Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Inroducere 2
2. Înființarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 4
3. Atribuțiile CSA 5
4. Membrii CSA 7
5. Obiectivele CSA 8
Concluzie 9
Bibliografie 10

Extras din document

1. Introducere

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) este singura autoritate împuternicită prin lege cu atribuții de autorizare, supraveghere prudenţială și control a activității de asigurare/intermediere în asigurări în România.

De asemenea, CSA are şi atribuția de emitere a normelor de aplicare a legilor din domeniul asigurărilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor își desfășoară activitatea în baza Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege reglementează organizarea și funcționarea societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a intermediarilor în asigurări, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, supravegherea asigurătorilor si reasigurătorilor care desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legătură cu acestea.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are statut de autoritate administrativă autonomă de specialitate, independentă, cu personalitate juridică şi cu sediul central în municipiul Bucureşti. Potrivit legii, CSA este o autoritate finanțată integral din venituri proprii, sursa de venit fiind contribuțiile societăților de asigurare și intermediarilor în asigurări.

Scopul întregii activităţi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii activităţii de asigurare în România. Acest scop este atins prin exercitarea permanentă a principalelor atribuţii conferite de lege (autorizare, reglementare, supraveghere prudenţială şi control), precum şi a activităţii de soluţionare a reclamaţiilor asiguraţilor şi păgubiţilor împotriva societăţilor din domeniul asigurărilor, a acţiunilor de perfecţionare profesională şi de informare publică.

Misiunea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este de a pune în aplicare legislaţia din domeniul asigurărilor imparţial, cu onestitate şi promptitudine; de a proteja, în temeiul legii, consumatorii de produse de asigurări; de a încuraja menținerea unei pieţe sănătoase a asigurărilor; de a promova necesitatea unei mai bune serviri a interesului public. În acest scop, vor fi impuse şi respectate cele mai înalte standarde de etică, profesionale şi de calitate a muncii în toate relaţiile, formale şi informale, cu persoanele, companiile și alte instituții asupra cărora au efecte politicile şi acţiunile Comisiei.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor menţine Registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare, Registrul intermediarilor în asigurări, precum şi Registrul actuarilor (urmaţi link-urile pentru a accesa informaţiile cuprinse în aceste registre). Anual, CSA redactează un raport care reflectă activitatea desfăşurată şi evoluţia pieţei de asigurări pe parcursul unui an calendaristic, document care este prezentat Parlamentului României. În secţiunea Centrul media/Rapoarte anuale puteţi să descărcaţi rapoartele anuale ale CSA începând cu anul 2001.

Având în vedere Strategia proprie pentru perioada 2007 – 2011, care prevede implicarea în pregătirea personalului din piața asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a înființat Institutul de Management în Asigurări (IMA) în anul 2009. IMA are ca membru fondator unic CSA și are ca principal obiectiv asigurarea în mod unitar a pregătirii, perfecţionării şi specializării profesionale a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor, cât și a intermediarilor în asigurări.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor îndeplineşte și calitatea de administrator al Fondului de Garantare - fond care asigură protecția asiguraților și păgubiților prin preluarea obligațiilor de plată față de aceștia ale societăților de asigurare declarate în insolvență.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pe plan extern

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor reprezintă România în organismele internaţionale de specialitate în domeniul asigurărilor, din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea și amendarea reglementărilor europene specifice asigurărilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este, astfel, membru cu drepturi depline al Autorității Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), instituție care a substituit CEIOPS de la 1 ianuarie 2011, al Comitetului European pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPC), precum și al Asociaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS).

2. Înființarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

Dat fiind specificul activității de asigurare, în practica internațională au fost create organisme guvernamentale care să supravegheze aplicarea întocmai a dispozițiilor legale cu privire la activitatea de asigurare și reasigurare, pentru prevenirea insolvabilității societăților comerciale din acest domeniu și pentru apărarea drepturilor asiguraților. În România s-a înființat Oficiul de supraveghere a activităților de asigurare și reasigurare subordonat Ministerului Finanțelor care a funcționat până în anul 2000.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.docx