Analiza Produselor si Serviciilor Bancare Destinate Profesiilor Liberale in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Produselor si Serviciilor Bancare Destinate Profesiilor Liberale in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Capraru Bogdan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Scurtă prezentare a sistemului bancar românesc 3
2. Produse şi servicii destinate profesiilor liberale la Libra Bank 6
3. Produse şi servicii destinate profesiilor liberale la Raiffeisen Bank 12
4. Particularităţi, strategii,tendinţe 17
5.Bibliografie 20

Extras din document

Scurtă prezentare a sistemului bancar românesc

În condiţiile dezvoltării economice şi a amplificării fluxurilor comerciale,tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei, unele dintre cele mai dinamice transformări din ultimul deceniu şi jumătate s-au produs în sistemele bancare.

Instituţiile de credit reprezintă,în toate ţările lumii, participanţi la viaţa economică deosebit de activi, dinamici, flexibili şi cu mare capacitate de adaptare la schimbările pieţei, fiind capabili să creeze cerere de produse şi servicii.Pornind de la premisa că instituţiile de credit, prin natura activităţilor desfăşurate, funcţioneaza într-un mediu reglementat, se consideră că o economie este cu atât mai sănătoasă şi mai performantă, cu cât sistemul bancar respectiv operează pe principii de prudenţialitate şi de management corespunzător al riscurilor aferente.

Sistemul de management al calităţii facilitează îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor furnizate de bănci, asigurând astfel creşterea satisfacţiei clienţilor şi a celorlate părţi interesate şi, pe aceasta bază,îmbunătăţirea continuă a performanţelor băncilor în afaceri.

Pentru a obţine avantaje pe termen lung, instituţiile de credit trebuie să ia în considerare aspectele specifice ale implementării sistemelor de management al calităţii prevăzute de standardele internaţionale în materie.

Instituţiile de credit din România se vor confrunta din ce în ce mai mult cu exigenţele procesului de integrare în Uniunea Europeană şi competitivitatea lor pe piaţa unică europeană ,va depinde în mare măsură de modul în care vor reuşi să implementeze un sistem eficient de management al calităţii. Ele au înregistrat în ultimii ani o creştere semnificativă a numărului lor, o modificare substanţiala a structurii de capital şi a acţionariatului, o diversificare considerabilă a ofertei de produse şi servicii, o accentuare a concurenţei, toate acestea pe fondul preocupărilor permanente ale Băncii Naţionale a României pe de-o parte, de creare a cadrului normativ necesar pentru asigurarea unei funcţionări prudenţiale şi de supraveghere continuă a performanţelor acestora şi pe de altă parte,de asimilare a acquis-ului comunitar şi de configurare a instituţiilor şi reglementărilor aferente aderării la Uniunea Europeană.

Pentru a exista ca afaceri viabile, băncile au nevoie de clienţi. Diferitele tipuri de clienţi au cerinţe diferite, în concordanţă cu afacerile lor sau cu nevoile personale, oferind un potenţial important pentru dezvoltarea activităţii bancare. Cerinţele şi nevoile clienţilor se pot schimba, după o perioadă de timp, în funcţie de noile condiţii existente în economie şi societate. Pentru o bancă este avantajos să aibă diferite tipuri de clienţi, întrucât astfel, va primi depozite şi va acorda împrumuturi atât pentru afaceri cât şi persoanelor particulare.

În ultimul an, băncile comerciale au descoperit o nouă nişă de piaţă: profesiunile liberale (avocaţi, notari publici, arhitecţi, executori judecătoreşti, contabili autorizaţi, medici, farmacişti, evaluatori, ziarişti etc.) şi PFA (comercianţi, prestatori de servicii sau asociaţii familiale).

Specialiştii din domeniile profesiilor liberale, care doresc să îşi finanţeze activitatea curentă sau investiţiile în echipamente, spaţii şi mijloace de transport, găsesc astăzi o ofertă de credite destul de variată, tot mai multe bănci luând decizia de a crea produse specializate pentru aceste categorii profesionale.

Creditele acordate persoanelor care desfăşoară profesiuni liberale au apărut relativ târziu pe piaţa românească, dar ele au câştigat rapid teren, o dată cu punerea la punct a legislaţiei muncii în acest domeniu. La ora actuală, practic nu mai există nici o restricţie pentru creditarea persoanelor din categoria profesiunilor liberale sau a persoanelor autorizate. În lipsa carţilor de muncă, băncile s-au orientat rapid şi au stabilit alte tipuri de garanţii pentru obţinerea împrumuturilor.

Pentru acestea, băncile comerciale oferă împrumuturi specializate după tiparul creditelor pentru persoane fizice. Restricţiile impuse în cazul persoanelor fizice neaplicându-se prin normele BNR, creditele pentru PFA permit un acces mai facil la împrumuturi, la obţinerea unei finanţări ceva mai mari decât dacă acelaşi individ ar fi accesat împrumutul ca simplu salariat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Produselor si Serviciilor Bancare Destinate Profesiilor Liberale in Romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE