Analiza Riscului de Insolvabilitate prin Metoda Scorurilor a Intreprinderii SC Ro Design SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Riscului de Insolvabilitate prin Metoda Scorurilor a Intreprinderii SC Ro Design SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mironiuc Marilena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap.1 Prezentarea societăţii SC RO DESIGN SRL 3
Cap. 2 Modele de analiză a riscului de faliment în cazul SC RO DESIGN SRL 6
2.1 Modelul E. Altman 6
2.2 Modelul Conan & Holder 7
2.3 Modelul Robu-Mironiuc 8
Concluzii 11

Extras din document

Cap.1 Prezentarea societăţii SC RO DESIGN SRL

Denumirea societăţii este SC RO-DESIGN SRL, persoană juridică română ce îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei române a contractului de societate şi prezentului statut, constituită în baza Legii 31/1990 şi Legii 35/1991.

Sediul societăţii este în Focşani, str.Unirea Principatelor nr.2, judeţul Vrancea. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată , începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.

Capitalul social subscris şi vărsat este în valoare totală de 118.640.000 lei din care:

- 10.000$, echivalent a 59.320.000 lei la cursul de schimb de 5.932 lei/ $, în ziua de 31.01.1997, în numerar;

- 59.320.000 lei din care 48.000.000 lei aport în natură şi 11.320.000 lei în numerar.

Capitalul social se divide în 11.864 părţi sociale indivizibile şi egale fiecare în valoare de 1leu/ buc.

Capitalul subscris şi vărsat la 31.12.2009 este de 11.864 RON şi este deţinut de către următorii asociaţi:

- SC ROMAN CONFECŢII CONSTRUCŢII SRL 50%

- SC AM DESIGN KFT .50%

În anul 2009 nu s-au emis noi acţiuni, nu sunt acţiuni răscumpărate iar societatea nu a emis obligaţiuni.

Societatea SC RO-DESIGN SRL, are ca domeniu de activitate confecţii, realizând în anul 2009 o cifră de afaceri de 9.280.418, şi un profit în sumă de 799.750 lei. Activitatea curentă la SC RO-DESIGN SRL, ester coordonată de doamna Bacinschi Iuliana în calitate de administrator şi sunt încadrate alte persoane pe funcţia de director. În anul 2009, societatea a înregistrat un număr mediu de 176 salariaţi din care :

- directori-2;

- personal administrativ- 5;

- ingineri-10;

- mecanici-2;

- confecţioneri- 150;

- muncitori-7.

În anul 2009 unitatea a înregistrat costuri cu salariile în suma de 2.576.303lei şi cheltuieli cu asigurările sociale 476.968 lei, contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116.884 lei, contribuţia la fondul de şomaj 10.349 lei, fond de garantare 5.763 lei.

În cursul anului 2009 SC RO DESIGN SRL a respectat principiile contabile prevăzute cu legislaţia în vigoare şi nu a schimbat metodele de evaluare.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale sunt OMFP 2861/2009 şi Legea contabilităţii nr. 82/1991.

La 31.12.2009 societatea a efectuat inventarierea patrimoniului şi valoarea de inventar este egală cu cea din contabilitate. Stocurile şi imobilizările corporale au fost evaluate la cost istoric şi nu s-au stabilit noi valori de inventar. În costul activelor imobilizate nu s-au înregistrat şi dobânzile şi nu s-a efectuat reevaluarea activelor.

Poziţia financiară a societăţii nu a fost influenţată cu ajustarea la inflaţie a veniturilor cheltuielilor, creanţelor şi datoriilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Riscului de Insolvabilitate prin Metoda Scorurilor a Intreprinderii SC Ro Design SRL.doc

Alte informatii

Acest referat a fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza.