Acordarea Imprumuturilor si Garantiile Oferite de BIRD

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Acordarea Imprumuturilor si Garantiile Oferite de BIRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sorin, Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap 1. Acordarea împrumuturilor şi garanţiile oferite de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 2
1.1 Resursele BIRD 2
1.2 Condiţii de acordare a împrumuturilor şi garanţiilor de către BIRD 3
1.3 Acordarea împrumuturilor şi metodele lor de acoperire de către BIRD 5
1.4 Cofinanţarea şi garanţiile oferite de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 9
Cap 2. Tendinţe în politica de finaţare ale Băncii Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare 10
2.1 Finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, industriei şi a dezvoltării rurale 11
2.2 Împrumuturile acordate de BIRD pentru energie 13
2.3 Finanţarea proiectelor pentru dezvoltarea turismului şi protejarea mediului ambiant 14
2.4 Împrumuturile BIRD acordate României 15
Concluzii 18
Bibliografie 19

Extras din document

Cap 1. Acordarea împrumuturilor şi garanţiile oferite de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare

1.1 Resursele BIRD

Principala activitate a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care reflectă raţiunea înfiinţării sale este de a acorda împrumuturi ţărilor membre.

BIRD şi-a fixat ca obiectiv finanţarea creşterii economice în ţările în curs de dezvoltare. În consecinţă, ea nu acordă împrumuturi pentru obiective şi proiecte militare sau politice şi nici în scopuri de a facilita exporturile unei ţări anume.

Diferenţa între F.M.I şi BIRD rezidă în faptul că BIRD se ocupă direct de proiectele de dezvoltare pentru care acordă credite, în timp ce F.M.I. acordă ajutor global guvernelor ce întampină dificultăţi privind echilibrarea balanţelor de plăţi.

Resursele BIRD se pot grupa în 3 categorii:

-Capitalul social care este format din cotele părţi vărsate de statele membre. La început capitalul social a fost evaluat în dolari SUA la cursul din 1 iulie 1944, în denumirea curentă “dolari 1944” înlocuindu-se mai târziu cu DST. Nivelul capitalului social ajungea în anul 1995 cu puţin peste 6 miliarde DST.

-Emisiunea de obligaţiuni reprezintă principala cale de mobilizare a resurselor destinate realizării obiectivelor sale. Pentru realizarea programelor de împrumut în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare, BIRD a recurs şi la fonduri suplimentare de pe piaţa financiară internaţională. Hârtiile de valoare emise pe piaţă de către BIRD sunt “obligaţiuni generale”. Oferta publică a acestor hârtii de valoare se plasează statelor membre, organismelor publice, băncilor centrale, dar şi investitorilor şi publicului prin intermediul agenţiilor agenţiilor particulare. Aproximativ 80% din resursele sale provin din împrumuturile ce le mobilizează pe pieţele de capital.

-Veniturile băncii sunt formate din dobânzile şi comisioanele la împrumuturile acordate şi serviciile prestate.

Utilizarea resurselor BIRD. BIRD sprijină statele membre în curs de dezvoltare, cu fondurile necesare creşterii lor economice, dar şi impune acestora utilizarea eficientă a capitalului pus la dispoziţie de către ţările acţionare.

Valoarea împrumuturilor pe care le acordă este limitată la “multiplicatorul 1 la 1”. Aceasta înseamnă că datoriile curente ale ţărilor membre nu pot depăşi întregul capital subscris, inclusiv rezervele şi beneficiile, dând BIRD-ului o siguranţă ce o ţine departe de riscurile care pot interveni în cazul băncilor care îşi angajează capitalul în proporţie mare în împrumuturi.

Împrumutul trebuie să fie garantat de guvernul ţării beneficiare , ţara care solicită împrumut trebuie să facă dovada că nu are alte posibilităţi de finanţare a proiectului şi că are perspective reale de rambursare a creditului.

BIRD este considerat un furnizor de împrumuturi exigent. Experţii acestei instituţii examinează aspectele economice, comerciale, financiare ale proiectelor de investiţii.

Acordarea de împrumuturi se face prin achitarea direct a sumelor solicitate pentru proiectul de investiţii şi mai rar prin remiterea unor tranşe de credit direct ţării beneficiare a creditului, în vederea acoperirii unor plăţi deja efectuate.

1.2 Condiţii de acordare a împrumuturilor şi garanţiilor de către BIRD

Acordul de împrumut dintre o ţară membră şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cuprinde condiţiile generale, împrumutul, execuţia proiectului, data intrării în vigoare, reprezentantul împrumutului, tragerea sumelor din împrumut.

Beneficiarii împrumuturilor acordate de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sunt guvernele statelor membre sau unele societăţi comerciale sau instituţii publice care obţin garanţia guvernului statului pe teritoriul căruia urmează a se executa proiectul.

Împrumuturile de ajustare structurală sunt menite să sprijine ţările beneficiare în realizarea unor reforme economice care să asigure îmbunătăţirea echilibrului balanţei de plăţi externe şi susţinerea creşterii economice durabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Acordarea Imprumuturilor si Garantiile Oferite de BIRD.doc

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din Iasi.