Analiza Evolutiei AOPC in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Evolutiei AOPC in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stoica Ovidiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Introducere 2
2. Cadru general 2
3. Notiuni teoretice referitoare la AOPC 3
4. Fondurile închise de investitii 4
4.1. Fondurile închise de investitii în România 4
4.1.1. Depfa Money Market 4
4.1.2. Fondul de Actiuni Privat – Transilvania 5
4.1.3. Raiffeisen Strategii Valutare 5
4.1.4. BT Invest 6
4.1.5. Fondul Oamenilor de Afaceri 7
4.1.6. EuroGlobinvest INFINITY 7
4.1.7. OTP Garantis 8
4.1.8. Everest Aviva-Certinvest 8
4.1.9. Fondul Privat Comercial 9
4.2. Evolutia fondurilor închise de investitii 9
5. Societătile de investitii financiare 10
5.1. Notiuni teoretice 10
5.2. Evolutia societătilor de investitii în România 11
6. Concluzii 13
Bibliografie 14

Extras din document

1. Introducere

Peste 80 de milioane de americani, adică jumătate din numărul locuintelor din această tară, sunt investitori în fonduri de investitii. Valoric, acest lucru se traduce în mii de miliarde de dolari plasate în aceste instrumente de investitie.

În România, însă, situatia e cu totul alta. Doar câteva zeci de mii de investitori au ales acest tip de investitie. Faptul se datorează și numeroaselor scandaluri din ultimii 16 ani legate de fondurile de investitii.

Situatia aceasta tinde să se schimbe însă pe măsură ce institutii stabile finaciar precum băncile se implică din ce în ce mai mult pe această piată, iar investitorii caută din ce în ce mai mult alternative la scăderea randamentelor depozitelor bancare.

2. Cadru general

Asociatia Administratorilor de Fonduri – A.A.F. este organizatia profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C.) din România care reunește:

- 21 societăti de administrare a investitiilor (S.A.I.) care administrează 50 fonduri deschise de investitii (O.P.C.V.M.) și 8 fonduri închise de investitii (A.O.P.C.)

- 5 Societăti de Investitii Financiare (S.I.F.) foste Fonduri ale Proprietătii Private

- 2 banci depozitare.

La Adunarea Generală a Membrilor EFAMA, desfășurată la Copenhaga în iunie 2007, A.A.F. a fost primită ca membru cu statut de oservator în cadrul EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASOCIATION.

Fondurile de investitii sunt entităti care acumulează bani de la mai multe persoane (investitorii în fonduri), bani pe care administratorul fondului îi investește, conform politicii de investitii declarate a fondului, în: instrumente ale pietei monetare, obligatiuni municipale și/sau corporatiste, actiuni tranzactionate pe piata bursieră, precum și în alte valori mobiliare permise de autoritatea de reglementare.

Altfel spus, un fond mutual este un instrument de investitie colectiv în care un număr mare de investitori individuali detin o parte relativ mică și limitată prin lege și care investește în diverse instrumente ale pietelor financiar-bancare și de capital pentru realizarea obiectivului finaciar al fondului (creșterea rapidă a valorii unitătii de fond, asigurarea unor venituri regulate și cu risc mic pentru investitori etc.).

3. Noţiuni teoretice referitoare la AOPC

Organismele de plasament colectiv reprezintă vehicule investiţionale care realizează atragerea economiilor individuale prin ofertă publică sau apel privat şi plasarea colectivă a acestora în scopul fructificării.

Organismele de plasament colectiv se grupeaza în două categorii principale:

1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare armonizate cu directivele Uniunii Europene aplicabile ( Directiva nr. 85/611/CEE privind dispoziţiile legale referitoare la anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare – UCITS ), în categoria cărora se includ fondurile deschise de investiţii , înfiinţate pe bază de contract civil, şi societăţile de investiţii, înfiinţate pe bază de act constitutiv, organizate ca societăţi pe acţiuni cu capital variabil.

2) Organismele de plasament colectiv nearmonizate, denumite alte organisme de plasament colectiv (AOPC), sunt constituite sub forma:

a) fondurilor închise de investiţii, înfiinţate pe baza de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a rascumpara titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire;

b) Societăţilor de investiţii de tip închis, care sunt înfiinţate prin act constitutiv, emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă. În această categorie se încadrează şi societăţile de investiţii financiare (SIF).

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Evolutiei AOPC in Romania.doc

Alte informatii

FEAA Master BPF in cadrul disciplinei Reglementari si institutii ale pietei de capital