Norme Legislative Fiscale pentru Anul 2009

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Norme Legislative Fiscale pentru Anul 2009.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ceausescu Andreea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Norme legislative fiscale pentru anul 2009

Codul fiscal se modifica de la 1 ianuarie 2009:

In Monitorul Oficial 480 din 30 iunie 2008 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Modificarile vor intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2009. De exemplu, daca, in prezent, pierderea fiscala anuala realizata de contribuabilii platitori de impozit pe profit se recupereaza in termen de cinci ani, incepind cu anul 2009 pierderea fiscala stabilita prin declaratia de impozit pe profit se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii sapte ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Tot de la 1 ianuarie 2009, nu sint venituri impozabile cu impozit pe venit veniturile realizate din tranzactionarea (incepind cu 1 ianuarie 2009) titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale. De asemenea, de la inceputul anului viitor, se modifica si anumite cote de impozitare pentru veniturile realizate de nerezidenti. Se diminueaza cota de impozit, de la 16% la 10% pentru veniturile din dobinzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene (prevedere valabila si pina la 1 ianuarie 2009). In plus, se extinde, de la 1 ianuarie 2009, aria de aplicabilitate a acestei prevederi si pentru statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, inclusiv pentru sediile permanente situate in aceste state. Aceasta cota de impunere se aplica in perioada de tranzitie de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si pina la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobinzilor sau redeventelor sa detina minim 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dobinzii sau redeventelor. Se diminueaza, de la 16% la 10%, cota de impozitare pentru dividendele platite de o intreprindere care este persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Se extinde aria de aplicabilitate a acestei prevederi si pentru firmele sau sediile permanente in statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb. De asemenea, se extinde scutirea de impozit pentru dividendele platite de o intreprindere care este persoana juridica romana unei persoane juridice/sediu permanent rezidenta atit in Uniunea Europeana, cit si in statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, in conditiile in care beneficiarul dividendelor detine minim 15% din titlurile de participare la intreprinderea persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin doi ani, care se incheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10%, incepind cu anul 2009.

Noi prevederi fiscale in domeniul tranzactiilor imobiliare

Prin Ordinul 1706/1889/C/2008 aprobat de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Justitiei, se reglementeaza o serie de aspecte legate de tranzactiile imobiliare. Astfel, se modifica formularul 208 - "Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" (cod 14.13.01.13/10i), utilizat pentru declararea impozitului calculat si incasat de notarii publici, pentru fiecare beneficiar de venit. Declaratia se depune pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul sau ori de cite ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior. Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF. In acelasi timp, notarii declara, pina la data de 25 a lunii urmatoare tranzactiei, impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal in formularul 100 - "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat". Pina la data de 25 a fiecarei luni, notarii publici vor achita impozitul in contul unic de venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora birourile notariale sint inregistrate fiscal. Se modifica, de asemenea, formularul 253 - "Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" (cod 14.13.01.13/10i) utilizat de organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului pe venit, in cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare se face prin alta procedura decit cea notariala. Prin lege, se aproba formularul 209 - "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal", utilizat pentru declararea veniturilor obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare prin alta procedura decit cea notariala sau judecatoreasca. Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza astfel de venituri, la organul fiscal competent, in termen de zece zile, inclusiv, de la data transferului, in vederea stabilirii impozitului. Plata impozitului se efectueaza de catre contribuabili, in numerar sau prin decontare bancara, in contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare de patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare fiscala (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat in evidenta fiscala. Se aproba, de asemenea, formularul 254 - "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal" (cod 14.13.02.13./11), utilizat pentru stabilirea de catre organul fiscal competent a diferentelor de impozit de plata in cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala, notarul public constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului.

Modificarile si completarile aduse Codului Fiscal sunt:

• Sunt venituri neimpozabile in perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de C.N.V.M.. In aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Totodata, profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea pe piata autorizata si supravegheata de C.N.V.M. a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana nu se impoziteaza, pentru aceeasi perioada de timp.

• Limita de deductibilitate a cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative creste de la echivalentul in lei a 200 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant la echivalentul in lei a 400 de euro, intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

• Limita de deductibilitate a cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate creste de la echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant la echivalentul in lei a 250 de euro intr-un an fiscal pe fiecare participant;

• Incepand cu anul fiscal 2010, pierderea anuala rezultata in urma compensarii pierderilor rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul sociatatilor inchise, cu castigurile de aceeasi natura, se va reporta numai in anul fiscal urmator. In prezent, pierderea ce rezulta nu se reporteaza. Pierderea din anul fiscal 2009 nu se reporteaza.

• In perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, castigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, sunt venituri neimpozabile, iar incepand cu 1 ianuarie 2010 aceste castiguri se supun reglementarilor art.67 alin. 3 lit. a) - devin impozabile in functie de durata de detine a lor in portofoliu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Norme Legislative Fiscale pentru Anul 2009.doc

Alte informatii

Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir