Riscul Financiar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Riscul Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Paul Tanasescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Această bancă este o instituţie organizată ca societate pe acţiuni, care îşi desfaşoară activitatea pe baza statutului propriu şi care are ca obiect finanţarea, garantarea, asigurarea şi reasigurarea creditelor pentru operaţiuni de export-import, asigurarea investiţiilor din şi în străinătate, promovarea exporturilor româneşti, deschiderea de noi pieţe internaţionale, precum şi alte operaţiuni bancare specifice.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, EXIMBANK efectuează următoarele operaţiuni : asigură creditele acordate exportatorilor şi importatorilor pentru operaţiuni de comerţ exterior; asigură bănci şi societăţi financiare străine pentru finanţarea operaţiunilor agenţilor economici din România; asigură societăţi comerciale şi bănci cu sediul în România pentru investiţiile în străinătate şi societăţi comerciale şi bănci străine pentru investiţiile în România.

EXIMBANK desfăşoară activităţi de societate bancară şi de asigurare în ţară şi în străinătate, deschide conturi în lei la bănci în România şi conturi în valută în ţară şi în străinătate.

Activitatea băncii se desfăşoară în numele şi pe contul statului, ca agent al acestuia pe bază de convenţie şi pe cont propriu şi/sau în colaborare cu alte societăţi comerciale sau instituţii financiar-bancare.

B. Asigurarea creditelor pentru export de către Banca de Export –Import a României (Eximbank)

Potrivit statutului său, Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) este autorizată :

a) să asigure creditele acordate exportatorilor şi importatorilor pentru operaţiuni de comerţ exterior ;

b) să asigure creditele acordate unor persoane fizice şi juridice străine, de către bănci şi societăţi financiare în România;

c) să asigure creditele acordate de bănci şi societăţi financiare străine pentru finanţarea operaţiunilor agenţilor economici din România;

d) să asigure investiţiile în străinătate efectuate de către societăţi comerciale bănci cu sediul în România şi, respectiv, să asigure investiţiile efectuate în România de către societăţi comerciale şi bănci străine.

Asigurarea creditelor şi garantarea investiţiilor de către Banca de Export- Import a României, în favoarea societăţiilor comerciale, bancare şi financiare româneşti şi străine, acoperă riscuri comerciale româneşti, riscuri politice şi valutare, precum şi cazuri de catastrofă sau forţă majoră.

EXIMBANK îşi desfăşoară activitatea atât în numele şi pe contul statului, în calitate de agent al acestuia, pe bază de convenţie , cât şi în nume şi pe cont propriu şi/sau în colaborarecu alte societăţi comerciale sai instituţii financiar –bancare, în condiţiile economiei de piaţă.

În vederea stimulării activităţii de comerţ exterior,prin opera;iunile de finanţare, garantare, asigurare şi reasigurare, ce se efectuează în numele şi pe contul statului şi pe contul statului, se constituie un fond special în lei şi în valută la dispoziţia Băncii de Export-Import a României. Acest fond se alimentează din primele de asigurare încasate, din daunele recuperate, precum şi din resurse de la bugetul de stat şi se utilizează pentru acoperirea despăgubirilor cuvenite asiguraţilor.

În activitatea de finanţare, garantare şi asigurare a creditelor de export-import, realizată în nume şi pe cont propriu, EXIMBANK acţionează după regulile economiei de piaţă, potrivit deciziilor organelor proprii de conducere, iar rezultatele obţinute se reflecte în bilanţul şi contul său de profit şi pierdere.

Iniţial, EXIMBANK şi-a concentrat activitate asupra asigurării , în numele şi contul său propriu, a creditelor pe termen scurt.

Poate fi asigurat orice exportator român care acceptă condiţiile asigurării.

Sunt primate în asigurare creanţele rezultate atât din exportul de mărfuri , cât şi din executări de lucrări în străinătate.

În funcţie de dimensiunea protecţiei pe care o oferă asiguratului, EXIMBANK utilizează diverse tipuri de contracte (poliţe), şi anume:poliţă specifică, poliţă revolving şi poliţă globală.

Poliţa specifică se emite de către asigurător când asigurarea protejează creditul acordat unui singur cumpărător ,pentru o singură tranzacţie.

Poliţa revolving se emite de către asigurator când livrările către un anumit client dobândesc carácter de regularitate, de permanenţă şi se menţin la un anumit nivel.

Poliţa globală se emite de către asigurator când asigurare sunt cuprinse toate creditele acordate de un asigurat cumpărătorilor săi externi din diferite ţări.

Putem vorbi şi de altfel de poliţe :

a) POLIŢA EXIMBANK DE ASIGURARE A INVESTIŢIILOR ROMÅNEŞTI DE CAPITAL ÎN STRǍINǍTATE ÎN NUME ŞI CONT STAT

Obiectul asigurării –Proiectul de investiţie /Acordul de investiţie încheiat între Asigurat /Beneficiarul investiţiei şi Guvernul Ţării Gazdă şi aferent Proiectului de investiţie ce urmează a fi implementat.

Riscuri asigurate- Riscurile politice:

- Riscuri de transfer

- Riscuri de expropriere

- Riscuri de război şi revolte civile

- Riscuri de nerespectare / reziliere a Acordului de investiţie , de către Guvernul Ţării Gazdă

Investiţii Eligibile :

Investiţii directe de capital : achiziţionarea de acţiuni emise de o companie înfiinţată în Ţara Gazdă, drepturi de proprietate asupra activelor Beneficiarului investiţiei, dreptul de participare la profitul şi la lichidarea unei companii mixte în Ţara Gazdă.

Investiţii indirecte de capital, care au loc pe o perioadă mai mare de 3 ani şi care depind în mod nemijlocit de producţia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma Proiectului de investiţii (contracte de producţie în contrapartidă, contracte de management, contracte de franciză, acorduri de licenţă, contracte la cheie, acorduri de leasing, garanţii şi alte tipuri de colaterale acordate Beneficiarului investiţiei, obligaţiuni emise de Beneficiarul investiţiei pentru investitori, alte forme de investiţii indirecte).

Investitorii Eligibili :

- Asiguratul este persoană juridică română legal constituită,care funcţionează pe principii comerciale, capitalul său majoritar fiind deţinut de persoane fizice sau juridice care un sunt originare din Ţara Gazdă;

- Asiguratul desfăşoară activităţi legale şi eficiente potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);

- Asiguratul a înfiinţat sau a participat la înfiinţarea unei societăţi comerciale în ţara în care urmează să implementeze Proiectul de investiţie, conform prevederilor legale în vigoare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul Financiar.doc