Prevederi Legale Privind Asigurarile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Prevederi Legale Privind Asigurarile.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Asigurari

Cuprins

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI GENERALE 2
CAPITOLUL 2. ASIGURARILE DE VIATA 3
CAPITOLUL 3. ASIGURARI GENERALE 5
3.1 Asigurari de accidente si boala 5
3.2 Asigurari de sanatate 7
3.3. Asigurari de pensii 8
3.4 Asigurari profesionale 7

Extras din document

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI GENERALE

Asigurarea, in acceptiunea Legii 32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor, este definita ca fiind operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea unor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.

Cadrul legal general , actual, pentru derularea activitatii de asigurare este creat in baza Legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania si Legii 32/2000, cu completarile si modificarile ulterioare, lege care instituie modul de organizare si functionare a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale precum si a intermediarilor in asigurari, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,supravegherea activitatii specifice acestor societati.

Potrivit Legii 136/1995, modificata ulterior prin Legea 172/2004 si OUG 61/2005 , Legii 32/2000 in Romania activitatea de asigurari se desfasoara sub forma :

• asigurari de viata,

• asigurari generale.

Gruparea asigurarilor pe clase de asigurari se face potrivit normelor elaborate in acest sens.

De asemenea asigurarile sunt grupate, in conditiile legii, in doua categorii:

• obligatorii,raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecaruia fiind stabilite prin lege,

• facultative, drepturile si obligatiile partilor fiind stabilite prin contracte incheiate conform legilor in vigoare

Parte integranta a sistemului de asigurari , asigurarile de persoane, au la baza cadrul legal creat prin legi specifice si normele metodologice elaborate de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Legea 136/1995 modificata prin Legea 172/2004 instituie categoria de asigurari de persoane, insa cadrul legal de derulare al acestei activitati se coreleaza si se amplifica cu sistemul legislativ din Romania.

Astfel ca asigurarile de persoane includ:

• asigurari de viata care sunt asigurari facultative

• anumite categorii de asigurari generale care pot fi obligatorii sau facultative(exemplu: asigurari de sanatate, de accidente si boala, pensii private).

Asigurarile de persoane indiferent de grupa din care fac parte au urmatoarele caracteristici comune:

-sunt identificati asiguratorul si asiguratul,

-se refera la un risc asumat,

-se stabilesc terme de plata a primei de asigurare,

-se stabileste cuantumul primei de asigurare ,

-se stabilesc conditiile de acordare a indemnizatiei de asigurare, nivelul si beneficiarul acesteia.

-drepturile si obligatiile partilor.

Asigurarile obligatorii de persoane in Romania sunt cele prevazute in legislatia de specialitate, si anume:

- asigurari sociale, stabilite in baza Legii 19/2000privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale referitor la asigurarea pensiilor, pilon I componenta administrata public prin institutiile statului desemnate in acest sens,si pilon II, componenta obligatorie administrate privat conform Legii 411/2004 si Legii 23/2007,

- asigurari de somaj,conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj,

- asigurari sociale de sanatate, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

- asigurari de boala si accidente conform Legii 346/2002 si Legii 399/2006.

In cazul acestor asigurari toate elementele specifice sistemului de asigurari, parti, raspunderi, conditii de plata a primei si indemnizatiei, beneficiari sunt stabilite prin lege.

Asigurarile facultative de persoane se realizeaza in baza unui contract incheiat intre asigurat si asigurator.Prin contractul de asigurare asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca la producerea unui anume risc desemnat, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata denumita indemnizatie in limitele si termenele convenite.

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si nu poate fi probat cu martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa.

In contractul de asigurare se include urmatoarele:

- numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante,

- obiectul asigurarii:bunuri, persoane si raspundere civila,

- riscurile ce se asigura,

- momentul inceperii si al raspunderii asiguratorului,

- primele de asigurare,

- sumele asigurate

- alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.

Dovada incheierii contractului de asigurare rezulta si din emiterea si trimiterea unui document de asigurare, cum ar fi polita sau certificatul, cererea de plata a primei ori din inscrisul prin care se manifesta vointa asiguratorului de a incheia contractul..Documentul de asigurare poate fi, dupa caz, nominal, la ordin sau la purtator.

Persoana care incheie contractul trebuie sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, sa declare inaintea incheierii contractului toate informatiile necesare evaluarii riscului in mod obiectiv.

Asiguratul este obligat sa plateasca la termenele stabilite primele de asigurare, plata facandu-se integral sau in rate functie de conditiile convenite. Dovada platii primelor de asigurarea revine asiguratului. Plata primelor se face la sediul asiguratorului sau imputernicitului acestuia.

Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contract, plata indemniztiei facandu-se de asigurator in conditiile stabilite in contractul de asigurare, beneficiarilor stabiliti sau in cazul decesului acestora mostenitorilor legali.

In categoria asigurarilor facultative de persoane sunt incluse:

- asigurarile de viata,

- asigurari de pensii private,

- asigurari de boala si accidente,

- componenta din asigurarea CASCO care se refera la asigurarea persoanelor existente in autovehicule in momentul producerii unor accidente din care rezulta vatamarea corporala a acestora,

- asigurari privind asistenta medicala private de urgenta prespitaliceasca,

- asigurari privind sistemul asistentei medicale comunitare organizat in baza legii 95/2006

Fisiere in arhiva (1):

  • Prevederi Legale Privind Asigurarile.doc