Evaluarea Fondurilor de Pensii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evaluarea Fondurilor de Pensii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAP.I. SISTEMUL DE PENSII IN ROMANIA 3
1.1. Particularităţi ale sistemului de pensii în perioada actuală 3
1.2. Fondul de pensii administrat privat 5
1.2.1 Aderarea la un fond de pensii private 5
1.2.2. Agentul de marketing, administratorul şi depozitarul unui fond de pensii administrat privat 6
1.2.3. Constituirea unui fond de pensii administrat privat 9
1.3. Pensia administrată privat 10
CAP. II. REGULILE DE EVALUARE A ACTIVELOR FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE, REGULILE DE CALCUL AL VALORII ACTIVULUI NET SI AL VALORII UNITATILOR DE FOND 13
2.1. Reguli de evaluare a intrumentelor financiare 13
2.2. Reguli de calcul al activelor fondului de pensii facultative 17
CAP.III. CALCULUL RENTABILITATII FONDURILOR DE PENSII 19
3.1. Mecanismul de calcul al ratelor de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative 19
Concluzii 23
Bibliografie 24

Extras din document

CAP.I. SISTEMUL DE PENSII IN ROMANIA

1.1. Particularităţi ale sistemului de pensii în perioada actuală

Reforma pensiilor în România este necesară datorită faptului că actualul sistem de pensii de stat, elaborat la începutul sec. XX, se bazează pe principiul solidarităţii sociale şi constă în redistribuirea contribuţiilor colectate de la angajaţi către pensionari (Sistemul PAYG – Pay As You Go=”Plăteşti pe măsură ce eşti plătit”).

Raportul dintre angajaţi şi pensionari este în 2007 de 1:1, iar pensia reprezintă aprox. 30% din salariu. Sistemul de pensii de stat este nesustenabil în viitor: natalitatea scade, populaţia îmbătrâneşte accentuat, speranţa de viaţă creşte, forţa de muncă este în declin. Deci, pensiile facultative şi pensiile obligatorii administrate privat sunt o completare a pensiei sociale.

Această reformă constă în: introducerea sistemului de pensii bazat pe 3 piloni:

Pilonul I - Sistemul actual de pensii de stat (reglementat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale); Ca urmare a scăderii în ultimii 17 ani a numărului angajaţilor care lucrează şi îşi plătesc contribuţiile sociale (CAS) de la 8.1 milioane (1990) la 4.6 milioane (2006), în acest moment pensia de stat are o valoare medie de numai 380 RON pe lună. În prezent, în momentul pensionării se realizează doar o reducere a venitului, însă nivelul cheltuielilor nu scade aproape deloc, ceea ce face dificilă menţinerea unui standard de viaţă cu care fiecare este obişnuit.

Pilonul II - Sistemul de pensii private obligatorii (reglementat de Legea nr. 23/2007 şi Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare); Pentru îmbunătăţirea situaţiei finainciare după pensionare, salariaţii cu vârste de până la 35 de ani au fost nevoiţi, din 17 septembrie 2007, să aleagă un fond de pensii obligatoriu, administrat privat. Participarea la un fond de pensii administrate privat, este obligatorie pentru tinerii sub 35 de ani şi opţională pentru cei aflaţi între 36 şi 45 de ani (aceştia din urmă având o singură şansă de a participa la această pensie privată înscriindu-se în perioada 17 septembrie 2007 - 16 ianuarie 2008). Aderarea la un fond de pensii administrat privat este o opţiune individuală a participantului şi se face din propria iniţiativă a acestuia sau în urma repartizării aleatorii de catre Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).

Pilonul III – Sistemul de pensii facultative (reglementat de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare). Ca şi completare a pensiei de stat şi a celei private obligatorii, mai există soluţia oferită de o pensie privată facultativă. Acest sistem a intrat în vigoare de la 1 mai 2007 şi va fi finanţat din contribuţiile suplimentare, fiind deschis persoanelor de până la 52 ani. O persoană poate contribui la acest sistem cu cel mult 15% din venitul brut şi poate beneficia de pensie când împlineşte 60 de ani. În momentul cotizării la acest tip de pensie benefiaciază de deductibilitate fiscală atât angajatul cât şi angajatorul (în limitele a 200 euro anual pentru fiecare).

Scopul sistemului de pensii private obligatorii constă în majorarea veniturilor pensionarilor în viitor, simultan cu diminuarea constrângerilor asupra bugetului de stat. Totodată se va trece de la sistemul bazat pe administrarea în comun a fondurilor colectate, la un sistem bazat pe economisire personală, deoarece fiecare participant va cunoaşte care este valoarea fondului acumulat.

Fig.1 Sistemul de pensii în România

2007 Din 2008

O pensie administrată privat “reprezintã suma plătită lunar, pe viaţă, unui participant sau beneficiarului desemnat de acesta, după caz, în mod suplimentar şi distinct de cea acordatã de sistemul public”

Avantajele pensiei private sunt reprezentate de:

- Pentru pensiile private Pilon 2 nu se plăteşte nimic in plus drept contribuţie deoarece banii necesari acestui pilon provin doar prin direcţionarea unui procent (crescător de la un an la altul) de la asigurările sociale (C.A.S.)

- Sumele de bani adunate treptat în timp sunt mai mari decât cele din Pilonul I deoarece banii sunt investiţi în instrumente financiare aducătoare de venit suplimentar (titluri de stat, obligaţiuni, certificate şi depozite bancare, o mică parte şi în acţiuni ale celor mai profitabile companii listate la Bursă)

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Fondurilor de Pensii.doc