Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11645
Mărime: 187.35KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea "Petre Andrei", Iasi Master Management economico-financiar european

Cuprins

Cap 1. Sisteme de productiei.4

1.Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie.4

2. Notiunea de proces de productie.5

3.Tipologia proceselor de productie.5

Cap 2.Organizarea structurala a sistemelor de productie.7

1.Factorii care influenteaza asupra modului de organizare a proceselor de productie.8

2.Cadrul conceptual al calitatii produselor si serviciilor.10

Cap 3. Sisteme de automatizare.12

1. Automatizarea tehnologica.12

2. Întreprinderea automatizata.13

Cap 4. Computer Integrated Manufacturing (CIM).17

1. Prezentare .17

2. Componentele sistemelor integrate de productie .18

Cap 5. Modele de organizare a întreprinderii.23

1. Întreprinderea extinsa.23

2. Întreprinderea virtuala.27

3. Întreprinderea holonica.30

Cap. 6. Strategii de automatizare pentru îmbunatatirea performantelor sistemelor de productie.31

1. Exemple .31

Cap. 7. Exemple de sisteme informatice.33

1. SIB ( Sisteme Informatice Bancare).33

2. SICEC (Sistemul Informatic pentru CEC).34

3. Sistemul Informatic pentru Gestiunea Tranzactiilor Valutare la Casele

de Schimb Valutar (SICSV).34

Cap. 8. Concluzii.35

Bibliografie.41

Extras din document

1. Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie

Dezvoltarea productiei de bunuri materiale a facut obiectul multor dezbateri teoretice, care în principiu, reduc aceasta la procesul de productie si valorificare a informatiilor. Alti teoreticieni (Alvin Tofler, Daniel Bell) remarca mutatiile profunde care vor avea loc în urma revolutiilor tehnico-stiintifice în urma carora prevad declinul industriei si reducerea rolului fortei de munca productive.

În prezent, asistam la revizuirea acestor teorii, recunoscâdu-se ca sistemele economice actuale nu vor putea fi în întregime informationale sau postindustriale. Asadar, se poate spune ca productia de bunuri materiale va continua, dar vor avea loc mutatii profunde care nu vor mai fi compatibile cu conceptiile si metodele actuale de productie. În acest context o abordare realista a problematicii activitatii de producere de bunuri materiale impune abordarea din punct de vedere sistemic a întregului sistem de productie.

Tratarea sistemica a unei unitati de productie presupune determinarea interactiunilor dintre diversele subsisteme si structuri componente ale acestuia.

În general, prin sistem se întelege un ansamblu de elemente aflate într-o relatie de interdependenta si interactiune reciproca, formând un tot organizat si functional.

Sistemele sunt caracterizate de trei elemente, si anume:

a) obiective;

b) sarcini;

c) functii.

Obiectivul unui sistem este bine definit atunci când exista un mijloc ce poate fi utilizat pentru obtinerea rezultatelor dorite.

Sarcina sistemului deriva din obiectivul sistemului, în sensul ca un anumit obiectiv poate fi atins prin realizarea mai multor sarcini.

Functia unui sistem este proprietatea acestuia de a transforma intrarile în iesiri si defineste modul cum se realizeaza sarcina.

2. Notiunea de proces de productie

Orice unitate de productie are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale si servicii care se realizeaza prin desfasurare unor procese de productie .

Continutul activitatii de productie are un caracter complex si cuprinde atât activitati de fabricatie propriu-zise cât si activitati de laborator, de cercetare si asimilare în fabricatie a noilor produse etc.

Fabricatia este o activitate de productie care transforma materiile prime în produse finite de un nivel calitativ cât mai ridicat si cu costuri cât mai reduse.

Procesul de productie este format din :

" procesul tehnologic ;

" procesul de munca.

Procesul tehnologic este format din ansamblul operatiilor tehnologice prin care se realizeaza un produs sau repere componente ale acestuia. Procesul tehnologic modifica atât forma si structura cât si compozitia chimica a diverselor materii prime pe care le prelucreaza.

Procesele de productie sunt:

" elementare;

" complexe.

Procesele de productie elementare sunt acele procese prin care produsul finit se obtine printr-o singura operatie tehnologica.

Procesele de productie complexe exista atunci când asupra obiectelor muncii se executa mai multe operatii tehnologice.

Procesele de munca sunt acele procese prin care factorul uman actioneaza asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de munca.

Pe lânga procesele de munca si tehnologice în unele ramuri industriale exista si procese naturale în cadrul carora obiectele muncii sufera transformari fizice si chimice sub actiunea unor factori naturali (industria alimentara-procese de fermentatie,industria mobilei-procese de uscare a lemnului, etc.).

Preview document

Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 1
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 2
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 3
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 4
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 5
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 6
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 7
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 8
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 9
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 10
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 11
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 12
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 13
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 14
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 15
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 16
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 17
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 18
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 19
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 20
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 21
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 22
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 23
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 24
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 25
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 26
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 27
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 28
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 29
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 30
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 31
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 32
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 33
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 34
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 35
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 36
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 37
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 38
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 39
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 40
Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Organizare si Automatizare a Productiei.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Automatizarea ai Monitorizarea Punctelor Termice din Municipiul Ploiesti

1. PREZENTARE GENERALĂ Schema de automatizare se referă la comanda şi supravegherea automată aplicat punctelor termice PT. Ele conţin un circuit...

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Flexibilitatea Sistemelor de Fabricație

1. Generalitati. În practica industriala de pâna acum, automatizarea se realiza mai ales în cadrul unor sisteme rigide de tipul liniilor de...

Roboți Industriali

SCURT ISTORIC AL ROBOTICII Dezvoltarea istorica a stiintei si tehncii s-a produs in mai multe etape dupa cum urmeaza: Etapa “maşinismului",...

Automatizarea Dispozitivelor de Admisie Supersonice

CAPITOLUL I. Dispozitivele de admisie ale sistemelor de propulsie 1.1. Cerinte. Rol functional Deplasarea unui vehicul aerian în atmosfera...

Măsurarea Vitezei unei Benzi Transportoare

MASURAREA VITEZEI UNEI BENZI TRANSPORTOARE Introducere Transportorul cu bandã este un sistem de transport stationar de uz general care foloseste...

Automatizări Industriale în Mecatronică

Definirea sistemului flexibil de prelucrare Sistemul flexibil de prelucrare SFP poate fi definit ca un ansamblu integrat de maşini-unelte...

Te-ar putea interesa și

Sistem de Informare

Introducere Rezultatul final al oricărui sistem informaţional este:ridicarea eficacităţii funcţionării procesului de control. Toate sistemele...

Aspecte privind Conceptul de Logistica in Managementul Intreprinderilor Industriale, Organizarea Activitatilor de Depozitare in Intreprinderile Industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Competita - Competitivitatea Investitiilor

INTRODUCERE Competiţia este un fenomen obiectiv, natural, prezent dintotdeauna în lumea înconjuratoare. Ea nu caracterizează numai viaţa...

Sisteme Informatice de Automatizare a Cladirilor

Constructiile inteligente (CI) si sistemele de automatizare a clădirilor (AC), joacă un rol esenţial în cele mai sofisticate clădiri moderne....

Managementul Tehnologic - Reorganizarea Proceselor de Productie

Capitolul I. Sistemele de producţie 1.1. Caracterizarea sistemelor Sistemele sunt caracterizate de trei elemente, şi anume: a)obiective; b)...

Sistem Informatic pentru Evidenta Mijloacelor Fixe

Introducere Rezultatul final al oricărui sistem informaţional este ridicarea eficacităţii funcţionării procesului de control. Toate sistemele...

Management Strategic

Introducere Planificarea strategica presupune un gen specific de activitate in cadrul oricarei societati economice a fost implementatta in tarile...

Subiecte Sisteme de E-organisation

Subiectul 1 Aria de acoperire Sistemul informaţional şi sistemul informatic al organizaţiei 1. Definiţi conceptul de „sistem informaţional” şi...

Ai nevoie de altceva?