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • BCR Asigurari, in Contextul Pietei Asigurarilor din Romania
    • BIBLIOGRAFIE.doc
    • CAPITOLUL_I_lucrarea_lui_adi..doc
    • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Autovehiculelor pentru Avarii și Furt

S.C.ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM S.A este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/304/08.02.1991, cod unic de înregistrare...

Piata Asigurarilor Auto - CASCO - Asirom

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURARILE 1.1. Asigurarea ca mijloc de protectie Înca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost...

Studiu Comparativ pe Piața Asigurărilor intre Produsele AIG Life și Asirom Vienna Insurance Group

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1 Aspecte generale privind asigurările de viaţă din România 1.1.1. Scurt istoric al...

Practica Asigurari la BCR

1. ISTORIC AL ASIGURĂRILOR 1.1 Primele noţiuni de asigurare Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului încă din cele mai vechi timpuri l-a...

Particularitati ale Asigurarilor de Viata

Capitolul I: Abordari conceptuale privind asigurarile de viata I.1. Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viata este o forma de protectie...

Asigurari de Accidente

DESPRE ASIGURARILE DE ACCIDENTE - De ce si cand avem nevoie de o asigurare de accidente – Acest tip de asigurare este recomandat in primul rand...

BCR Asigurari de Viata

CAPITOLUL 1 BCR Asigurari de Viata 1.1 Istoric BCR Asigurari de Viata a fost infiintata in luna octombrie 2005 in vederea dezvoltarii...

Asigurari - Firma Astra Asigurari

Istoricul societatii “ASTRA Asigurari” ASTRA Asigurari s-a desprins in anul 1991 din compania de stat ADAS, beneficiind de experienta de 31 de ani...

Te-ar putea interesa și

Managementul si Managerii Viitorului - Abordare Comparativa in Conditiile Internationalizarii si Globalizarii Vietii Economice

INTRODUCERE Societatea modernă se află într-un permanent proces de schimbare şi dezvoltare.Întreaga lume se schimbă în direcţia obţinerii unor...

Noutati si Tendinte in Managementul Actual al Bancilor Comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Modelul Guvernantei Corporative in Intreprinderile din Romania

Partea 1 – Parte teoretica Introducere – Ce este guvernanta corporativa si cand a aparut? In Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,...

Promovarea ca Metoda de Marketing la SC BCR Asigurari SA

INTRODUCERE Intr-o companie, toata lumea trebuie sa vanda, de la patron pana la telefonista. Fiecare indifferent de functie , trebuie sa...

Riscuri financiare și produsele de bancasigurare

Criza financiara este cea mai buna situatie care poate aparea asupra natiunilor si oamenilor pentru ca atrage dupa sine progrese.In perioada de...

Asigurarea de Clădiri Construcții Echipamente și Altor Bunuri

Follows our life everyday procuring goods and services or are engaged in society, organizations that provide these things. Statistical studies...

Asigurări non-viață din România în Contextul Uniunii Europene

INTRODUCERE Scopul acestui proiect este analiza unei societăti de asigurare. În vederea unui diagnostic complet al societăţii S.C. AllianzTiriac...

Piata Asigurarilor in Romania dupa 2000

1.Caracteristici ale pietei asigurarilor Amplificarea in timp a activitatilor economico-sociale, diversificarea si aparitia unor noi obiecte ale...

Ai nevoie de altceva?