Polita de Asigurare Caminul - Ardaf

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Polita de Asigurare Caminul - Ardaf.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

POLIŢA DE ASIGURARE „CĂMINUL”

Elementele inedite ale Poliţei CĂMINUL, produs unic pe piaţa românească, au fost remarcate de clienţi, de analiştii pieţei de asigurări din România şi de mediile de presa de specialitate, primind premiul Produsul Anului în 2001 şi fiind considerat cel mai performant produs de asigurări generale.

Poliţa CĂMINUL vă oferă o largă protecţie, reprezentând un pachet de asigurări care cuprinde asigurarea pentru locuinţă şi conţinutul acesteia, asigurarea de răspundere civilă şi asigurarea de accidente.

Asigurarea mixtă a locuinţei - CĂMINUL - reprezintă o formă distinctă de asigurare practicată în sistemul ARDAF S.A., prin care Asigurătorul dă posibilitatea încheierii pe o singură poliţă a unui pachet de asigurări compus din patru forme de asigurare.

În baza poliţei de asigurare pot fi asigurate:

I

- clădirile şi alte construcţii anexe cu destinaţia de locuinţă şi/sau bunurile din locuinţă;

- răspunderea civilă pentru prejuducii cauzate terţilor;

- accidente persoane.

Asigurarea se încheie în baza „Condiţiilor generale privind asigurarea Căminul", a „Condiţiilor speciale privind asigurarea clădirilor cu destinaţia de locuinţă şi a conţinutului acestora", a „Condiţiilor speciale privind asigurarea de răspundere civilă pentru prejuducii cauzate terţilor", a „Condiţiilor speciale privind asigurarea de accidente persoane".

Toate formele de asigurare au valabilitate în perimetrul asigurat specificat în poliţă.

Poliţa de asigurare - CĂMINUL - se poate încheia cel puţin pentru una din formele de asigurare menţionate mai sus cel puţin pentru riscurile cuprinse în varianta standard, la care se pot adăuga riscurile răspundere civilă pentru prejudicii cauzate terţilor şi accidente persoane.

Poliţa de asigurare - CĂMINUL - NU se poate încheia numai pentru varianta Riscuri Catastrofice, fără a se fi încheiat în prealabil asigurarea in varianta Standard sau Extinsă.

Poliţa de asigurare - CĂMINUL - NU se poate încheia numai pentru construcţiile anexe situate la adresa asigurată, locuinţa fiind obiectivul principal de asigurat.

Nu se acceptă încheierea de poliţe cu prime de asjgurare totale mai mici de 20Euro sau echivalentul în lei sau altă valută la cursul BNR de la data încheierii asigurării.

Nu se acceptă încheierea de poliţe cu valoarea ratelor mai mică de 5 EUR sau echivalentul în lei sau altă valută la cursul BNR de la data încheierii asigurării.

Plata primelor se poate face anticipat şi integral sau eşalonat în rate subanuale, cu respectarea condiţiei referitoare la faptul că nu se încheie poliţe cu prime de asiguare totale mai mici de 20 de Euro şi nu se acceptă încheierea de poliţe cu valoarea ratelor mai mică de 5 Euro.

Pentru plata în rate a primei de asigurare cotaţiile finale din tabele se majorează cu 10%

Pentru poliţele care se încheie cu perioadă de valabilitate mai mică de 12 luni, prima de asigurare se achită numai anticipat şi integral.

Valuta poliţei este una singură atât pentru sumele asigurate, primele de asigurare şi rate şi va nota o singura data în rubrica specia destinată în Specificaţie şi Poliţa de asigurare. În rubricile destinate sumelor asigurate şi primelor de asigurare se va nota numai valoarea acestora în cifre /numere.

Acestea se vor exprima rotunjite la întreg, fără zecimale, (ex. PA=25 EUR:4rate=6,25; rezultă că R2,3,4=6 EUR, Rl = 25-(3x6)=7 EUR)

ASIGURAREA CLĂDIRILOR ŞI / SAU ALTOR CONSTRUCŢII

Clădiri / construcţii ce pot fi asigurate

În sensul prevederilor condiţiilor speciale de asigurare prin "locuinţă" se înţelege:

a) în cazul gospodăriilor din mediul urban sau rural, casă, vilă, cabană sau altă construcţie destinată locuirii permanente sau temporare (casă de vacanţă) cu majorările de prima aferente din tarif, având dotările necesare acestui scop;

b)în cazul blocurilor- apartamentul şi părţile comune în limita cotei indivize;

c) se poate asigura pe poliţa Căminul întegul bloc de locuinţe cu acordul prealabil al centralei Bucureşti;

d) amenajările / construcţiile ce au fost făcute ulterior încheierii poliţei de asigurare pot fi asigurate numai în urma avizării Ardaf, şi a încheierii suplimentului de asigurare şi plata primei suplimentare

e) clădirile cu o vechime mai mare de anul 1940 se pot asigura numai cu acordul prealabil al centralei Bucureşti;

f) clădiri ce nu sunt locuite permanent se pot asigura, cu aplicarea cotei din tabele cu 25% şi cu fransiza obligatorie de 5% din suma asigurata in caz de furt si vandalism;

g) în accepţiunea condiţiilor speciale de asigurare se considera clădire construita din materiale combustibile construcţia care are cel puţin ultimul etaj cu structura si/sau pereţii din materiale combustibile. Acestea se pot asigura cu fransiza obligatorie de 25% din Daună pentru pagube provenite din incendiu, trăsnet, explozie, şi dacă prevăzute cu stingătoare de incendiu cu volum de 6 litri dispuse 1 buc. / 300 metri pătraţi utili, şi/sau 1 buc. / etaj, conform Ordinul Guvernului Nr.163/ 28.02.2007 ;

h) se pot asigura pe poliţa Căminul clădirile menţionate la punctele a, b şi c de mai sus indiferent de calitatea proprietarului de persoană fizică sau juridică cu condiţia ca destinaţia clădirii să fie de locuinţă şi ca în spaţiul asigurat să nu se desfăşoare activităţi economice (specifice Persoanelor Juridice) de orice fel. Această prevedere se aplică şi în cazul clădirilor care iniţial au avut destinaţia de locuinţă şi ulterior aceasta s-a schimbat (integral sau parţial) din spaţiu de locuit în motel, restaurant, atelier de producţie, magazin etc. în aceste situaţii se va încheia poliţa CPJ, inclusiv pentru situaţiile în care astfel de clădiri au fost anterior asigurate pe poliţa CAM.

Fisiere in arhiva (1):

  • Polita de Asigurare Caminul - Ardaf.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR