Contractul de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contractul de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Costachescu Deea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

1. Definitia si caracteristicile juridice ale contractului de asigurare 3
2. Conditiile de validare ale contractului de asigurare 7
3. Principiile care stau la baza contractului de asigurare 10
4. Formarea contractului de asigurare 17
5. Efectele contractului de asigurare 30
6. Încetarea contractului de asigurare 34
7. Legislatia româneasca privind contractul de asigurare 36

Extras din document

1.Definitia si caracteristicile juridice ale contractului de asigurare

Relatiile sociale dintre oameni se realizeaza pe baza unor

întelegeri verbale sau scrise, pe baza contractelor.

Codul Civil român , în art. 942, defineste contractul ca

fiind acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui

sau stinge între dânsii un raport juridic:Ý Contracul de asigurare

este un contract cu caracter civil. Asigurarea este o activitate

comerciala pentru asigurator si, deseori, si pentru asigurat. El este

strict bilateral si, de regula, nu se poate încheia cu titlu gratuit.

Contractul de asigurare, din punct de vedere juridic, face parte din categoria contractelor aleatorii. Conform art. 1635 din Codul Civil român, Ý contractul aleatoriu este conventia reciproca ale carei efecte, în privinta beneficiilor si a pierderiloe pentru toate partile, sau pentru una sau mai multe dintre ele, depinde de un eveniment necertÝ. Contractul de asigurare este primul enumerat ca facând parte din aceasta grupa.

Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de lei numita prima de asigurare, în schimbul careia asiguratorul îsî asuma obligatia ca la producerea evenimentului ( riscul asigurat ) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea de asigurare sau suma asigurata în limitele cuvenite, precum si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.

Contractul de asigurare este reglementat de normele generale cuprinse în acte normative – legi, decrete, ordonante, hotarâri – care se aplica oricarui contract de asigurare si prin norme speciale corespunzatoare fiecarei ramuri de asigurare, de persoane, de bunuri, de raspundere civila.

Fig. 1 – Cadrul legislativ si sistemul asigurarilor

Din definitia contractului de asigurare se pot desprinde caracterele juridice ale acestuia. El este un contract personal, consensual, sinalgmatic, unic, oneros, cu executare succesiva, aleatoriu si de adeziune.

Fig. 2 – Caracterele juridice ale contractului de asigurare

a) Este un contract personal deoarece desi obiectul asigurarii poate fi o proprietate, un bun sau un interes, prin contractul de asigurare se asigura persoana sau persoanele si nu proprietatea. În cazul în care asiguratul vinde propritatea asigurata, noul proprietar nu este asigurat în baza aceluiasi contract decât daca asiguratorul accepta acest lucru. Identitatea noului proprietar este deasemenea esentiala în decizia asiguratorului de a prelua asigurarea în noile conditii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Asigurare.doc