Efectele Contractului de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Efectele Contractului de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Relatiile sociale dintre oameni se realizează pe baza unor întelegeri verbale sau scrise, pe baza contractelor.

Art. 942 din Codul civil român defineste contractul în felul următor: ”acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsii un raport juridic”.

Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil.Orice asigurare este o activitate comercială pentru societatea de asigurări si foarte adesea si pentru asigurat.Contractul de asigurare este strict bilateral si nu se poate încheia cu titlul gratuit.

Din punct de vedere juridic, contractul de asigurare face parte din categoria contractelor aleatorii.

Codul civil prevede la art. 1365: ” contractul aleatoriu este conventia reciprocă ale cărei efecte, în privinta beneficiilor si a pierderilor pentru toate părtile, sau pentru una sau mai multe dintre ele, depinde de un eveniment incert”.

Contractul de asigurare este actul încheiat între asigurător si asigurat, la asigurările facultative, care prevede obligatia asiguratului de a plăti o prima asigurătorului si obligatia acestuia din urmă de a prelua asupra sa riscul producerii unui eveniment, plătind asiguratului sau beneficiarului indemnizatia prevazuta în acest caz.

După cum precizează unii autori,contractul de asigurare are doua functii :

• introducerea riscului într-o mutualitate, în sensul că, desi rămâne individual, riscul este contopit într-un ansamblu, în simbioză cu celelalte riscuri admise;

• stabilirea unei legături individuale între societatea de asigurare si purtătorul riscului, prin acordul de vointa dintre ei.

Contractul de asigurare are o serie de particularităti fată de contractele ce vizează alte domenii de activitate:

• Contractul de asigurare are caracter sinalagmatic, aceasta însemnând că părtile contractante îsi asumă obligatiile si drepturi reciproce si interdependente ( art. 943 din Codul civil român ). Asiguratul se obligă să declare exact bunurile si riscurile, să plătescă primă de asigurare, iar societatea de asigurări să ofere protectia pentru riscul asigurat, fapt care se concretizează în despăgubirea sau suma asigurată plătite pentru pagubele produse de riscul asigurat.

• Este un contract cu titlu onoros, ceea ce însemnă că fiecare parte urmăreste să obtină un folos, un avantaj, o contraprestatie în schimbul obligatiei ce-si asumă ( art. 945 din Codul civil român ) .

• Contractul de asigurare este un contract cu executare succesivă, deoarece prestatiile prevăzute în contract din partea participantilor nu se efectuează dintr-o dată, ci în mod treptat si în timp, până la expirarea valabilitătii sale.

• Este un contract cu caracter aleatoriu, deoarece efectele sale depinde de un eveniment incert, producerea riscului. Existenta sau mărimea obligatiei de plată a asigurătorului nu se cunosc dinainte, ele depinzând de producerea si de amploarea efectelor riscului. Este totusi de remarcat că, dacă evenimentul acoperit prin el conferă contractului caracter aleatoriu, garantia protectiei oferită prin contract asiguratului este sigură si, în acelasi timp, permanentă, pe întreaga durată a contractului.

• Contractul de asigurare este un contract de adeziune, deoarece clauzele contractului sunt stabilite de asigurător, cealaltă parte ( asiguratul ) putând numai să le accepte, sau să nu contracteze.

• Este un contract de bună credinta. Încrederea între părti stă la baza relatiilor dintre diferite institutii financiare ( bănci, fonduri, etc. ) si clientii lor. Raporturile contractuale din asigurări sunt fundamentate pe principiul denumit al celei mai mari bune credinte.

• Este un contract personal întrucât obiectul asigurării poate fi o proprietate, un bun sau un interes; prin contractul de asigurare se asigură persoana sau persoanele si proprietatea.

• Este un contract consensual, ceea ce înseamnă că se încheie valabil prin simplul consimtământ al partilor, fără să fie nevoie de vreo formă specială de exprimare a vointei acestora

• Contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durată.Unicitatea contractului de asigurare se mentine pe toată durata prevăzută a contractului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Contractului de Asigurare.docx

Alte informatii

Alexandru Ioan Cuza