Functionarea Societatilor de Asigurari

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Functionarea Societatilor de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Victoria Seulean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Potrivit legislatiei, in Romania activitatea de asigurare poate fi exercitata numai de:

- Persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art.12 din Legea nr.403;

- Sucursale a unor societati de asigurare si/sau de reasigurare din statele membre care desfasoara activitatea de asigurare pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul destabilire si cu libertatea de a presta servicii;

- Filiale si/sau sucursale ale unor sociatati de asigurare si/sau de reasigurare din state terte, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii.

Modificarile legislative permit autorizarea oricarui asigurator cu sediul social in afara Uniunii Europene si care doreste sa stabileasca o sucursala sau o agentie pe teritoriul Romaniei.Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda aceasta autorizatie daca asiguratorul indeplineste cel putin urmatoarele conditii:

a) este indreptatit sa desfasoare activitatea de asigurare potrivit legii;

b) deschide o agentie sau o sucursala pe teritoriul Romania;

c) se obliga sa deschida conturi specifice activitatii de asigurare pe care o desfasoara si sa inregistreze toate datele privind tranzactiile efectuate;

d) desemneaza un reprezentant, cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;

e) poseda in Romania active in limita legii;

f) se obliga sa mentina marja de solvabilitate stabilita prin lege;

g) prezinta un studiu de fezabilitate;

h) trimite orice informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Societati comerciale pe actiuni:

- sunt unitati institutionale private sau mixte pe actiuni a caror functie principal consta, in aceea de intermediar financiar intre ceilalti agenti economici si populatie;

- colecteaza, transforma si redistribuie disponibilitatile financiare su transforma riscurile individuale in riscuri colective.Resursele economice a acestor unitati economice sunt constituite din prime de asigurare si dobanzi primite din angajamente contractate;

- functioneaza ca entitati economice a caror principal scop este realizarea profitului.In schimbul vanzarii produsului de asigurare, pe baza unui contract sau polita de asigurare, societate de asigurare incaseaza de la persoanele fizice sau juridice interesati de asigurare o suma de bani ce este denumita prima de asigurare ;

- functioneaza pe baza legii societatilor comerciale si a legii speciale privind societatile de asigurare si supravegherea a asigurarilor ;

- pot fi constituite numai ca societati pe actiuni la care actionarii semnificativi si persoanele semnificative sunt aprobati de Comisia de Supraveghere a Asigararilor;

- vor avea actiunile nominative, cu toate elementele prevazute in lege.Actiunile pot fi tranzactionate prin societatile de valori mobiliare prin intermediul bursei.Uneori pentru a-si proteja pozitia, actionarii majoritari prevad in statut ca societatea sa fie declarata societate inchisa sau majorarea de capital sa fie facuta prin intermediul drepturilor preferentiale de subscriere(DPS).In primul caz nu pot subscrie la majorare de capital si alte persoane din afara sistemului.Drepturile preferentiale de subscriere, confera vechilor actionari dreptul de a subscrie cu prioritate noile actiuni detinute, actionarii au drepturi si obligatii proportionale cu acestea.

Procedura se regaseste si in societatile de asigurare.La majorare capitalului social, se prevede prin actull constitutiv ca actiunile emise vor fi oferite in primul rand actionarilor existenti proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta.

Conducerea se realizeaza de catre Aunarea Generala a Actionarilor.Aceasta se constituite in mod planificat si regulat avand caracter ordinar, dar si de cate ori situatia speciala creata o impune (caracter extraordinar).

Fisiere in arhiva (1):

  • Functionarea Societatilor de Asigurari.doc

Alte informatii

Facultatea de Stiinte Economice Timisoara, Relatii Economice Internationale, an III