Tabloul fluxurilor de trezorerie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2816
Mărime: 39.90KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Extras din document

The present chapter presents the importance of cash flow information for the users of financial statements and the way that International Accounting Standard 7 and O.M.F.P. nr. 3055/2009 classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities using data about the historical changes in cash and cash equivalents.

Bilanțul prezintă situația numerarului și echivalentelor de numerar a unei unități patrimoniale la sfârșitul unei perioade de gestiune și permite examinarea creșterilor sau diminuărilor acestora față de nivelul de la începutul perioadei, fără a oferi informații referitoare la structura și factorii acestor modificări.

Contul de profit și pierdere prezintă informații despre veniturile, cheltuielile și rezultatele generate de unitate, ceea ce furnizează într-o oarecare măsură sursele și utilizările numerarului și echivalentelor de numerar, dar nu explică de ce aceste elemente au înregistrat scăderi sau creșteri.

Literatura de specialitate consideră ca făcând parte din sarcina contabilității fluxurilor de trezorerie întocmirea unui document contabil de sinteză, alături de bilanț și contul de rezultate, cu rolul de a le evidenția.

Pe plan mondial, acest document este prezentat sub denumirea generală de „tablou de flux” și se referă la toate tablourile în care conceptul de flux are un rol determinant .

Tabloul fluxurilor de numerar prezintă aceste fluxuri, cunoscute sub denumirea de încasări și plăți, arătând totodată sursele și utilizările numerarului și echivalentelor de numerar, precum și cauzele variaței acestuia .

Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene prevede doar trei componente ale conturilor anuale, și anume: bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative, lăsând la dispoziția statelor membre introducerea în structura conturilor anuale și a altor situații.

În România, situația fluxurilor de trezorerie este considerată o componentă a situațiilor financiare anuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru Aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Incepând cu 01.01.2010, Contabilitatea Intreprinderii din Romania se bazeaza pe O.M.F.P. nr. 3055/2009, ce aduce o serie de modificări în raportările contabile, nu conține prevederi speciale privind întocmirea acestei situații, ceea ce permite aplicarea normelor existente în practica internațională.

1.1 Definiție, obiectiv, sfera de aplicabilitate

Standardul Internațional de Contabilitate 7 defineste fluxurile de numerar (denumite și fluxuri de trezorerie sau cash-flow în unele lucrări) drept intrări sau ieșiri de numerar și echivalente de numerar, iar prin întocmirea lui se dorește să se pună la dispoziția utilizatorilor de situații financiare o bază pentru evaluarea capacității întreprinderii de a genera numerar și echivalente de numerar, precum și a nevoilor sale de a utliza acele fluxuri de numerar.

Obiectivul principal al fluxurilor de numerar este de a evidenția istoricul mișcărilor de numerar și a echivalentelor de numerar al unei firme prin intermediul cash-flow-ului.

Pe aceasta bază, se evalueaza capacitatea unei firme de a genera cash-flow, precum și momentul și certitudinea generarii acestor fluxuri de numerar.

Aria de aplicabilitate a standardu-lui 7(IAS-7) vizează atât firmele productive cât și instituțiile financiare și în general, orice activitate producatoare de venituri și generatoare de obligații.

1.2 Componentele trezoreriei

Situația financiară care prezintă informații privind fluxurile de numerar, adică încasările și plățile efectuate de o întreprindere în cursul unui an, este tabloul fluxurilor de trezorerie. Acest tablou este construit plecând de la noțiunile de: trezorerie (cash and cash equivalents) și fluxuri de trezorerie (cash-flows).

Prin trezoreria întreprinderii se înțelege ansamblul de lichidități și echivalente de lichidități de care dispune entitatea economica

Lichiditățile (cash) se referă la disponibilitățile bănești și depozitele la vedere.

Echivalentele de lichidități (cash equivalents) reprezintă plasamente pe termen scurt (sub 3 luni) cu grad mare de lichiditate, care se pot converti ușor în sume cunoscute și al căror risc de fluctuație valorică este nesemnificativ.

În categoria echivalențelor de lichidități se includ: depozite bancare la termen, certificate de depozit, bonuri de tezaur emise de guvern etc., toate cu scadență de până la trei luni. Echivalentele de lichidități trebuie disociate de alte investiții financiare pe termen scurt, cu toate că o astfel de operațiune este destul de dificilă, întru-cât, în mod practic, este destul de greu de disociat activitatea de investiții a unei firme de ceea ce se numește „managementul trezoreriei”. Drept urmare, vor trebui considerate echivalente de lichidități doar acele resurse financiare deținute în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt, și nu pentru investiții sau în alte scopuri.

Bibliografie

1. Băicuș, A, Ișfănescu, A., Stănescu, A., - Analiza economico-financiară, Editura Economică București, 2006;

2. Belverd E. Needles Jr., Henry R.Anderson și James C.Caldwell - Principles of accounting, Editura ARC, 2000;

3. Carlea A.,Tico S., Dumitra E., Matyas A., - Consilier de contabilitate, Editura Rentrop si Straton, 2010;

4. Dinu, E., - Rentailitatea firmei in practică,București, 2004

5. Farcaș, D.M., Tabloul fluxurilor de trezorerie, în revista “Finanțe, Credit, Contabilitate” nr. 2/2000

6. Felegă, N., Malciu L., Politici și opțiuni contabile, Editura Economică, 2002;

7. Feleagă, N., - Sisteme contabile comparate, ediția a II-a, vol I, Contabilitățile anglo- saxone, Editura Economică, București, 2003;

8. Feleagă, N., Sisteme contabile comparate, ediția a II-a, vol I, Norme contabile internaționale, Editura Economică, București, 2000;

9. Gearbă, R., Slave, C., Covlea, M., - Consilier Management financiar, Editura Rentrop si Straton, 2010;

10. Gheorghiu, Al., Gheorghiu, G. - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Editura Economica, Bucuresti, 2000;

11. Horngren, Ch. T., - Financial Accounting, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc. 2001;

12. Iosif, N.,Gh, Analiza activității economice: aplicații și studii de caz, Editura Tribuna Economica, București 2010;

13. Popa, V., - Management strategic - Formularea Strategiei, Masurarea Performantei Organizatiei, Editura Univ.Valahia Targoviste, 2005

14. Pop, V., Pop, C. - Situația fluxurilor de numerar în viziunea IAS 7. Bucuresti, 2010

15. Popescu, S., - Politica și strategia economico-financiară a firmelor, Editura Lumina Lex București, 1996;

16. Possler, L., Lambru, Ghe., Lambru, B., - Contabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat și completat prin O.M.F.P. nr. 3055/2009, Editura Fundației Andrei Șaguna, Constanța 2010.

Preview document

Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 1
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 2
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 3
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 4
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 5
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 6
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 7
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 8
Tabloul fluxurilor de trezorerie - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Tabloul fluxurilor de trezorerie.docx

Ai nevoie de altceva?