Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Fârțescu Bogdan-Narcis

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

I. Dinamica asigurărilor 1
1.1 Caracteristici generale 1
1.2 Dinamica pietei internationale de asigurări 3
1.3 Dinamica pietei asigurărilor în Europa 4
1.4 Dinamica pietei asigurărilor în România 7
II. Impactul asigurărilor asupra economiei 10
Anexe 15
Bibliografie 25

Extras din document

I. Dinamica asigurărilor

1.1 Caracteristici generale

În cadrul economiei de piată, indiferent de tară si de gradul de dezvoltare economică, atât numărul ofertantilor cât si cel al solicitantilor este într-o continuă modificare. Aceasta este valabil si pe piata asigurărilor. Astfel, aparitia pe piată de noi societăti de asigurare, asociatii mutuale sau a altor organizatii, are loc concomitent cu iesirea (lichidarea, fuziunea) altora. Aceste fluctuatii permanente demonstrează că piata asigurărilor nu este o piată închisă, ci una în continuă miscare si transformare.

O problemă importantă legată de piata asigurărilor de persoane, bunuri si răspundere civilă priveste dimensiunea acesteia. Elementul hotărâtor care defineste dimensiunea acestei piete este cererea de asigurare, care la rândul său, este determinată, pe de o parte de numărul potentialilor asigurabili, persoane juridice si fizice, si de convingerea acestora despre utilitatea si opoortunitatea încheierii unei asigurări.

Deci o importantă covârsitoare în dinamica sau dezvoltare pietei asigurărilor dintr-o tară joacă, pe de o parte siguranta sau mai bine-zis încrederea pe care o inspiră societatea de asigurări potentialilor asigurati – aici putem include reputatia sau numele societătii de asigurare si chiar zvonurile, care de multe ori sunt decizionale, si pe de altă parte – tipul sau temperamentul potentialilor clienti.

Pe marginea ultimei idei am mai putea discuta putin, pentru că temperamentul asiguratilor depinde si de pozitia geografică a statului în care locuieste. Este bine-stiut că de la nord la sud (pe harta geografică) temperamentul poparelor se ”încinge”, ceea ce se răsfrânge si asupra dinamicii pietei asigurărilor. Cele expuse mai devreme nu reprzintă o legitate sau o axiomă, însă ar fi bine dacă s-ar aprofunda studiul si pe marginea acestei ipoteze.

Pentru a contura dimensiunea pietei asigurărilor se folosesc o serie de indicatori. Indicatorii statistici ai activitătii de asigurare răspund unor necesităti de mare importantă pentru cunoasterea si analiza nivelului, structurii si evolutiei activitătii de asigurare, ca si aprecierii rezultatelor obtinute la nivel macroeconomic sau la nivelul diferitelor elemente structurale ale pietei de asigurări. Determinarea acestor indicatori are un rol deosebit de important pentru caracterizarea stării activitătii sectorului asigurărilor si aprecierea performantelor economice.

Cei mai semnificativi ar părea următorii:

- numărul contractelor încheiate în perioda de referintă;

- numărul politelor active;

- valoarea anuală totală a primelor de asigurare;

- numărul companiilor de asigurare;

- cuantumul sumelor asigurate în perioada de referintă;

- valoare totală a angajamentelor asumate de societătile comerciale de asigurare la un moment dat.

Dinamica primelor încasate în decursul unei perioade de timp evidentiază tendintele care se degajă din evolutia ramurii asigurărilor, si mai ales raporturile acesteia cu ansamblul economieie nationale.

Considerăm că la acesti indicatori ar mai trebui adăugati si altii care să surprindă impactul asigurărilor asupra vietii economico-sociale a unui stat, cum ar fi

- ponderea primelor de asigurare în PIB-ul sau PIN-ul creat;

- ponderea în ocuparea fortei de muncă;

- ponderea investitiilor din domeniul asigurărilor în PIB;

- densitatea asigurărilor

Aceasta, pentru că dimensiunea pietei asigurărilor trebuie analizată nu numai sub raportul cantitativ, ci si mai ales sub raport calitativ.

Raprtul dintre primele de asigurare încasate si PIB-ul evidentiază mai pregnant gradul de dezvoltare a asigurărilor.

Îmbunătătirea treptată a raportului dintre primele de asigurare încasate si PIB-ul realizat se explică prin modificarea în timp a comportamentului persoanelor fizice, ca si al celor juridice.

Astfel, pe măsură ce veniturile cresc si nevoile vitale sunt satisfăcute, oamenii sunt dispusi să sacrifice o parte din veniturile lor disponibile pentru procurarea unor bunuri si servicii care nu sunt de primă necesitate. Printre acestea se numără si contractarea de asigurări. Când asigurarea oferă, pe lângă protectie împotriva unor riscuri, si posibilitatea economisirii si fructificării nor disponibilităti bănesti, ea devine si mai atractivă.

Aici tin să mentionez utilitatea si aplicabilitatea Legii psihologice fundamentale formulată de J.M.Keynes, conform căreia, de regulăsi în medie, odată cu cresterea venitului, creste si consumul, dar într-o proportie mai mică.

În ceea ce priveste persoanele juridice, pe măsură ce cresc complexitatea proceselor tehnologice, tehnicitatea utilajelor din dotarea fabricilor si uzinelor si valoare bunurilor aflate în dispozitie, în productie sau în reteaua de desfacere, creste si vulnerabilitatea acestora în fata pericolelor de tot felul. Pentru a se pune la adăpost de eventualele pagube, agentii economici consimt să apeleza la protectia societătilor de asigurare, în loc să se limiteze la autoprotectie

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica si Impactul Asigurarilor asupra Economiei.doc