Traductoare de Presiune

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Traductoare de Presiune.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: M. Tertisea, M. Antonescu, M. Stamati, C. Soare

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Automatica

Cuprins

Cap. 1 Traductoare
1.1 Caracteristicile generale ale traductoarelor
1.2 Clasificarea traductoarelor
Cap. 2 Traductoare de presiune
2.1 Notiuni generale
2.2 Traductoare manometrice cu elemente elastic
2.2.1 Traductoare de presiune cu tub elastic
2.2.2 Traductoare manometrice cu membrană
2.2.3 Traductoare manometrice cu capsulă
2.2.4 Traductoare manometrice cu burduf

Extras din document

ARGUMENT

În acesta lucrare voi aprofunda tema “Traductoare de presiune”.

Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de funcţionare a traductoarelor de presiune.

Noţiuni generale

În scopul măsurării mărimilor fizice ce intervin într-un proces tehnolo¬gic este necesară de obicei convertirea („traducerea") acestora în mărimi de altă natură fizică care pot fi introduse cu uşurinţă într-un circuit de automatizare (de exemplu, o temperatură poate să influenţeze un circuit de automatizare numai dacă este convertită (tradusă) într-o tensiune electrică proporţională sau dependentă de temperatura respectivă).

Elementul care permite convertirea („traducerea") unei mărimi fizice (de obicei neelectrică) într-o altă mărime fizică (de obicei electrică) de¬pendentă de prima, în scopul introducerii acesteia într-un circuit de auto¬matizare se numeşte traductor.

În structura traductoarelor se întîlnesc, în general, o serie de subele-mente constitutive, ca, de exemplu: convertoare, elemente sensibile, adap¬toare etc.

După cum va reieşi din exemplele următoare, structura generală a tra¬ductoarelor este foarte diferită de la un tip de traductor la altul, cu-pririzînd unul, două sau mai multe convertoare conectate în serie. în majoritatea cazurilor, structura generală a unui traductor este cea din figura 1.

Mărimea de intrare Xi (de exemplu, presiune, nivel, forţă etc.) este. convertită de către elementul sensibil într-o mărime intermediară X0 (deplasare liniară sau rotire), care este transformată în mărimea de ieşire Xe (tensiune electrică, rezistenţă, inductanţă, capacitate), aplicată circuitului de automatizare cu ajutorul unui adaptor.

Fig.1 Structura generală a unui tzraductor

CAPITOLUL 1. TRADUCTOARE

1.1 CARACTERISTICILE GENERALE ALE TRADUCTOARELOR

De obicei, adaptorul cuprinde şi sursa de energie care face posibilă convertirea mărimii X0 în mărimea Xe.

La un traductor, mărimea de intrare X0 şi cea de ieşire Xe sunt de natură diferită, însă sunt legate între ele prin relaţia generală de de¬pendenţă:

xe=f(xi) (1.1)

care poate fi o funcţie liniară sau neliniară, cu variaţii continue sau discontinue (discrete).

Pe baza acestei relaţii de dependenţă se stabilesc următoarele carac¬teristici generale valabile pentru orice traductor:

- natura fizică a mărimilor de intrare şi de ieşire (presiune, debit, temperatură, deplasare etc, respectiv rezistenţa electrică, curent, ten¬siune etc);

- puterea consumată la intrare si cea transmisă elementului următor (de sarcină). De obicei, puterea de intrare este relativ mică (câţiva waţi, miliwaţi sau chiar mai puţin), astfel încît elementul următor în schema de automatizare este aproape totdeauna un amplificator.

- caracteristica statică a traductorului, care este reprezentarea grafică a relaţiei (1.1) (fig. 2);

Fisiere in arhiva (1):

  • Traductoare de Presiune.doc