Acordarea si Garantarea Creditelor pentru Exporturi si Importuri de Catre Eximbank Romania

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Acordarea si Garantarea Creditelor pentru Exporturi si Importuri de Catre Eximbank Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sorin Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap 1. Eximbank România 3
1.1 Obiective generale 3
1.2 Activitatea Eximbank SA în numele şi în contul statului 4
1.3 Fondurile Eximbank 5
1.4 Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior 8
Cap 2. Activitatea de garantare a creditelor pentru producția de export 10
2.1 Criterii de acordare a garanţiei 11
2.2 Documentaţia necesară acordării garanţiei 13
2.3 Analiza solicitărilor de garanţii 14
2.4 Stabilitatea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei 15
2.5 Acordarea garanţiei 16
Cap 3 Parteneriate 18
3.1 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii şi EximBank 18
3.2 Compania Naţională de Electricitate S.A. 18
3.3 Susţinerea oficială a creditelor de export pe termen mediu şi lung 19

Extras din document

CAP. 1 Banca de Export-Import a României (Eximbank SA)

Banca de Export-Import a României (Eximbank) s-a înfiinţat în anul 1992 în vederea susţinerii dezvoltării exporturilor româneşti prin operaţiunile realizate în nume propriu şi în calitate de agent al statului.

Banca de Export-Import a României este o instituţie specializată prin care se derulează activităţi de susţinere a comerţului exterior cu ajutorul instrumentelor financiar-bancare şi de asigurări specifice.

Eximbank SA îşi desfăşoară activitatea în numele şi contul statului, precum şi în nume şi cont propriu şi constă în finanţări, refinanţări şi garanţii ale operaţiunilor de comerţ exterior, asigurări şi reasigurări de credite, precum şi alte operaţiuni bancare pentru persoanele juridice române.

1.1. Obiectivele generale ale Eximbank SA

a) finanţarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comerţ exterior, prin acordarea de credite, în lei şi in valută, din surse interne sau externe;

b) garantarea creditelor, în lei şi în valuta, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investiţii în obiective destinate producţiei de bunuri şi servicii pentru export;

c) efectuarea operaţiunilor de refinanţare a băncilor pentru finanţări acordate de acestea exportatorilor români;

d) administrarea şi derularea de credite externe destinate sprijinirii producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului şi a exportului, precum şi a operaţiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în vederea sprijinirii investiţiilor, stimulării intreprinderilor mici şi mijlocii, restructurării şi modernizării societăţilor comerciale, dezvoltării infrastructurii şi a altor utilităţi de interes public;

e) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele şi în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului inconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;

f) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, garantare, în nume şi în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului inconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;

g) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

h) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituită din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice străine şi o societate persoană juridică română;

i) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;

j) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investiţiilor româneşti în străinătate;

k) asigurarea şi reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri şi servicii pentru export;

l) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) încheierea de acorduri şi de convenţii necesare pentru propria activitate, cu organizaţii similare din ţara şi din străinătate;

n) evaluarea, în calitate de consultant financiar şi bancar, a riscurilor comerciale şi de ţară;

o) acordarea asistentţi pentru expertizări tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;

p) colectarea, prelucrarea, stocarea şi furnizarea informaţiilor specifice de credit;

q) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producţiei de bunuri şi de servicii destinate exportului şi a comerţului exterior.

Fisiere in arhiva (1):

  • Acordarea si Garantarea Creditelor pentru Exporturi si Importuri de Catre Eximbank Romania.doc