Toate referatele din domeniul Banci

 • Sistemul real al economiei de piata

  Modelul teoretic al economiei de piață este construit pe o serie de premise care reprezintă fundamentele sale, caracteristicile generale ale acestui sistem, însă nici un model teoretic nu funcționează în formă pură, realul fiind întotdeauna mai complex. În orice economie contemporană se întrepătrund, în proporții diferite, elemente, caracteristici, mecanisme ale sistemului de piață liberă cu cele dirijiste. Caracteristicile generale ale economiei de piață sunt evidențiate, în principal, pe...

 • Piete monetare. cererea si oferta de moneda

  Formarea și mișcarea masei monetare sunt în strânsă legătură cu cererea și oferta de monedă, ca elemente componente ale conținutului pieței monetare. Cererea de monedă reprezintă acea cantitate de monedă pe care toate categoriile de persoane fizice și juridice o solicită într-o anumită perioadă de timp, având ca motivație utilitățile acesteia, date de funcțiile pe care le îndeplinește într-o economie. Având în vedere că structura masei monetare este reprezentată de mai multe categorii de...

 • Cardurile de credit

  INTRODUCERE Definirea cardului bancar Cardul reprezinta un instrument de decontare prin intermediul caruia posesorul autorizat poate achizitiona bunuri sau servicii fara prezenta efectiva a numerarului. Cardul faciliteaza legatura financiara intre comercianti si consumatori, fiind o simpla cheie de acces la un cont bancar: acela al detinatorului de card. Avand caracteristicile universale ale unui instrument de plata, cardul asigura si posibilitatea obtinerii neconditionate de numerar fie...

 • Descentralizarea locala si bugete locale

  Descentralizarea este un transfer de prerogative sau recunoasterea unor anumitor prerogative, unor alcatuiri sociale independente cu functii de autoritate în colectivitate, colectivitaților teritoriale si organelor lor de exprimare. În contextul în care rolul si impactul bugetelor locale asupra economiei atât la nivel european cat si national sunt intr-o continua crestere, prin prisma proceselor de descentralizare tot mai intens dezbatute si aplicate, lucrarea de fata isi propune sa analizeze...

 • Analiza financiara OMV Petrom SA

  INTRODUCERE OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din România și din Europa de Sud-Est. Sunt activi pe întregul lanț valoric al energiei: de la sonde care produc țiței și gaze, până la carburanți și producția de energie electrică. În Upstream, OMV Petrom desfășoară operațiuni de producție de țiței și gaze în România și Kazahstan și este implicată în activități de explorare în România. Expertiza societatii variază de la câmpuri mature, până la producția onshore la mare adâncime și...

 • Banca Nationala a Moldovei

  1. Banca Națională a Moldovei (BNM) Banca Națională a Moldovei (BNM) este banca centrală din Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei este instituția legală, publică și autonomă responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Principalul obiectiv al BNM este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Banca Națională cooperează cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor sale și, în conformitate cu Legea, ia măsurile necesare pentru a implementa această...

 • Fondul Monetar International

  Introducere Este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, care a fost creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său (22 iulie 1944) și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul său este la Washington. Prin întemeierea FMI s-a urmărit lichidarea asociațiilor valutare de felul asociației zonei lirei sterline în vederea...

 • Rolul Bancilor Comerciale din Republica Moldova

  Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale 1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc În data de 4 iunie 1991 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS este reorganizată în Banca Națională a Moldovei. Prin Legea cu privire la bănci și activitatea bancară din 12 iunie 1991 s-a pus bazele sistemului bancar din ziua de astăzi. Din momentul declarării independenței de către Republica Moldova, sistemul bancar...

 • Evolutia creditului acordat gospodariilor populatiei 2007-2019

  I. CREDITUL. ASPECTE ȘI NOȚIUNI INTRODUCTIVE Prezenta lucrare urmărește evoluția creditelor acordate gospodăriilor populației în perioada 2007-2019. Prima parte a lucrării este concentrată pe prezentarea conceptului de credit, modul de desfășurare și acordare a creditului populației, tipurile de credite acordate persoanelor fizice, printre care enumerăm (credintele imobiliare sau pentru locuințe, creditele pentru consum, creditele pentru alte scopuri, fiind numite de către bănci „Credite...

 • Evolutia ROBOR in sistemul bancar romanesc dupa 1 ianuarie 2020 - studiu de caz Unicredit Bank Romania

  Ce este ROBOR: ROBOR - rata dobânzii la care băncile participante la calcularea acestui indice si sunt pregătite să acorde împrumuturi, mai exact depozite în lei, celorlalte bănci care contribuie. Evoluția indicelui de referință ROBOR și ierarhia băncilor participante după activele deținute de acestea. Studiul își propune realizarea unei analize asupra evoluției indicatorului de referință ROBOR, în sistemul bancar românesc pe o perioadă de patru luni a anului curent. Tot în această lucrare...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania

  I.Evoluția creditării Creditul neguvernamental a avansat cu 7,9% în anul 2018, până la 251 miliarde lei (54 miliarde euro), cu un ritm de creștere a creditelor în lei de 13,4%. Raportul credite/depozite a scăzut la 74,5%. Structura creditării neguvernamentale pe segmente este împărțită astfel: 53% sunt credite acordate populației și 47% companiilor. Anul 2018 a adus schimbarea structurii creditelor acordate mediului privat. Astfel, ponderea creditelor în lei reprezenta 66% din total credite...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Olanda

  OLANDA Locație : Europa de Vest Statutul UE : membru din 1952 Olanda este un membru fondator al Uniunii Europene, situat în nordul Europei Numele oficial al țarii este Regatul Țarilor de Jos. Suprafata : 41.526 kmp, din care 24% sub nivelul mării. Limbi oficiale: neerlandeza, friziana (în provincia Friesland) (80% de populație - vorbitori de limba engleză) Populația: 16,15 milioane (locul 11 in Europa), adică 2,16% din populatia Europei, din care populatie activă 44,1% - 7,1...

 • Evolutia creditelor si a produselor de economisire in Franta

  I. Creditele bancare În Franța, creditarea bancară este monitorizată pe următoarele canale: - activitatea de creditare reflectată în bilanțurile băncilor; - un recensământ regional al fluxurilor de împrumuturi noi; - împrumuturi (peste un prag dat) raportat la Registrul Central de Credit; - un recensământ regional între 300 bănci care sunt membre ale Federației bancare franceze. Conform datelor colectate prin instrumentele mai sus enumerate situația evoluției creditelor în republică...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Luxemburg

  Luxemburg este una dintre cele mai mici tări din Europa cu o suprafată de circa 2,586 km². În vest se mărgineste cu provincia belgiană Luxembourg care are aproape o suprafată dublă fată de cea a tării (4.443 km2). Economia stabilă, puternică a Luxemburgului, prezintă crestere moderată, inflatie redusă si somaj redus. Serviciile, în special cele legate de bănci, ocupă un segment tot mai important al economiei. Luxemburgul are legături comerciale si financiare în special cu Belgia si Olanda,...

 • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania

  1. Evolutia creditelor in ultimii ani La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o evicțiune de creditare a sectorului real concretizată în dezintermediere, dar și cu recunoașterea cu întârziere a unor pierderi, respectiv o creștere semnificativă a cheltuielilor cu...

Pagina 1 din 88