Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3368
Mărime: 14.30KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe şi mai ales prin dinamicele ce îşi schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o problemă macrosocială. În general, persoana aptă de muncă, dar care nu găseşte de lucru şi poate fi angajată parţial sau total numai în anumite momente ale dezvoltării economică-sociale şi se află în situaţia de a primi indemnizaţia de şomaj se numeşte şomer. În sens restrâns, şomerul este acea persoană care caută un loc de muncă remunerat şi care nu are un asemenea loc în mod curent.

Dacă privim conceptul de şomaj din perspectiva timpului, şomajul de lungă durată mai este numit şi şomaj cronic sau şomaj de excludere şi poate să dureze peste anumite limite de timp, diferite de la ţară la ţară, dar, în general, peste 12 luni consecutive. Analiza gradului de selectivitate pe piaţa muncii, atât din punct de vedere al disponibilizărilor cât şi din perspectiva angajărilor, arată că cu cât vechimea de şomer este mai mare, cu atât şansele de angajare ale acestor şomeri sunt mai mici.

În România, şomajul de lungă durată este cel care atinge în mod special persoanele cu vârstă mai înaintată care nu au disponibilităţi de recalificare, ca de exemplu femeile, tinerii cu calificare redusă dar şi bărbaţii lucrători calificaţi care ţi-au desfăşurat activitatea în zone monoindustriale şi au fost disponibilizaţi prin concedieri colective ca urmare a restructurărilor.

1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurărilor pentru şomaj

Datorează contribuţii pentru asigurările de şomaj:

- angajatorii şi persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea: funcţionarii publici, persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, militarii angajaţi pe bază de contract, persoanele care au un raport de muncă în calitate de membru cooperator;

- persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj;

- persoanele care sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate persoanele fizice cetăţeni români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari, cetăţenii români care lucrează în străinătate, cetăţenii străini care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri. Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să beneficieze de indemnizaţia de şomaj.

Ajutorul de şomaj se acordă următoarelor persoane:

- persoanelor al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii economice pentru motive prevăzute în Codul Muncii;

- persoanelor care au fost încadrate în muncă pe o perioadă determinată;

- absolvenţilor de învăţământ care în termen de un an s-au angajat şi/sau au beneficiat integral de ajutor de integrare profesională, primesc ajutor de şomaj indiferent de vechimea în muncă;

- persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală şi membrii asociaţiilor familiale în situaţia în care ţi-au încetat activitatea renunţând la autorizaţia de funcţionare, dacă au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe o perioadă de 12 luni în ultimii 2 ani.

Nu beneficiază de ajutorul de şomaj următoarele persoane:

- persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole de cel puţin 20.000 m2;

- persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate mai mari de cel puţin jumătate din salariul minim;

- persoanele cărora li s-a oferit un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei personale, a stării de sănătate situat la o distanţă de cel mult 50 km mde localitatea de domiciliu sau cărora li s-a recomandat dă către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;

- persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare;

- absolvenţilor de liceu care urmează forme superioare de pregătire profesională.

Ajutorul de şomaj se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite de la data dobândirii drepturilor pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă direcţiile de muncă şi pregătire profesională organizează cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau alte forme de pregătire profesională, şomerii sunt obligaţi să le urmeze.

Preview document

Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 1
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 2
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 3
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 4
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 5
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 6
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 7
Sistemul Asigurărilor pentru Șomaj - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Asigurarilor pentru Somaj.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul de Pensii în România

INTRODUCERE Indiferent de obiectivele financiare pe care oricare dintre noi şi le propune: achiziţionarea unei case sau a unei maşini, întemeierea...

Asigurările de Accidente

1. Concept privind asigurările de accidente Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări...

Asigurări Sociale de Sănătate

1. Conţinutul economic al asigurărilor sociale pentru sănătate Asigurările sociale pentru sănătate constituie principalul sistem de relaţii...

Indemnizatii si Ajutoarele de Asigurari Sociale

Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale Indemnizaţiile şi ajutoarele constituie o altă formă de ocrotire a cetăţenilor. Prin asigurările...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurarea Facultativa a Autovehiculelor. Asigurarea Auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau...

Asigurari de Raspundere Civila

CAPITOLUL II. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA. 2.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de...

Asigurari de Somaj

Reprezinta o forma speciala de asigurare create pentru a compensa lipsa veniturilor pe o perioada limitata de timp. Programele de asigurare pentru...

Ai nevoie de altceva?