Particularitatile Rapoartelor Financiare Prezentate de Societatile de Asigurari

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Particularitatile Rapoartelor Financiare Prezentate de Societatile de Asigurari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lazari, L.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Particularităţile caracteristice rapoartelor financiare

Informaţia, element în jurul căruia glisează toate acţiunile omului în context social-economic, are în domeniul economico-financiar drept principal furnizor contabilitatea. Contabilitatea constituie componenta principală a sistemului informaţional al unei întreprinderi, servind în acelaş timp şi altor utilizatori ai informaţiei contabile.

În măsura în care obiectivul contabilităţii – acela de a da o imagine fidelă patrimoniului, rezultatelor şi situaţiei financiare ale agentului economic – a fost atins, o sinteză a tuturor elementelor constitutive ale activităţii acesteia trebuie comunicată utilizatorilor care au nevoie şi au dreptul la aceasta. Acest deziderat este înfăptuit prin întocmirea unor documente financiare ce prezintă într-o manieră sintetică, fidelă, clară şi completă, respectând o anumită periodicitate şi anumite reguli de întocmire, ansamblul aspectelor economico-financiare ale agentului economic.

Referindu-ne la realităţile Republicii Moldova, conform prevederilor articolului 29 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, entităţile de interes public întocmesc şi prezintă rapoarte financiare semianuale şi anuale, iar entităţile, cu excepţia instituţiilor publice şi celor de interes public, întocmesc şi prezintă rapoarte financiare anuale..

Trecerea Republicii Moldova la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare conţinută în rapoartele financiare prezentate de agenţii economici.

Rapoartele financiare reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic utilizatorilor (externi şi interni) informaţiile colectate şi prelucrate de sistemul contabil. Din acest motiv, rapoartele financiare, reprezintă cel mai important produs al sistemului contabil .

Reieşind din valenţele specifice activităţii de asigurare şi a modului de înregistrare al lor în contabilitate, aceste particularităţi îşi găsesc reflectarea în rapoartele financiare prezentate de societăţile de asigurări.

Conform prevederilor SNC 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”, rapoartele financiare reprezintă o informaţie financiară sistematizată despre evenimentele care influienţează activitatea întreprinderii şi operaţiile economice. Scopul rapoartelor financiare cu destinaţie generală îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor şi creditorilor reali şi potenţiali: privind situaţia financiară a întreprinderii, indicatorii activităţii acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele economice şi datoriile întreprinderii, componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice.

Particularităţile contabilităţii organizate în societăţile de asigurări, examinate pe parcursul capitolelor anterioare îşi găsesc modul de reflectare în rapoartele financiare şi a anexelor la acestea prezentate de către societăţile de asigurări.

Componenţa, conţinutul şi bazele metodologice de pregătire a rapoartelor financiare ale întreprinderii sunt determinate de Bazele conceptuale ale pregătirii şi prezentării rapoartelor financiare, SNC 1 „Politica de contabilitate”, 5 „Prezentarea rapoartelor financiare”, 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti”, alte standarde naţionale de contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova .

Deoarece activitatea de asigurare, este un gen specific de activitate cu multiple particularităţi, aceste aspecte negăsindu-şi şi neputând fi reflectate în rapoartele financiare prezentate conform formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova conform anexelor nr. 1, 2, 3, la SNC 5 şi a anexei nr.1 la SNC 7, s-a aprobat de către Ministerul Finanţelor hotărârea Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor (actualmente ISSAFNP) nr.53 din 14.04.1998 , conform anexelor căreia se prezintă conţinutul rapoartelor financiare întocmite de către societăţile de asigurări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Particularitatile Rapoartelor Financiare Prezentate de Societatile de Asigurari.doc

Alte informatii

In referatul dat este expusa caracteristica rapoartelor financiare prezentate de societatile de asigurari in Republica Moldova, modul de intocmire si prezentare.