Teme Audit

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Teme Audit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 17 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Audit

Extras din document

1.Realizați un comentariu de maxim o pag., cu privire la ireversibilitatea procesului globalizării, utilizând bibliografia specifică.

2.Realizaţi un eseu despre economia globală pornind de la următoarea bibliografie:

-Thomas L. Friedman, Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Editura Polirom, 2007.

-David M. Smick, Lumea e rotundă. Pericole ascunse pentru economia globală, Editura Publica, 2009

3.Utilizând datele cele mai noi de pe site-ul OMC (http://www.wto.org), realizaţi următoarele clasificări:

- Țările cu cele mai rapide creșteri ale comerțului (primele 25)

- Primii 10 exportatori si importatori în comerţul cu bunuri

- Primii 10 exportatori si importatori în comerţul cu servicii

4.Găsiți, motivați și argumentați o ide de afaceri sau o soluție viabilă pentru antreprenorii români care doresc să-și extindă afacerile în exterior (o pag. max.) și evidențiați punctele forte şi slabe necesare a fi cunoscute de către investitorii străini care doresc să investească în România.

5.Evidențiați cele două efecte statice în teoria economistului Jacob Weiner.

1.Realizați un comentariu de maxim o pag., cu privire la ireversibilitatea procesului globalizării, utilizând bibliografia specifică.

Friedman, ne oferă și explicația procesului globalizării, „globlizarea nu este o simplă tendinţă sau o fantezie, ci este, mai degrabă, un sistem internaţional. Este sistemul care acum a luat loc sistemului Războiului Rece şi, la fel ca acesta, globalizarea are propriile ei legi şi propria ei logică, de natură să influenţeze astăzi, direct sau indirect, politica, mediul înconjurător, geopolitica şi economia fiecărei ţări de pe glob.”

Globalizarea este un proces care lărgeşte cadrele determinate ale schimbării sociale la nivel mondial, ca un întreg. Legăturile dintre diferitele economii devin tot mai profunde, activitatea oamenilor dintr-o zonă este generatoare de efecte dincolo de graniţa ţării, iar impactul poate atinge dimensiuni globale. Globalizarea permite extinderea concurenţei dintre state în diferite domenii, atât economice, cât şi politice. Astfel, se ajunge la creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea gradului de satisfacere a nevoilor.

Din cauza amplorii pe care a luat-o acest fenomen, în prezent, toate statele au devenit, într-un fel sau altul, vulnerabile, văzându-și erodată abilitatea lor de a acționa efectiv și cu autoritate în direcția implementării unor politici coerente, menite să exercite un control complet și exclusiv asupra cursurilor de schimb, evoluției piețelor financiare, nivelul dobânzilor și a altor variabile economice. Circulația banilor la nivel global, a produselor și serviciilor, a ideilor și tehnologiilor, a complicat managementul, actul de decizie, atât la nivel microeconomic, cât și la nivel macroeconomic, răspunsul prompt la diferite forme de manifestare a forței pieței și la comportamentul producătorilor și consumatorilor. Multe din procesele cu caracter transnațional au sporit riscul de contagiune, în special în ceea ce privește crizele financiare, creând un așa-numit ,,deficit de adaptare’’ la problemele ridicate de globalizare.

Mulţi specialişti au atras atenţia asupra faptului că, în realitate, globalizarea consolidează polarizarea dintre statele bogate şi cele sărace. Câştigurile sunt obţinute tot de statele bogate, iar deficitul de dezvoltare dintre acestea şi statele sărace se adânceşte. În complexitatea sa, globalizarea reprezintă un cumul de avantaje și riscuri, necesar a fi gestionate în vederea obținerii de beneficii și progresul tuturor societăților sub aspect socio-economic.

2.Realizaţi un eseu despre economia globală pornind de la următoarea bibliografie:

-Thomas L. Friedman, Pământul este plat. Scurtă istorie a secolului XXI, Editura Polirom, 2007.

-David M. Smick, Lumea e rotundă. Pericole ascunse pentru economia globală, Editura Publica, 2009

Fisiere in arhiva (3):

  • Portofoliu3.doc
  • Portofoliu2.doc
  • Portofoliu 1.doc