Normele Metodologice ale Asigurarilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Normele Metodologice ale Asigurarilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 26 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

Introducere pg 1
I.Cateva tipuri de asigurari auto folosite in Romania pg 2
I.1. Asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor pg 2
I.2. Asigurarea de accidente a conducatorilor auto si a altor persoane aflate în autovehicule pg 3
I.3. Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cu valabilitate în afara teritoriului României (Carte Verde) pg 4
I.4. Asigurarea de raspundere a transportatorului în calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule pg 4
I.5.Asigurarea de raspundere a transportatorului în calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu autovehicule, numai pe teritoriul României pg 5
I.6. Asigurarea de raspundere civila obligatorie pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule (RCA) pg 6
I.7. Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, excedent peste limitele raspunderii la asigurarea obligatorie pg 7
II Norme metodologice privind incheierea si derularea asigurarii autovehiculului pentru avarii si furt pg 7
II.1.Raportul de inspectie al autovehiculului pg 7
II.2.Cererea chestionar pg 9
III.Nota de calcul pg 12
III.A. Stabilirea sumei pg 12
III.B. Stabilirea cotatiei finale pg 15
III.C.Stabilirea primei de asigurare pg 18
IV.Polita de asigurare pg 19
V.4.Clauze speciale pg 25

Extras din document

Introducere

Modul de organizare şi conducere a activităţii de asigurare este determinat atât de acţiunea unor factori comuni şi altor domenii de activitate, cât şi a unor factori specifici care generează anumite particularităţi.

Managementul în asigurări, ca de altfel în toate domeniile de activitate, urmăreşte crearea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii economice şi eficientizarea acestora. Pe lângă factorii comuni tuturor domeniilor de activitate, în asigurări intervin şi factori specifici care determină modul de organizare şi de conducere a activităţii de asigurare.

Managementul în asigurări trebuie să asigure condiţii optime pentru; acordarea operativă a despăgubirilor şi respectiv a sumelor asigurate la care au drept asiguraţii atunci când se produc riscurile asigurate; adaptarea continuă a formelor de asigurări (facultative şi prin efectul legii) de bunuri, persoane şi răspundere civilă la cerinţele ce apar pe piaţa de asigurări şi reasigurări naţională şi internaţională. Dacă aceste condiţii sunt întrunite se creează premisele necesare pentru depăşirea mai uşor a eventualelor consecinţe negative a producerii riscului asigurat.

Societăţile de asigurare îşi asumă răspunderi în legătură cu acoperirea unor daune care au caracter aleatoriu. Volumul acestor daune nu se poate cunoaşte, ci se poate doar aproxima prin calcule bazate pe teoria probabilităţilor. De aici rezultă importanţa deosebită a existenţei unui sistem informaţional cât mai complet care să cuprindă date privind frecvenţa şi intensitatea riscurilor pe perioade de timp cât mai îndelungate. Cu ajutorul acestor date, societatea de asigurare poate să stabilească nivelul primelor de asigurare, apelând la metodele statistico-matematice.

Pe baza acestui proces informaţional se pot efectua calcule privind evoluţia în perspectivă a cheltuielilor cu plata despăgubirilor şi a sumelor asigurate, se poate stabili nivelul primelor de asigurare şi se pot adopta decizii privind introducerea de noi forme de asigurări facultative de bunuri , persoane şi răspundere civilă.

În ceea ce priveşte forma juridică de realizare a asigurării, aceasta influenţează modul de organizare şi conducere a activităţii de asigurare, deoarece într-un fel stau lucrurile când este vorba de asigurarea prin efectul legii şi altfel la asigurarea contractuală ( facultativă ). Pentru asigurările prin efectul legii nu se impun măsuri pentru perfecţionarea activităţii de asigurare, ci doar pentru crearea condiţiilor necesare încasării primelor de asigurare la termenul prevăzut de lege şi pentru ca evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor să se efectueze pe baze reale şi cât mai rapid.

I.Cateva tipuri de asigurari auto folosite in Romania:

I.1. Asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor

Ce se poate asigura?

- autovehicule înmatriculate în România ce apartin persoanelor fizice sau juridice.

Pentru ce riscuri se asigura:

- ciocniri, loviri, rasturnari, zgârieri, caderi, inclusiv caderea pe autovehicul a unor corpuri;

- incendiu, explozie, afumare, patare, carbonizare si alte diverse distrugeri ca urmare a incendiului;

- inundatie, furtuna, uragan, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, actiunea apelor curgatoare si a obiectelor purtate de apa;

- ploaie torentiala, grindina, trasnet, avalansa de zapada, greutatea stratului de zapada sau de gheata

- furtul autovehiculului sau al unor parti componente ale acestuia;

- pagubele cauzate autovehiculului sau partilor componente ale acestuia ca urmare a furtului.

Riscurile de mai sus sunt acoperite pe teritoriul României. Acoperirea acestor riscuri se poate extinde si în afara teritoriului României, fie la cerere prin plata unei prime suplimentare, fie automat la achizitionarea documentului CARTE VERDE de la unul din reprezentanti.

Ce despagubiri se primesc?

în caz de daune partiale:

- costul reparatiilor, respectiv a înlocuirii pieselor avariate;

- cheltuielile efectuate în vederea transportului autovehiculului avariat la cel mai apropiat atelier de reparatii ce poate efectua reparatia sau la locul de adapostire;

- cheltuielile efectuate în vederea limitarii pagubelor;

în caz de dauna totala:

- suma asigurata la care s-a facut asigurarea si care este înscrisa în polita de asigurare, mai putin contravaloarea pieselor ramase neavariate, rezultate din dezafectarea autovehiculului care ramâne în proprietatea Asiguratului.

I.2. Asigurarea de accidente a conducatorilor auto si a altor persoane aflate în autovehicule

Ce se poate asigura?

- conducatorul auto si persoanele din autovehiculul asigurat pentru avarii si furt.

Pentru ce riscuri se asigura:

- deces sau invaliditate permanenta totala sau partiala produse ca urmare a circulatiei autovehiculului sau a accidentelor acestuia.

Ce despagubiri se primesc?

- suma asigurata din polita în caz de invaliditate totala sau deces;

- o suma în limita gradului de invaliditate stabilit de medic, în caz de invaliditate partiala;

contravaloarea cheltuielilor medicale efectuate în cazul ranirii unei persoane din autovehicul pentru:

- spitalizare;

- diagnosticare;

- tratament chirurgical si medicamentos;

- transport

Fisiere in arhiva (2):

  • Normele Metodologice ale Asigurarilor
    • Normele metodologice ale asigurarilor.doc
    • Nota calcul - avarii si furt.doc