Sistem de Reglare Automată a Temperaturii

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7813
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Radu R.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grădinaru Otilia

Cuprins

 1. Argument 1
 2. Cap. 1 Sisteme de reglare automata a temperaturii 2
 3. 1. Clasificarea sistemelor automate de reglare 2
 4. 1.1 Particularităţile de clasificare 2
 5. 1.2 Sisteme automate deschise şi închise 2
 6. 1.3 Clasificarea sistemelor automate după caracterul schimbării 3
 7. 1.4 Sisteme statice şi astatice 7
 8. 1.5 Sistemele continue şi discrete 9
 9. 1.6 Sisteme liniare şi neliniare 9
 10. Cap. 2 Regulatoare automate 10
 11. 2.1 Noţiuni generale. Locul şi rolul regulatorului automat în sistemul
 12. de reglare automată 10
 13. 2.2 Clasificarea regulatoarelor automate 12
 14. 2.3 Răspunsul regulatoarelor automate la semnalul treaptă unitară 18
 15. Cap. 3 Legi de reglare 25
 16. 3. Obţinerea legilor de reglare tipizate 25
 17. 3.1 Legea de reglare de tip P 25
 18. 3.2 Legea de reglare de tip I 26
 19. 3.3 Legea de reglare de tip D 27
 20. 3.4 Legea de reglare de tip PI 28
 21. 3.5 Legea de reglare de tip PD 29
 22. 3.6 Legea de reglare de tip PID 30
 23. Bibliografie 33

Extras din referat

Argument

Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii în scopul uşurării existentei sale.

În procesul cunoaşterii, omul urmăreşte evoluţia în timp a unor mărimi caracteristice in raport cu evoluţia altor mărimi, evidenţiind astfel grupul mărimilor care definesc „cauza” şi grupul mărimilor ce definesc "efectul". Observaţiile asupra presupuselor cauze şi efecte au condus şi conduc la evidenţierea unor legi, care, creând relaţiile dintre „cauze" şi „efecte", caracterizează fenomenele.

Stabilirea unor legi ce caracterizează fenomene ale naturii şi definirea unor modele ale fenomenelor au permis omului o cunoaştere şi interpretare aprofundată a multor fenomene, reuşind să le dirijeze în scopul îmbunătăţirii condiţiilor sale de viaţă, al reducerii eforturilor fizice şi intelectuale, al uşurării existenţei sale.

În acest proces, omul a parcurs următoarele etape:

- Etapa mecanizării, în care s-au creat pârghia, roata, scripeţii, multiplicatoarele de forţă de cuplu, ansambluri de calcul mecanizat etc., cu care omul şi-a uşurat eforturile fizice şi intelectuale pentru producerea de bunuri materiale.

- Etapa automatizării, în care omul a fost preocupat sa creeze mijloace materiale care să deducă sau să elimine complet intervenţia sa directă în desfăşurarea proceselor de producţie. Astfel, în aceasta etapă, omul desfăşoară cu precădere o activitate intelectuală, în funcţii de analiză, control şi conducere.

- Etapa cibernetizării şi automatizării, în care omul este preocupat de crearea unor asemenea obiecte materiale care să reducă funcţia de conducere generală a omului şi să dezvolte sistemul de informare. Astfel au fost create calculatoare şi sisteme automate de calcul cu ajutorul cărora pot fi stabilite strategii de conducere a proceselor de producţie şi sisteme de informatizare globală.

Ansamblul de obiecte, materiale care asigura conducerea unui proces tehnic sau de altă natură fără intervenţia directă a omului reprezintă un echipament de automatizare.

Ştiinţa care se ocupa cu studiul principiilor şi aparatelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice fără intervenţia directă a omului poartă denumirea de Automatică. Automatizarea reprezintă introducerea în practică a principiilor automaticii.

Ansamblul format din procesul (tehnic) condus şi echipamentul de automatizare (de conducere) care asigură desfăşurarea procesului după anumite legi poartă denumirea de sistem automat.

Pentru o mai bună înţelegere a acestei teme şi pentru familiarizarea rapidă cu elemente şi limbajele tehnice, pe care un bun tehnician trebuie să le cunoască, am structurat această lucrare în 3 capitole, în care am încercat să fac o viziune uniformă şi generală asupra ramurei a Sistemelor de reglare automata a temperaturii, deoarece această ramură este într-o continuă expansiune şi modernizare, şi de aceea eu am încercat să o simplific şi să o fac mai pe înţelesul tuturor, şi a celor mai puţin familiarizaţi cu acest domeniu.

Cap. 1 Sisteme de reglare automata a temperaturii

1. Clasificarea sistemelor automate de reglare

1.1. Particularităţile de clasificare

Sistemele automate pot fi clasificate după multe particularităţi: după destinaţie (sistemul de reglare maşină-unealtă, aparatele zburătoare, antenele staţiei de radiolocaţie ş.a), după caracterul reglării mărimii (sistemele de reglare a tensiunii, presiunii, frecvenţei, vitezei, acceleraţia), în formă de întrebuinţare a reglării energiei (electrice, electronice, hidraulice, pneumatice ş.a.).

În afară de aceasta, sistemele automate se împart în deschise şi închise: se împart după schimbarea caracteristică a acţiunii propuse xintr(t) (adică în forma legii de reglare); după mărimea erorii stabilite, după mediul transmiterii şi transformarea semnalului, după forma ecuaţiilor diferenţiale. Examinăm clasificarea sistemelor automate după particularităţile de bază a clasificării.

1.2. Sisteme automate deschise şi închise

La studierea principiilor automate de reglare şi semantică, ca în dependenţa de întrebuinţarea la construcţia sistemului principiului automat de reglare, sistemele de reglare automate pot fi închise şi deschise. Dacă la întrebuinţare a fost folosit principiul de reglare, atunci astfel de sistem automat lucrează pe circuite deschise, adică se prezintă deschis.

La folosirea principiului de reglare pe abateri sistemul automat se construieşte cu ajutorul L.I. şi lucrează pe circuit închis, adică se prezintă închis.

Cum s-a mai remarcat, cea mai largă întrebuinţare în tehnică o au sistemele închise, adică sistemele cu L.I. La studierea lor va fi atrasă atenţia esenţială în cursul nostru de ecuaţii.

1.3 Clasificarea sistemelor automate după caracterul schimbării

După caracterul schimbării acţiunii date xint(t) sistemele automate se împart în trei părţi: sisteme stabilizate, sisteme programate şi sisteme de urmărire [L2].

Preview document

Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 1
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 2
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 3
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 4
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 5
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 6
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 7
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 8
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 9
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 10
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 11
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 12
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 13
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 14
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 15
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 16
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 17
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 18
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 19
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 20
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 21
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 22
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 23
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 24
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 25
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 26
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 27
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 28
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 29
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 30
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 31
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 32
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 33
Sistem de Reglare Automată a Temperaturii - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • CUPRINS.doc
 • Sistem de Reglare Automata a Temperaturii.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

CAPITOLUL 1 SISTEME DE REGLARE AUTOMATĂ 1.1. Noțiuni introductive Sistemele de reglare automată (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des...

Sistem de control și monitorizzare a temperaturii mediului de seră

1. Introducere Scopul principal al unei sere este de a îmbunătăți condițiile de mediu în care plantele sunt crescute. Serele permit o monitorizare...

Sistem de reglare automată a temperaturii

Introducere Etapa conducerii complexe a proceselor tehnologice a permis conceperea şi realizarea unor mijloace tehnice care asigură conducerea...

Automatizarea Centralelor Termice-Electrice

.1.SCURT ISTORIC: Sistemele de incalzire centrala au fost folosite inca din trecut,chiar incepand cu anul 100 ,prin conducerea aerului cald prin...

Sisteme și Legi de Reglare

I. Descrierea unei structuri de reglare automata Un sistem de reglare automata (SRA) are rolul de a realiza, la iesirea sa, o marime impusa prin...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Sisteme automate liniare

În evoluţia sa omenirea a fost preocupată de realizarea unor dispozitive, mijloace tehnice, care să solicite cât mai puţin prezenţa omului pentru o...

Te-ar putea interesa și

Obținerea lizinei

In cadrul acestui proiect s-a prezentat procesul biotehnologic de obtinere a lizinei si s-a dimensionat bioreactorul necesar pentru obtinerea...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Sistemul de Reglare a Temperaturii și Debitului unui Flux de Aer Recirculat LTR701

1.Introducere Automatica este ramura stiintei care se ocupa cu studiul metodelor si mijloacelor prin intermediul carora se asigura conducerea...

Proiectarea Unui Sistem de Ventilație și Climatizare Pentru o Sala de Cinematograf cu Anexă

CARACTERISTICILE SISTEMULUI "IVAC" Un sistem IVAC (Instalatie de ventilatie si aclimatizare) corect proiectat poate asigura un mediu confortabil...

Sistem de control și monitorizzare a temperaturii mediului de seră

1. Introducere Scopul principal al unei sere este de a îmbunătăți condițiile de mediu în care plantele sunt crescute. Serele permit o monitorizare...

Controlul Proceselor Tehnologice cu Ajutorul Calculatorului

Cap.I ARGUMENT In aceasta lucrare am prezentat tema „Controlul proceselor tehnologice cu ajutorul calculatorului”. Aceasta este structurata in...

Modernizarea congelatorului criogenic existent în hala frigotehnie

CAPITOLUL I MOTIVATIE 1.1.STADIUL ACTUAL AL CONGELARII CRIOGENICE Astazi, in comertul international concurenta se desfasoara mai mult la nivelul...

Sistem de reglare automată a temperaturii

Introducere Etapa conducerii complexe a proceselor tehnologice a permis conceperea şi realizarea unor mijloace tehnice care asigură conducerea...

Ai nevoie de altceva?