Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Municipiului Iasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Municipiului Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 87 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Asigurari, Finante, Stiinta Administratiei

Cuprins

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Obiect / domeniu de activitate 5
1.3 Organizarea internă 8
1.4 Funcţionalitatea 12
1.5. Structura de personal 16
1.6. Relaţii cu exteriorul 17
Cap. 2 Fundamentarea indicatorilor financiari la Primăria Municipiului Iaşi 19
2.1 Fundamentarea veniturilor în procesul elaborării bugetului local 19
2.2 Fundamentarea cheltuielilor în procesul elaborării bugetului local 46
Cap.3 Tehnici, metode, proceduri şi operaţiuni privind fianţarea publică din domeniu 62
3.1.Elemente şi noţiuni specifice execuţiei cheltuielilor bugetare 62
3.2. Surse de finanţare 65
3.3 Utilizarea de credite bugetare 69
3.4 Efectuarea plăţilor pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finanţelor Publice 74
3.5. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea primăriei Iaşi 76
Cap. 4 Organizarea şi funcţionarea evidenţei privind gestiunea financiară la Primăria Iaşi 77
4.1 Evidenţa tehnico-operativă 80
4.2.Evidenţa statistică 81
4.3.Evidenţa contabilă 82
4.4. Incheierea exerciţiului bugetar 86
Bibliografie 88

Extras din document

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi

1.1 Scurt istoric

Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice. Iasi, "oraşul celor şapte coline", a fost atestat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, dat de către Alexandru cel Bun (1400-1432) prin care acordă privilegii comerciale oraşului; dar istoria Iaşului merge înapoi până la începutul mileniului.

Orasul Iaşi a fost capitala Romaniei între anii 1916- 1918 fiind în prezent centrul cultural, economic şi academic al Moldovei. Puternic centru cultural şi istoric (în 2008 s-a sărbătorit 600 ani de atestare documentară a Iaşului). Oraş cu un impresionant patrimoniu religios – peste 50 de biserici, între care Biserica Trei Ierarhi, simbol al oraşului. Oraş multicultural, în care activează numeroase Centre Culturale străine (francez, german, al Americii Latine, British Council, ) alături de Comunitatea Elena, Comunitatea Italiana, Comunitatea Evreilor. Spun centru academic deoarece aici functionează Universitatea Alexandru Ioan Cuza una dintre cele mai mari şi cele mai importante universităţi din ţara precum şi alte 11 alte universitati (4 de stat si 7 private).

Astăzi Iaşul este cel mai important centru social, economic şi cultural al Moldovei, remarcându-se prin trecutul lui care se amestecă remarcabil cu prezentul. Vechile clădiri, acoperite de patina timpurilor se îmbină armonios cu noile construcţii, oraşul cunoscând o dezvoltare puternică datorită învăţământului şi economiei locale.

Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi este Legea comunală din 1864, votată de Adunarea generala a României (Parlamentul) în ziua de 9 martie 1864 şi promulgată sub nr. 394 de către Alexandru Ioan Cuza la data de 31 martie 1864.

Actualul sediu al primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima Iaşului, în apropierea celor mai semnificative monumente ale oraşului. Clădirea impresionantă prin somptuozitate şi fastul interioarelor, a fost construită în deceniile 7 - 10 ale sec. XVIII-lea şi restaurată între 1830 - 1833 de către cunoscutul arhitect Johan FREYWALD, cel care a proiectat şi Catedrala Mitropolitană.

Până în 1891 când este vândută statului,clădirea este reşedinţă a familiei Rosetti - Roznovanu, cea mai puternică şi mai influentă familie în arena politică moldovă a urbei. Fiind una din cele mai importante case ale Iaşului în epocă, a găzduit numeroase personalităţi şi a fost martora unor evenimente istorice semnificative. În încăperea în care se află acum Cabinetul Primarului îşi avea biroul M.S. Regele Ferdinand, iar în actuala Sală de şedinţe a Consiliului Local s-a întrunit în 1918 Consiliul de Război al României. În deceniile 2-4 ale secolului nostru, Palatul cunoaşte din nou strălucirea vieţii mondene de altădată, pentru ca, din 1944 să devină sediul Comitetului Orăşenesc de Partid şi din 1970 sediul Primăriei Oraşului. După 1990 s-au perindat prin Sala Mare cele mai semnificative personalităţi ale vieţii politice româneşti, membrii ai Casei Regale, ambasadori şi reprezentanţi ai statelor din toate colţurile lumii.

Administraţia publică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează pe baza principiilor autonomiei locale, al descentralizării serviciilor publice, eligibilitătii autoritătilor administratiei publice locale şi consultarea cetăţenilor în probleme de interes local.

1.2 Obiect / domeniu de activitate

Primăria ca o structură funcţională cu activitate permanentă este constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local şi duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii.

Obiectul de activitate al administraţiei publice locale îl constituie administrarea patrimoniului local cu respectarea legilor, având o competenţă generală, dar şi una teritorială. În acest sens poate adopta hotărâri în toate domeniile de interes local, precum:

- organizarea elaborării, administrării şi execuţiei bugetului local;

- înfiinţarea de activităţi eeonomice;

- de apărare a drepturilor omului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Gestiunii Financiare la Primaria Municipiului Iasi.doc