Contractul de Reasigurare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5536
Mărime: 40.36KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela State
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Anul II, Semestrul I, Gr. 1

Cuprins

Cap.1. Reasugurarea

Cap.2. Contractul de reasigurae

2.1.Reţinerea

Cap.3.Tipuri de contracte de reasigurare

Cap.4. Principiile care stau la baza contractului de reasigurare

Cap.5. Obligativitatea existenţei, în momentul încheierii contractului de reasigurare, a unui obiect reasigurării

5.1.Caracteristicile juridice al contractului de reasigurare

5.2. Condiţii de valabilitate ale contractului de reaigurare

5.3. Forma contractului de reasigurare

Cap.6. Rezilierea contractului de reasigurare

Bibliografie

Extras din document

Cap.1. Reasugurarea

Apariţia reasigurării ca fenomen şi reasigurătorilor ca societăţi specializate de asigurare reunite în vederea desdăunării colective în faţa unui risc a apărut odată cu cataclismele asigurate, cu daunele de mari proporţii, în faţa cărora evenimente de genul din 11 septembrie 2001 sau valurile tsunami au dovedit că altfel nici nu se mai poate.

Definită strict în spiritul legii, „reasigurarea este operaţiunea de asigurare a unui asigurător de către alt asigurător, primul fiind asigurat, iar cel de al doilea reasigurător”.

Tratatele de asigurări extind definiţia: „reasigurarea constituie un mijloc de egalizare, prin divizare, a răspunderilor între mai mulţi asigurători, dispersaţi pe arii geografice cât mai întinse, de menţinere a unui echilibru rezonabil între primele încasate şi despăgubirile datorate la fiecare asigurător în parte”. Despre reasigurări se poate scrie mult, se pot face speculaţii cu nemiluita, pentru că până la urmă este vorba de o daună pe care trebuie să o acopere cel puţin doi asigurători, în care cel mai abil se aşează cât mai bine la adăpost.

Reasigurarea constituie o completare extrem de preţioasă a asigurării directe, deoarece ea face posibilă fărămiţarea riscurilor iniţiale ascunse de asigurator, redistribuirea lor în numeroase societăţi specializate şi dispersarea lor pe întinse arii geografice.

În felul acesta, reasigurarea, alături de alţi factori, crează cadrul necesar realizării stabilităţii rezultatelor financiare ale societăţilor de asigurare.

Contractul de reasigurare cuprinde liberul consimţământ, acordul de voinţă al părţilor în legătură cu cedarea/primirea în reasigurare.

Contractul de reasigurare reglementează raporturile juridice dintre reasigurat şi reasigurător, derivat din contractul de asigurare.

Nevalabilitatea contractului de reasigurare nu are nici o influenţă asupra valabilităţii contractului de asigurare.

Cap.2. Contractul de reasigurae

Contractul de reasigurare constituie acordul de voinţă între două părţi, denumite „reasigurat” şi „reasigurător” prin care reasiguratul cedează o parte din primă şi din riscuri către reasigurător, care în schimbul primei de reasigurare încasate şi a riscurilor preluate se obligă să plătească reasiguratului despăgubirile cuvenite în cazul producerii riscului (riscurilor) potrivit condiţiilor convenite în contract. Contractul se consideră perfect din momentul semnării lui de către părţi.

Asiguratul (iniţial) nu este participant la contractul de reasigurare şi el nu are dreptul să obiecteze împotiva încheierii contractului de reasigurare.

Din analiza definiţiei contractul de reasigurare rezultă următoarele trăsături, şi anume:

a. Contractul de reasigurare este condiţionat (presupune) de existenţa unui contract de asigurare iniţial încheiat între asigurat şi asigurător;

b. Contractul de asigurare şi cel de reasigurare există (funcţionează) în acelaşi timp;

c. Contractul de reasigurare este un contract separat încheiat între reasigurat (asigurătorul iniţial) şi reasigurător. Reasigurătorul despăgubeste pe reasigurat numai în limita răspunderii pe care şi-a asuma-o. Chear dacă reasiguratul dă faliment, obligaţiile asigurătorului (reasigurătorului) faţă de asiguraţi rămân aceleaşi;

d. Reasigurătorul urmează soarta reasiguratului;

e. Contractul de reasigurare nu are o formă standar, ci ţine seamă de interesul, natura şi mărimea riscului, domeniul de activitate. Separarea relaţiilor dintre asigurat şi asigurător, pe de o parte, şi între reasigurat şi reasigurător, pe de altă parte, este consacrată prin diferite reglementări. Conform acestor reglementări, asiguratul nu poate emite pretenţii faţă de reasigurător, afară de situaţia când o astfel de solicitare este menţionată expres în poliţa de asigurare;

f. Contractul de reasigurare nu se poate încheia pentru o valoare (sumă) mai mare decât cea pentru care s-a încheiat contractul iniţial de asigurare:

g. Există posibilitatea recurgerii la retrocesiune.

Reasigurarea avantajează nu numai pe asigurător, dar şi pe asigurat, deoarece prin cedarea unei părţi din răspunderea iniţial asumată asiguratul este pus la adăpost de surpriza neplăcută ca, în caz de daună, asigurătorul să nu poate face faţă obligaţiilor de despăgubire.

Prin operaţia de reasigurare, societatea de asigurare care cedează devine reasigurat sau cedent , iar aceea care primeşte, devine reasigurător.

La rândul său, reasigurătorul poate ceda şi el o parte mai mare sau mai mică din riscul acceptat în reasigurare, până când riscul cuprins în asigurarea originală va fi îndeajuns de fărămiţat între diferitele societăţi de asigurare. Această operaţie este cunoscută sub denumirea de retrocesiune.

Preview document

Contractul de Reasigurare - Pagina 1
Contractul de Reasigurare - Pagina 2
Contractul de Reasigurare - Pagina 3
Contractul de Reasigurare - Pagina 4
Contractul de Reasigurare - Pagina 5
Contractul de Reasigurare - Pagina 6
Contractul de Reasigurare - Pagina 7
Contractul de Reasigurare - Pagina 8
Contractul de Reasigurare - Pagina 9
Contractul de Reasigurare - Pagina 10
Contractul de Reasigurare - Pagina 11
Contractul de Reasigurare - Pagina 12
Contractul de Reasigurare - Pagina 13
Contractul de Reasigurare - Pagina 14
Contractul de Reasigurare - Pagina 15
Contractul de Reasigurare - Pagina 16
Contractul de Reasigurare - Pagina 17
Contractul de Reasigurare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Reasigurare.doc

Alții au mai descărcat și

Practici internaționale în asigurări

Introducere În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurari Internationale

1) Subiectele asigurarii: asigurarea implica o serie de factori: persoane fizice si juridice intre care se nasc raporturi sau sau relatii juridice...

Asigurari de Locuinte

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode...

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor...

Analiza unui Produs la Firma Omniasig

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL FIRMEI In 1995 cand si-a inceput activitatea, Omniasig avea o singura sucursala si 12 angajati. Astazi, Omniasig a...

Suport de Curs la Asigurari

Capitolul 1: Notiuni teoretice privind asigurarile 1.1.Conceptul de asigurare Productia bunurilor materiale a constituit dintotdeauna baza...

Te-ar putea interesa și

Practici internaționale în asigurări

Introducere În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia...

Situatii Financiare in Companiile de Asigurari

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Brandul, avantaj competitiv al unei societăți de asigurări

CAP. 1. CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI 1.1 . Rolul şi definirea brandului Asociaţia Americană de Marketing defineşte conceptul brandului...

Piața Reasigurărilor

INTRODUCERE Pentru diminuarea impactului riscurilor asumate prin contractele de asigurare încheiate, pentru echilibrarea situaţiei financiare şi...

Asigurari si Reasigurari in Europa, Dinamica, Structura si Contiunt

1.Evoluţia asigurărilor şi reasigurărilor Începuturile asigurărilor îşi au originea în cele mai vechi timpuri ;ele se pierd în negura vremurilor,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Efectele si Riscurile Reasigurarii

Cap.1 Asigurarea – reasigurarea. Scopurile reasigurarii Pentru a înţelege mai bine esenţa reasigurării, se impune o delimitare a acestei...

Asigurări și Reasigurări

Capitolul 1. Consideraţii generale privind reasigurările 1.1. Introducere Asigurările şi reasigurările deţin un rol fundamental în structurile...

Ai nevoie de altceva?