Analiza pietei serviciilor financiar-bancare din Romania si prezentarea unui serviciu bancar inovator

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza pietei serviciilor financiar-bancare din Romania si prezentarea unui serviciu bancar inovator.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioana Raluca Diaconu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Sistemul financiar bancar din România 3
Analiza pieței financiar bancare din România 3
Analiza SWOT a instituției de credit BRD - Groupe Societe Generale 4
Credit bancar pentru nunți 5
Grupul țintă 5
Modul în care va fi implementat 6
Modalități de promovare 6
Costuri aferente 7
Avantajele și dezavantajele potentialului clint 7
Posibilitatea de dezvoltare pe viitor 8
Gradul de implicare a instituției de credit în proiecte de responsabilitate socială 8
Concluzii 8
Bibliografie 9

Extras din document

În cadrul transformărilor structrurale în care este angrenat sistemul economic al Romaniei, un loc foarte important îl are dezvoltarea sistemului financiar viabil, care este capabil să asigure resursele financiare susținerii.procesului de reformă.

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul diferitelor categorii de instituții financiar-bancare care răspund necesităților etapei de dezvoltare social-economice.

În general, etapele constituirii sistemului financiar sunt, crearea unui sistem bancar pe doua nivele si anume Banca Națională a României și băncile comericiale; crearea unei piețe de capital, piața bursieră și piața extrabursieră; crearea unor fonduri de investiții; crearea unui sistem de asigiurări; crearea unui sistem corespunzător de decontări și plaăți; introducerea unor produse financiare moderne. Analiza pieței financiar bancare

Piața financiară este piața capitalurilor pe termen lung, pe care se emit și se tranzacționeză valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri. Este acea piață pe care se cumpără ți se vând active financiare, fără a fi schimbată natura lor.

Instituția de credit bancară este caracterizată printr-o dublă postură: creditor și debitor. Un loc central în cadrul pieței instituțiilor de credite bancare este ocupat de clienți, față de care banca se plasează în poziția de intermediar.

Așadar, structura pieței financiare este determinată pe două categorii principale :

- Investitorii de capital - care formează oferta de capital național sau străin

- Antreprenorii publici și privați - care alcătuiesc cererea de capital național

În România, piața financiară aflată la intersecția ofertei de fonduri cu cererea de fonduri în economie este compusă din doua segmente:

- Piața monetară - titluri pe termen scur, având la bază active fără caracter negociabil

- Piața de capital - tranzactii cu titluri pe termen mediu și lung

Băncile fac parte din sectorul terțiar, aceste fiind considerate prestatori de servicii bancare. Oferta bancară este reprezentată de totalitatea serviciilor pe care banca le pune la dispoziția clienților săi.

O parte din specialiști au structurat oferta bancară în funcție de modul de solicitare a acestia

a)Produse bancare - oferite de bancă clientelei sale:

- Acordarea de credite

- Atragerea de economii în depozite pe diferite termene

- Consultanță

- Gestionarea portofoliului de hârtii de valoare

- Închirierea de seifuri

- Plasarea de obligatiuni emise de catre stst sau societăți particulare

- Schimb valutat, etc

b)Servicii bancare - solicitate de clienți:

- Evidența operațiunilor în conturi curente

- Emiterea de scrisori de garanție bancară

- Operațiuni de casă

- Operațiuni privind instrumentele de plata și credit, etc

Alți specialiști grupează oferta bancară în credite și depozite ; servicii.

Analiza SOWT a instituției de credit BRD - Groupe Societe Generale

Analiza SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezești Strengthts (puncte forte), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități) și Threats (amenințări). Punctele forte și cele slabe privesc firma și reflectă situația acesteia Oportunitățile și amenințările privesc mediul si reflectă impactul acestuia asupra activității firmei.

Punctele forte ale unei firme reprezintă activitățile pe care aceasta le realizează mai bine decât firmele concurente, sau resurse pe care le dețin și care le depățesc pe cele ale altor companii.

Punctele slabe ale unei întrprinderi reprezintă activități pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau pot fi reprezentate de resursele de care au nevoie dar nu le posedă.

Oportunitățile reprezintă șansele firmei, oferite de mediu pentru a-și stabili o strategie noua ori pentru a-și reconstrui strategia existentă în scoul exploatării profitabile a oportunitătilor.

Amenințările sunt acei factori de risc pentru firmă, acele evenimente sau situații care pot afecta negativ capacitatea unei firme de a-și realiza in totalitate obictivele urmărite, determinând reducerea performanțelor economico-financiare.

Puncte tari BRD:

oEste cea de a doua bancă românească după activele bancare și deține a doua capitalizare la Bursa de Valori București

oEste prezentă în toate județele României printr-o rețea de 930 agenții

oRețeaua de bancomate ale băncii BRD acoperă întreg teritoriul țării

oOferă servicii de calitate prin intermediul a 9500 de angajați

oExistă o direcție staregică pe care avanseză compania, aceasta fiind lipsită de confuzie

oAre o reputație foarte bună pentru serviciile oferite clienților

oAcționarul principal este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27.000.000 de clienți.

oDezvoltă o politică de responsabilitate socială

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza pietei serviciilor financiar-bancare din Romania si prezentarea unui serviciu bancar inovator.docx

Bibliografie

https://www.brd.ro/
http://caravanacarierei.bns.ro/wp-content/uploads/sites/2/2013/01/analiza-swot.pdf
http://www.scritub.com/economie/Analiza-pietei-financiare-in-R193810106.php