Primele la Asigurarile de Persoane - Prima Neta Unica la Asigurarile de Supravietuire cu Plata Unica

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Primele la Asigurarile de Persoane - Prima Neta Unica la Asigurarile de Supravietuire cu Plata Unica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Fartescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Asigurarile de persoane au drept scop protectia persoanelor fizice impotriva unor riscuri care pot afecta integritatea corporala sau viata asiguratului.

Asigurari de persoane care au drept finalitate plata unor sume

forfetare, deoarece nu se poate stabili o valoare baneasca a fiintei umane în cazul producerii unor evenimente care afecteaza însasi persoana asiguratului.

Suma forfetara reprezinta clauza unui contract care stabileste pretul unei prestatii a asiguratorului la producerea evenimentului la un cuantum fix, nevariabil, dinainte convenit.

Pe plan international aceste asigurari se clasifica în:

- asigurari de viata;

- asigurari de accidente si de boala.

Protectia prin asigurarea persoanelor se realizeaza de catre societatea de asigurare, prin garantarea platii unei indemnizatii, in ipoteza producerii evenimentului. Prin asigurarea de persoane se subînteleg tipurile asigurarii personale, care prevad raspunderea asiguratorului pe sumele de asigurare în urmatoarele cazuri:

- decesului asiguratului;

- supravietuirea pîna la o perioada anumita sau atingerea anumitei vîrste, determinate în contractul de asigurare;

- producerea accidentelor.

Prima de asigurare este suma pe care asiguratul o plateste

asiguratorului în schimbul garantarii de catre acesta a acoperirii pagubei sau a platii sumei asigurate, daca se produce riscul asigurat. Prima apare deci ca pret al protectiei oferite de asigurator.

Prima de asigurare, din activitatea propriu-zisa de asigurare are mai multe destinatii:

- constituirea fondului de asigurare din care se platesc despagubirile si sumele asigurate;

- formarea fondurilor de rezerva ale asiguratorului, constituite în

scopuri specifice;

- acoperirea cheltuielilor societatii de asigurare si obtinerea profitului tehnic, din activitatea de asigurare desfasurata;

- alimentarea unor fonduri de protectie a asiguratilor, constituite în mod centralizat.

Cota tarifara de prima este baza de calculul primei datorate de fiecare asigurat si este stabilita în unitati monetare:

- pe o unitate de calcul

- pentru o fractiune de suma asigurata (în lei la 100 sau la 1000

lei suma asigurata);

- pe o unitate de bun asigurat (lei pe hectar; lei pe cap de animal

asigurat).

- pe o anumita perioada de timp, de obicei, un an.

În tara noastra: fondul de garantare, fondul de protectie a victimelor strazii.

Sistemul de cote tarifare formeaza tariful de asigurare, stabilit de:

- fiecare asigurator pentru asigurarile facultative

- aprobat de organul de supraveghere a asigurarilor pentru asigurarile obligatorii

Cota de prima tarifara are doua componente, corespunzatoare

destinatiilor primei expuse mai sus:

- prima neta, alimenteaza fondul de asigurare pentru plata despagubirilor sau sumelor asigurate;

- adaosul de prima, destinat acoperirii celorlalte destinatii mentionate ale primei de asigurare.

Cotele tarifare de prima practicate de un asigurator sunt, de regula, constante pe întreaga perioada de asigurare si sunt unice pe întregul teritoriu al tarii sau tarilor în care opereaza asiguratorul. Fac exceptie unele tipuri de asigurari (de culturi agricole, de animale), unde cotele pot fi diferite în plan teritorial, în functie de manifestarea diferita a riscurilor.

Daca primele nu sunt platite în cuantumul si la datele stabilite, asiguratorul nu mai are nici o raspundere.

Pentru obtinerea nivelului primei tarifare (comerciale), trebuie sa se

suplimenteze prima neta si cu adaosuri ce vizeaza celelalte destinatii ale

primei de asigurare. Astfel, partea din prima tarifara necesara pentru

acoperirea cheltuielilor societatii de asigurare se determina pe baza nivelului mediu al acestor cheltuieli, înregistrat în ultimii ani. De asemenea, cota de prima tarifara necesara pentru realizarea unui anumit profit se stabileste la un nivel care sa permita asiguratorului sa-si achite obligatiile catre buget si sa efectueze prelevarile legale la fondurile proprii si la fondurile centralizate de garantare sau de protectie specifice activitatii de asigurare.

Marimea cotei de baza a primei de asigurare pe asigurarea de persoane se calculeaza în dependenta de urmatorii factori:

- vîrsta si sexul asiguratului sau persoanei asigurate în momentul

intrarii contractului de asigurare în vigoare;

- tipul, marimea si termenul de plata a sumelor asigurate;

- termenul si perioada platii primelor de asigurare;

- termenul de actiune a contractului de asigurare;

- rata nominala a dobînzii anuale planificata în calculul venitului

de la investirea mijloacelor rezervelor de asigurare pe termen lung;

- datele statistice si tabelele de mortalitate;

- alte materiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Primele la Asigurarile de Persoane - Prima Neta Unica la Asigurarile de Supravietuire cu Plata Unica.doc

Alte informatii

Facultatea de Finante-Banci, in cadrul Universitatii A.I.Cuza, Iasi