Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor Societatilor de Asigurari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor Societatilor de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Holt Gheorghita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind veniturile si cheltuielile societăţilor de asigurări.1
1.1. Structura şi importanţa veniturilor şi cheltuielilor societăţilor de asigurări.1
1.2. Determinare riguroasă a veniturilor şi cheltuielilor unei societăţi de asigurări– condiţie de bază pentru realizarea echilibrului financiar. 6
Capitolul 2. Înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor din operaţiuni de asigurări.12
2.1. Înregistrarea primelor subscrise.12
2.2. Înregistrarea încasarii primelor de asigurare.17
2.3. Rezilierea poliţei de asigurare.19
2.4. Înregistrarea cheltuielilor cu despăgubirile.22
Bibliografie

Extras din document

CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SOCIETATILOR DE ASIGURARI

1.Aspecte teoretice privind veniturile si cheltuielile societăţilor de asigurări

1.1. Structura şi importanţa veniturilor şi cheltuielilor societăţilor de asigurări

Producerea riscurilor asigurate obligă societăţile de asigurări la efectuarea de cheltuieli cu achitarea despăgubirilor şi a sumelor asigurate. În acest scop, este necesar ca orice asigurător să concentreze la dispoziţia sa un volum important de venituri. Pentru ca pe parcursul desfăşurării activităţii de asigurare să se poată realiza echilibrul între venituri şi cheltuieli, se impun încasarea ritmică a veniturilor şi efectuarea cheltuielilor în concordanţă cu prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli. Totodată, este necesară o urmărire permanentă a modului de realizare a încasărilor din fiecare sursă în parte, pentru a se evita apariţia unor goluri temporare de venituri.

Veniturile unei societăţi de asigurări apar, în principal, sub forma primelor de asigurare. Cu toate acestea, deoarece pe lângă primele de asigurare mai pot fi realizate şi alte venituri, este necesară gruparea acestora după provenienţă. Astfel, la o societate de asigurări care practică atât asigurări obligatorii, cât şi asigurările facultative, veniturile se prezintă după cum urmează:

Venituri realizate sub forma primelor de asigurare, concretizate în:

• primele aferente asigurărilor obligatorii(dacă este cazul, separat pe ramuri de asigurare: bunuri, persoane şi răspundere civilă, respectiv pe categorii de asiguraţi – persoane fizice sau persoane juridice);

• primele provenite de la asigurările facultative, după cum urmează:

• primele încasate din asigurările fcaultative de bunuri, cum sunt:

- prime încasate din asigurările animale;

- prime încasate din asigurările de culturi agricole şi rodul viilor;

- prime încasate din asigurările gospodăriilor populaţiei;

- prime încasate din asigurările de clădiri, alte construcţii şi ale conţinutului acestora (mijloace fixe şi mijloace circulante materiale);

- prime încasate la asigurările pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate în România;

- prime încasate la asigurările pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate în afara României;

- prime încasate din asigurările construcţiilor-montajului şi a răspunderii constructorului;

- prime încasate la asigurările navelor (fluviale, maritime şi aeriene);

- prime încasate la asigurările de transport (separat pentru transportul intern şi cel extern).

• prime încasate din asigurările facultative de persoane:

- prime încasate la asigurările de viaţă;

- prime încasate la asigurările de accidente.

• prime încasate din asigurările facultative de răspundere civilă:

- prime încasate din asigurările de răspundere civilă auto, cu valabilitate în România;

- prime încasate din asigurările de răspundere civilă auto, cu valabilitate în afara teritoriului României;

- prime încasate din asigurările de răspundere civilă legală;

• venituri din asigurări şi reasigurări în valută.

Dacă societatea de asigurări practică şi reasigurări, atunci veniturile legate de acestea se evidenţiază distinct şi apar sub următoarele forme: prime provenite de la reasigurări primite; dezdăunări în valută; refracţii asupra primelor cedate în reasigurare; recuperări şi regrese din despăgubiri în valută; alte venituri din reasigurări.

Veniturile financiare pot fi realizate în condiţiile economiei de piaţă prin investirea unei părţi din capital, din rezervele de capital şi din rezervele tehnice în bunuri imobiliare şi mobiliare, în titluri de valoare etc., cu încadrarea în limitele coeficientului de lichidiatate stabilit prin statutul de funcţionare.

Veniturile financiare apar în principal sub următoarele forme:

- venituri din participaţii de capital (dividende);

- venituri din creanţe imobilizate;

- venituri din titluri de plasament;

- venituri din dobânzi;

- venituri din diferenţe de curs valutar;

- venituri din dobânzi aferente împrumuturilor acordate în cadrul asigurărilor de viaţă;

- alte venituri financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor Societatilor de Asigurari.doc