Referatele din domeniul Audit

Audit intern

CAPITOLUL I - Scurt istoric al Auditului Intern În literatura de specialitate, termenul de audit provine din limba latină unde se regăsește sub forma de audit-auditare și care are semnificația de ”a asculta”, asta în condițiile în care, despre audit avem informații și se vorbește de câteva secole, datele scrise ne... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă

INTRODUCERE Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător. Definiția dezvoltării durabile, cea mai cunoscută este aceea dată de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar

INTRODUCERE În țara noastră activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte normative care privesc modul de desfășurare a auditului, persoanele abilitate să desfășoare aceste misiuni, reguli de conduită și etică profesională. Astfel s-a creat cadrul legal pentru asimilarea Standardelor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tabloul fluxurilor de trezorerie

The present chapter presents the importance of cash flow information for the users of financial statements and the way that International Accounting Standard 7 and O.M.F.P. nr. 3055/2009 classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities using data about the historical changes... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Examinarea ca procedură pentru obținerea dovezilor de audit

Introducere Probele de audit reprezintă toate informațiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile auditului și, acolo unde este necesar, la o opinie de audit. Pe parcursul cercetărilor auditorii trebuie să obțină probe suficiente pentru a le putea aduce în sprijinul concluziilor lor cu privire la... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de standardizare a auditului intern

Abstract Organizațiile din mediul privat cât și instituțiile din sectorul public sunt deosebit de diferite din punct de vedere al complexității, al obiectului de activitate, al scopului cât și al mărimii. Astfel, existența unor linii directoare care să le ghideze activitatea de audit este imperios necesară pentru a... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stadiul actual al implementării auditului intern în instituțiile publice din România

Introducere Având în vedere rolul esențial pe care auditul intern îl are în procesul de creștere a eficienței și eficacității management-ului în entități publice locale și centrale, am considerat că tema aleasă este de actualitate,, Stadiul actual al implementării auditului intern”. Structurile de audit intern, au... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Standarde Internaționale de Evaluare - Evaluarea pentru garatarea creditelor

Introducere Teoria evaluării a apărut la sfârșitul secolului al 19-lea. Primul economist care a stabilit elementele în baza cărora se poate determina valoarea unei proprietăți a fost Alfred Marshall (1842-1924). Teoria evaluării este caracterizată prin anumite aspecte precum: - are în vedere bunurile de natura... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Planificarea unui audit al situațiilor financiare

Auditorul trebuie să planifice activitatea de audit astfel încât auditul să fie efectuat într-un mod cât mai eficient. Prin “planificare” se înțelege construirea unei strategii generale și a unei abordări detaliate în ceea ce privește natura, durata și întinderea preconizate ale unui angajament de auditului.... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor

Capitolul I. Diagrama GANTT și diagrama PERT Diagramele Gantt - sunt o modalitate de reprezentare grafică a proiectului. Pentru aceasta se folosesc barele orizontale prin care sunt prezentate activitățile planificate. Lungimea acestora este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate. Se pot folosi... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raport de audit pe anul 2017 la SC Ion Forest SRL

Data constituirii: Societatea a fost infiintata respectand prevederile Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 in anul 1993 . Obiect de activitate: In conformitate cu documentele de infiintare, societatea are ca obiect principal de activitate: fabricarea de utilaje pentru industria textile a imbracamintei si a... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Audit

Auditul ciclului vanzari- incasari poate fi facut independent de auditul celorlalte cicluri si poate fi combinat pe criterii subiective cu celelalte portiuni ale auditului pe masura derularii procesului colectarii de probe. Auditorii trebuie sa tina in permanenta cont de faptul ca notiunea de prag de semnificatie ,... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Materialitatea în auditul financiar

1. Conceptul de materialitate 1.1 Definirea conceptului de materialitate Scopul unui audit financiar este acela de îmbunătății gradul de încredere al utilizatorilor privind informațiile furnizate de situațiile financiare, acest lucru este obținut prin exprimarea de către auditor a unei opinii cu privire la faptul... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Standardele ISA 700 și 701

ISA 700 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA UN SET COMPLET DE SITUAȚII FINANCIARE CU SCOP GENERAL ISA 700 SCOPUL ISA 700 : Stabilește standarde și oferă recomandări cu privire la raportul auditorului independent; Oferă recomandări referitoare la aspectele analizate de auditor în elaborarea opiniei;... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras

Noțiuni generale HACCP

FFGH HACCP- Prezentul program enunta politica privind securitatea alimentara si are ca domeniu de aplicare obtinerea de produse alimentare in conditii de siguranta pentru consummator Legislația europeană și internațională privind producția de alimente prevede aplicarea în toate unitățile implicate în producția,... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview