Toate referatele din domeniul Banci

 • Evolutia creditului acordat gospodariilor populatiei 2007-2019

  I. CREDITUL. ASPECTE ȘI NOȚIUNI INTRODUCTIVE Prezenta lucrare urmărește evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației în perioada 2007-2019. Prima parte a lucrării este concentrată pe prezentarea conceptului de credit, modul de desfășurare și acordare a creditului populației, tipurile de credite acordate persoanelor fizice, printre care enumerăm (credintele imobiliare sau pentru locuințe, creditele pentru consum, creditele pentru alte scopuri, fiind numite de către bănci „Credite...

 • Evolutia ROBOR in sistemul bancar romanesc dupa 1 ianuarie 2020 - studiu de caz Unicredit Bank Romania

  Ce este ROBOR: ROBOR - rata dobânzii la care băncile participante la calcularea acestui indice si sunt pregătite să acorde împrumuturi, mai exact depozite în lei, celorlalte bănci care contribuie. Evoluția indicelui de referință ROBOR și ierarhia băncilor participante după activele deținute de acestea. Studiul își propune realizarea unei analize asupra evoluției indicatorului de referință ROBOR, în sistemul bancar românesc pe o perioadă de patru luni a anului curent. Tot în această lucrare...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania

  I.Evoluția creditării Creditul neguvernamental a avansat cu 7,9% în anul 2018, până la 251 miliarde lei (54 miliarde euro), cu un ritm de creștere a creditelor în lei de 13,4%. Raportul credite/depozite a scăzut la 74,5%. Structura creditării neguvernamentale pe segmente este împărțită astfel: 53% sunt credite acordate populației și 47% companiilor. Anul 2018 a adus schimbarea structurii creditelor acordate mediului privat. Astfel, ponderea creditelor în lei reprezenta 66% din total credite...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Olanda

  OLANDA Locație : Europa de Vest Statutul UE : membru din 1952 Olanda este un membru fondator al Uniunii Europene, situat în nordul Europei Numele oficial al țarii este Regatul Țarilor de Jos. Suprafata : 41.526 kmp, din care 24% sub nivelul mării. Limbi oficiale: neerlandeza, friziana (în provincia Friesland) (80% de populație - vorbitori de limba engleză) Populația: 16,15 milioane (locul 11 in Europa), adică 2,16% din populatia Europei, din care populatie activă 44,1% - 7,1...

 • Evolutia creditelor si a produselor de economisire in Franta

  I. Creditele bancare În Franța, creditarea bancară este monitorizată pe următoarele canale: - activitatea de creditare reflectată în bilanțurile băncilor; - un recensământ regional al fluxurilor de împrumuturi noi; - împrumuturi (peste un prag dat) raportat la Registrul Central de Credit; - un recensământ regional între 300 bănci care sunt membre ale Federației bancare franceze. Conform datelor colectate prin instrumentele mai sus enumerate situația evoluției creditelor în republică...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Luxemburg

  Luxemburg este una dintre cele mai mici tări din Europa cu o suprafată de circa 2,586 km². În vest se mărgineste cu provincia belgiană Luxembourg care are aproape o suprafată dublă fată de cea a tării (4.443 km2). Economia stabilă, puternică a Luxemburgului, prezintă crestere moderată, inflatie redusă si somaj redus. Serviciile, în special cele legate de bănci, ocupă un segment tot mai important al economiei. Luxemburgul are legături comerciale si financiare în special cu Belgia si Olanda,...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania

  1. Evolutia creditelor in ultimii ani La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o evicțiune de creditare a sectorului real concretizată în dezintermediere, dar și cu recunoașterea cu întârziere a unor pierderi, respectiv o creștere semnificativă a cheltuielilor cu...

 • Vanzarea produselor si serviciilor financiar-bancare

  Rezumatul referatului (abstract) Lucrarea de față urmărește definirea conceptului de vânzare a produselor și serviciilor financiar-bancare și importanța cunoașterii lui, prezentarea rolului pe care îl are personalul unei instituții bancare în relația cu clienții. De asemenea, am conturat responsabilitățile și abilitățile necesare unui bun vânzător pentru a insufla încredere în banca respectivă, rolul interviului și cele trei direcții pe care trebuie să se focalizeze personalul care ia parte...

 • Banca Transilvania - Sistemul de E-banking si Mobile Banking

  1. Introducere Datorită avansului tehnologic, putem afirma fapul că luăm parte la modernizarea stilului nostru de viață, prin prisma faptului că petrecem mult timp în mediul online. Bancile nu fac rabat de la acest lucru și si-au orientat serviciile către mediul online, astfel încât să restrângă contactul cu clienții și timpul petrecut pentru procesarea operațiunilor acestora, ocazie care a făcut posibilă apariția și devzoltarea sistemului de e-banking. Acest concept a fost creat pentru a...

 • Strategii indirecte de politica monetara si aplicabilitatea lor

  Capitolul 1. Conceptul de politică Politica monetară reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice, alături de celelalte componente, în special, politica bugetară și cea fiscală, având un rol semnificativ în realizarea principalelor sale obiective: - asigurarea unei creșteri economice echilibrate; - ocuparea deplină a forței de muncă; - asigurarea și menținerea stabilității prețurilor; - asigurarea echilibrului balanței de plăți externe. Responsabilitatea îndeplinirii...

 • Politicile si facilitatile speciale de finantare oferite de FMI

  1. Scurt istoric FMI Fondul Monetar Internațional este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său, la 22 iulie 1944, și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945, în momentul în care 29 de state au semnat și ratificat acordul de la Bretton Woods. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul său este la Washington. Prin...

 • Dinamica procesului inflationist in Romania si provocari actuale

  Introducere Economia oricărei țări semnifică un cadru fundamental în ceea ce privește dezvoltarea și afirmarea economico-socială a oamenilor, moneda fiind elementul cheie atât al vieții economice cât și sociale. Un obiectiv reprezentativ al politicii economice în majoritatea statelor contemporane este combaterea sau limitarea fenomenului inflaționist. Inflația este considerată de mai mulți specialiști ca fiind unul dintre dezechilibrele macroeconomice cu un impact major asupra dezvoltării...

 • Monografia sistemului bancar olandez

  Capitolul 1 - Prezentarea sistemului bancar olandez Este bine cunoscut faptul că, activitatea principală a oricărei bănci constă în „cumpărarea” banilor, pe de o parte, acceptând plata unui cost sub forma dobânzii bonificate și „vânzarea” acestora, pe de altă parte, câstigând astfel dobânda percepută pe durata acordării creditelor. Astfel, activitatea principală a oricărei banci se referă la „comerțul” cu bani. Ca urmare a acestui proces, „se manifestă funcția creditului de emisiune, prin...

 • Gestiunea riscului de tara

  Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Riscul de țară - concept În cel mai larg sens, riscul de țară exprimă probabilitatea pierderilor financiare în afacerile internaționale, pierderi datorate unor evenimente macroeconomice și/sau politice specifice țării. Conceptul de risc de țară este strâns legat de alte două noțiuni: riscul suveran și riscul de transfer. Riscurile aferente datoriei externe publice sau public garantate sunt grupate sub denumirea de risc suveran. El exprimă...

 • Evaluarea eficientei portofoliului creditar prin prisma riscurilor aferente

  ABSTRACT: As part of the banking system, any individual bank, and any banking sense, the collective sense, take risks when granting loans and, certainly, all the banks losses in the loan portfolio when some borrowers fail to honor its obligations. Banks facing permanent instability and insecurity caused by many factors, from scarcity of skilled workers and ending deficit banking to customers honest and intelligent in terms of business activity. Here you can add and legislative instability...

Pagina 1 din 87