Sisteme CAD-CAM

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sisteme CAD-CAM.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: gladiola andruseac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

REZUMAT 3
INTRODUCERE 3
SISTEME CAD/CAM. 4
CONȚINUTUL CAD/CAM 7
EVOLUȚIA SISTEMELOR CAD/CAM 8
CICLUL DE PRODUCȚIE ȘI TEHNOLOGIA CAD/CAM 9
STRUCTURA UNUI PROCES DE PROIECTARE ȘI FABRICARE 11
INSTRUMENTELE CAD/CAM 13
CONCLUZII 18
BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

REZUMAT

Proiectarea și fabricarea asistate de calculator sunt două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza legăturilor naturale care există între activitățile de proiectare și manufacturare: CAD/CAM. Sistemul CAD este o componentă software, iar CAM se ocupă cu monitorizarea și controlul operațiilor efectuate. În lucrarea de față sunt explicate sistemele CAD/CAM, componentele și evoluția acestora, ciclul de producție, structura unui proces de proiectare și fabricare precum și instrumentele CAD/CAM utilizate în procesul de proiectare.

INTRODUCERE

Grafica inginerească a fost și rămane un domeniu fundamental al cunoștințelor inginerești. Reprezentarea prin desene a ideilor de rezolvare a soluțiilor de principiu a pieselor și ansamblurilor proiectate, este una din sarcinile cele mai importante ale proiectantului. Este unanim recunoscută importanța, în toate etapele procesului de proiectare-fabricație, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informațiilor. Posibilitatea de a folosi această abilitate de către calculator, a revoluționat modul în care acestea sunt folosite astăzi în toate domeniile.

Conform literaturii de specialitate, sistemele de proiectarea asistată de calculator (CAD− Computer-Aided Design) sunt destinate creării interactive de modele ale obiectelor tehnice reale, analizei acestor modele, generării documentației pentru fabricarea lor și producerii de date grafice și negrafice derivate din model. Definiția este destul de largă pentru a cuprinde cat mai multe din domeniile în care sunt folosite aceste sisteme: mecanică, electronică, electrotehnică, construcții, arhitectură, sistematizare urbană sau cartografie, multimedia, etc.

În accepțiunea proprie a noțiunii, un sistem CAD este o componentă software, un pachet de programe. Echipamentul pe care lucrează aceste programe nu constituie o componentă a sistemului CAD propriu-zis. Totuși, din punct de vedere principial și al relațiilor de conlucrare, reprezentarea din fig. 1, în care sunt evidențiate și componetele hardware, poate fi acceptată ca schemă generală a unui sistem CAD.

Fig. 1. Schema generală a unui sistem CAD.

Dezvoltarea CAD s-a produs odată cu perfecționarea graficii pe calculator, putându-se astfel vorbi despre utilizarea calculatorului ca asistent pe tot parcursul procesului de proiectare, caracteristica esențială a acesteia fiind modul de lucru interactiv, în regim de dialog utilizator - sistem.

SISTEME CAD/CAM.

Proiectarea și fabricarea asistate de calculator sunt două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza legăturilor naturale care există între activitățile de proiectare și manufacturare:

-CAD

-CAM.

CAD/CAM este un acronim care înseamnă proiectare și fabricare cu ajutorul calculatorului.

Proiectarea asistată de calculator - “Computer-aided design” - CAD - este definită ca o activitate de utilizare a unui sistem de calcul în proiectarea, modificarea, analiza și optimizarea proiectării. Sistemul de calcul este format din echipamente și programe care asigură funcțiile necesare în proiectare. Echipamentul destinat activităților CAD este format dintr-un calculator, unul sau mai multe terminale grafice, tastatură și alte periferice. Programele CAD sunt aplicații destinate implementării graficii în cadrul unui sistem de calcul, la care se adaugă programele dedicate funcțiilor inginerești care pot realiza analiza stării de tensiuni și deformații ale unor elemente, analiza dinamică a mecanismelor, calculul transferului de căldură și controlul numeric. Programele aplicative variază de la un utlizator la altul, în funcție de tipul liniilor de producție, de procesul de fabricație și de specificul pieței de desfacere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme CAD-CAM.docx

Bibliografie

1. Tariq F. Alghazzawi BDS, MS, MSMtE. Advancements in CAD/CAM technology: Options for practical implementation. Journal of prosthodontic research, 72-84, 2016.
2. Sannino G, Germano F, Arcuri L, Bigelli E, Arcuri C, Barlattani A. CEREC CAD/CAM chairside system. Oral Implantol (Rome), 7(3):57- 70, 2015.
3. Ahrberg D, Lauer HC, Ahrberg M, Weigl P. Evaluation of fit and efficiency of CAD/CAM fabricated all-ceramic restorations based on direct and indirect digitalization: a double-blinded, randomized clinical trial. Clin Oral Investig) 2015.
4. Galhano GA, Pellizzer EP, Mazaro JV. Optical impression systems for CAD-CAM restorations. J Craniofac Surg, 23:e575- 9, 2012.
5. Aldea, S., Simion, I., Desen și grafică pe calculator, Editura BREN, București, 2000.
6. Petcu D., ș.a. Principii ale Graficii pe Calculator Editura Excelsior, Timișoara, 1995.
7. Foley J.D.; van Dam A.; Feiner S.K.; Hughes J.F.: „Computer Graphics. Theory and Practice. Addison-Wesley 1990.
8. Bertoline, G. R., Fundamentals of CAD, a doua ediție, Delmar Publisher Inc., 1988.
9. Massip R.F.: „Design Industrial pe Calculator”. Marcombo 1987. Salmon R.; Slater M.: „Computer Graphics: Systems And Concepts” Addison-Wesley 1987.
10. Brunet P.: „Design Grafic și Modelare Geometrică”. Mompin J. (Ed.): „Sisteme CAD/CAM/CAE. Design și fabricare pe calculator", Marcombo 1986.