Referatele din domeniul Bănci

Banca Africană de Dezvoltare (BAFD) - obiective, resurse și operații de credit

INTRODUCERE Grupul Băncii Africane de Dezvoltare (BAD) este o instituție multilaterală de finanțare a dezvoltării cu sediul în Abidjan, Coasta de Fildeș, din septembrie 2014. Ea este un furnizor financiar pentru guvernele africane și companiile private care investesc în țările membre regionale și a fost fondată în... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar european în condițiile monedei unice. Perspectivele pieței unice europene

Introducere Sistemul bancar european a fost creat în conformitate cu Tratatul de la Maastricht și este format din Banca Centrală Europeana (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Importanța sa se denotă din atribuțiile pe care le îndeplinește, aplicând politici monetare... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de constituire și funcționare a depozitelor bancare

1. CUNOA.TEREA .I STUDIUL TEMATICII ALESE Tema aleasa de mine pentru practica a fost ” Tehnici de constituire .i func.ionare a depozitelor bancare,,. 1.1. Ce este un depozit? Un depozit este practic locul în care banii clientului se înmul.esc. Cu alte cuvinte, într-un depozit bancar se depune o suma de bani, pe o... citește mai departe

17 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar, în general, a apărut ca o necesitate a societății. Prin intermediul lui, este realizată acumularea mijloacelor bănești și distribuirea acestora sub diferite forme, sistemul bancar execută funcția de intermediar între agenții economici. Sistemul bancar este un ansamblu coerent de... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Moneda și formele sale - Moneda virtuală

Capitolul 1 - Noțiuni generale Conform suportului de curs există patru forme ale monedei: paleomoneda, moneda metalică, moneda de hârtie și moneda scripturală. Dar, datorită evoluției tehnologiei se adaugă o a cincea formă a monedei: moneda virtuală. Aceasta nu trebuie confundată cu moneda scripturală. Moneda... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica de comunicare a băncilor centrale

INTRODUCERE În ultima perioadă, comunicarea a devenit un aspect cheie al politicii monetare. Comunicarea a devenit un aspect semnificativ din setul de instrumente ale băncilor centrale, deoarece aceasta are capacitatea de a influența piețele financiare, de a spori predictibilitatea politicilor monetare, și,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Recenzei articol - Identifying banking crises using money market pressure

I. INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări este de a construi un indice de presiune monetară modificat (MPI) pentru a identifica crizele bancare. În general, se pot distinge trei tipuri de crize financiare: crizele valutare, crizele bancare și crizele datoriilor.Comparativ la alte tipuri, crizele bancare au un... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul real al economiei de piață

Modelul teoretic al economiei de piață este construit pe o serie de premise care reprezintă fundamentele sale, caracteristicile generale ale acestui sistem, însă nici un model teoretic nu funcționează în formă pură, realul fiind întotdeauna mai complex. În orice economie contemporană se întrepătrund, în proporții... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Piețe monetare. cererea și oferta de monedă

Formarea și mișcarea masei monetare sunt în strânsă legătură cu cererea și oferta de monedă, ca elemente componente ale conținutului pieței monetare. Cererea de monedă reprezintă acea cantitate de monedă pe care toate categoriile de persoane fizice și juridice o solicită într-o anumită perioadă de timp, având ca... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Cardurile de credit

INTRODUCERE Definirea cardului bancar Cardul reprezinta un instrument de decontare prin intermediul caruia posesorul autorizat poate achizitiona bunuri sau servicii fara prezenta efectiva a numerarului. Cardul faciliteaza legatura financiara intre comercianti si consumatori, fiind o simpla cheie de acces la un... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Descentralizarea locală și bugete locale

Descentralizarea este un transfer de prerogative sau recunoasterea unor anumitor prerogative, unor alcatuiri sociale independente cu functii de autoritate în colectivitate, colectivitaților teritoriale si organelor lor de exprimare. În contextul în care rolul si impactul bugetelor locale asupra economiei atât la... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza financiară OMV Petrom SA

INTRODUCERE OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din România și din Europa de Sud-Est. Sunt activi pe întregul lanț valoric al energiei: de la sonde care produc țiței și gaze, până la carburanți și producția de energie electrică. În Upstream, OMV Petrom desfășoară operațiuni de producție de țiței și... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Banca Națională a Moldovei

1. Banca Națională a Moldovei (BNM) Banca Națională a Moldovei (BNM) este banca centrală din Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei este instituția legală, publică și autonomă responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Principalul obiectiv al BNM este asigurarea și menținerea stabilității... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Fondul Monetar Internațional

Introducere Este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, care a fost creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său (22 iulie 1944) și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945. Și-a început... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale 1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc În data de 4 iunie 1991 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS este reorganizată în Banca Națională a Moldovei. Prin Legea cu privire la bănci... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditului acordat gospodăriilor populației 2007-2019

I. CREDITUL. ASPECTE ȘI NOȚIUNI INTRODUCTIVE Prezenta lucrare urmărește evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației în perioada 2007-2019. Prima parte a lucrării este concentrată pe prezentarea conceptului de credit, modul de desfășurare și acordare a creditului populației, tipurile de credite acordate... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția ROBOR în sistemul bancar românesc după 1 ianuarie 2020 - studiu de caz Unicredit Bank România

Ce este ROBOR: ROBOR - rata dobânzii la care băncile participante la calcularea acestui indice si sunt pregătite să acorde împrumuturi, mai exact depozite în lei, celorlalte bănci care contribuie. Evoluția indicelui de referință ROBOR și ierarhia băncilor participante după activele deținute de acestea. Studiul... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

I.Evoluția creditării Creditul neguvernamental a avansat cu 7,9% în anul 2018, până la 251 miliarde lei (54 miliarde euro), cu un ritm de creștere a creditelor în lei de 13,4%. Raportul credite/depozite a scăzut la 74,5%. Structura creditării neguvernamentale pe segmente este împărțită astfel: 53% sunt credite... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în Olanda

OLANDA Locație : Europa de Vest Statutul UE : membru din 1952 Olanda este un membru fondator al Uniunii Europene, situat în nordul Europei Numele oficial al țarii este Regatul Țarilor de Jos. Suprafata : 41.526 kmp, din care 24% sub nivelul mării. Limbi oficiale: neerlandeza, friziana (în provincia Friesland)... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Evoluția creditelor și a produselor de economisire în Franța

I. Creditele bancare În Franța, creditarea bancară este monitorizată pe următoarele canale: - activitatea de creditare reflectată în bilanțurile băncilor; - un recensământ regional al fluxurilor de împrumuturi noi; - împrumuturi (peste un prag dat) raportat la Registrul Central de Credit; - un recensământ... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în Luxemburg

Luxemburg este una dintre cele mai mici tări din Europa cu o suprafată de circa 2,586 km². În vest se mărgineste cu provincia belgiană Luxembourg care are aproape o suprafată dublă fată de cea a tării (4.443 km2). Economia stabilă, puternică a Luxemburgului, prezintă crestere moderată, inflatie redusă si somaj... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

1. Evolutia creditelor in ultimii ani La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vânzarea produselor și serviciilor financiar-bancare

Rezumatul referatului (abstract) Lucrarea de față urmărește definirea conceptului de vânzare a produselor și serviciilor financiar-bancare și importanța cunoașterii lui, prezentarea rolului pe care îl are personalul unei instituții bancare în relația cu clienții. De asemenea, am conturat responsabilitățile și... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Banca Transilvania - Sistemul de E-banking și Mobile Banking

1. Introducere Datorită avansului tehnologic, putem afirma fapul că luăm parte la modernizarea stilului nostru de viață, prin prisma faptului că petrecem mult timp în mediul online. Bancile nu fac rabat de la acest lucru și si-au orientat serviciile către mediul online, astfel încât să restrângă contactul cu... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii indirecte de politică monetară și aplicabilitatea lor

Capitolul 1. Conceptul de politică Politica monetară reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice, alături de celelalte componente, în special, politica bugetară și cea fiscală, având un rol semnificativ în realizarea principalelor sale obiective: - asigurarea unei creșteri economice... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview