Pensiile Avocatilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Pensiile Avocatilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

“Avocatura nu este o meserie, mai mult decat atat,

probabil ca nici nu este o profesie.

În realitate, avocatura este un mod de viata”

Andrei Eusebiu Săvescu

Profesia de avocat este considerată în literatura de specialitate ca fiind fără îndoială profesia , judiciară cea mai veche, cu rădăcinile în îndepărtata epocă romană, având la origine obiceiul vechilor patricieni care doreau să îşi apere şi să îşi protejeze clientela.

Legea română arată că avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.

Avocatul este pledantul care conduce clientul in lupta judiciara. El este un fel de bodyguard care insoteste justitiabilul pe campul de lupta judiciara, un luptator profesionist, angajat special pentru a aplica adversarului in instanta loviturile legale cele mai eficiente si totodata pentru a pregati apararea cea mai eficace.

Introducere

Dreptul la asigurările sociale pentru avocaţi se exercită în condiţiile prevăzute de lege. Casa de Asigurări a Avocaţilor (CAA) este o instituţie autonomă investită cu personalitate juridică de interes public şi reprezintă organul de specialitate care administrază şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru avocaţi.

CAA şi filialele acesteia alcătuiesc sistemul propriu de asigurări sociale a avocaţilor. Sistemul are patrimoniu unic şi buget propriu consolidat, care se aprobă cu procedura prevăzută de lege.

Sistemul propriu de asigurării sociale pentru avocaţi este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a. principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului conform legii.

b. Principiul solidarităţii între avocaţi, care au drepturi şi obligaţii reciproce pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.

c. Principiul obligativităţii, conform căruia toţi avocaţii participă fără excepţie la sistem.

d. Principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii a fiecărui avocat, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin pe baza acestei contribuţii.

e. Principiul egalităţii care asigură participanţilor la sistem un tratament nedescriminatoriu în ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

f. Principiul descentralizării care asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii acestuia prin filialele CAA care se înfiinţează şi funcţioneză pe lângă fiecare barou.

g. Principiul repartiţiei pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului, conform legii.

Sunt membri ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii în activitate, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la ajutoare sociale.

Avocatul înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei este obligat să contribuie, în condiţiile legii, la constituirea fondului CAA. Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.

Avocatul primeşte o singură pensie pentru anii lucraţi în exercitarea profesiei de avocat în raport de contribuţia lui la fondul CAA.

Perioada de timp în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură.

Barourile şi filialele CAA sunt obligate să asigure şi să comunice Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru fiecare avocat:

- evidenţa anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat,

- evidenţa cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi – prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a:

- împlinirea limitei de vârstă prevăzută de lege;

- invalidităţii (urmarea a acidentelor sau bolilor);

- maternităţii;

- decesului.

Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare şi alte drepturi prevăzute de lege, corespunzător contribuţiei efectivela constituirea fondului sistemului.

1. Pensii

Avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

- pensie pentru limită de vârstă;

- pensie de retragere definitivă din profesie;

- pensie de retragere anticipată definitivă din profesie;

- pensie de invaliditate;

- pensie de urmaş.

1.2. Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă avocaţilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standart de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Vârsta standart de pensionare este de 60 ani pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realize în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu – se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani. Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realize în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 pentru bărbaţi.

Atingerea stagiului complet de cotizare se va realizaîn termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia pornindu – se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 de ani pentru bărbaţi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Pensiile Avocatilor.doc