Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare Comparativa SIF Muntenia SA si SIF Otenia SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare Comparativa SIF Muntenia SA si SIF Otenia SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sorin Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Finante

Cuprins

CAP I. Istoricul Societăţilor de Investiţii Financiare Muntenia şi Oletenia 3
I.1. Societatea de Investiţii Financiare Muntenia SA 3
I.2. Societatea de Investiţii Financiare Oltenia SA 4
CAP II. Analiza portofoliilor 6
CAP III Rezultatele financiare 18
CONCLUZII 20
BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

CAP I. ISTORICUL SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII MUNTENIA ŞI OLETENIA

I.1. SOCIETATEA DE INVESTIŢII MUNTENIA SA

SIF MUNTENIA SA este un organism de plasament colectiv încadrat în categoria "Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC) care funcţionează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital;

- Legii nr. 31/1990/ privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

- actului constitutiv;

- reglementările sale interne.

Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA este înregistrata în Registrul Comerţului sub nr. J40/27499/1992 şi are codul unic de înregistrare 3168735. Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA este autorizată definitiv ca societate de investiţii, prin decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. D1513/1999. Conform atestatului CNVM nr. 439/15.06.2006. SIF MUNTENIA SA a fost înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SSIR/400005.

Capitalul social subscris şi vărsat este de 80.703.651,5 RON, divizat în 807.036.515 acţiuni comune, cu o valoare nominală de 0,1000 RON/acţiune. Acţiunile SIF MUNTENIA SA sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria societăţi de investiţii financiare, în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999.

În conformitate cu Actul Constitutiv, SIF MUNTENIA SA este administrată de SAI MUNTENIA INVEST SA. În perioada dintre Adunările Generale ale Acţionarilor, activitatea SAI MUNTENIA INVEST se desfăţoară sub supravegherea unui Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor aleşi de către AGA pentru un mandat de patru ani. Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu.

Activităţile specifice privind depozitarea activelor ale SIF MUNTENIA SA sunt asigurate de către societatea de depozitare Banca Română de Dezvoltare - Groupe Société Générale SA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale contractului de depozitare, şi instrucţiunilor societăţii de administrare a investiţiilor.

Activităţile specifice de registru independent pentru SIF MUNTENIA SA au fost îndeplinite de către societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL în baza prevederilor contractului de registru.

Auditul financiar al SIF MUNTENIA este asigurat de KPMG ROMANIA S.R.L.

II.1. SOCIETATEA DE INVESTIŢII OLTENIA SA

SIF OLETENIA SA a fost înfiinţată în 1993 ca Fond al Proprietăţii Private. Societatea a fost reorganizată în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în Societăţi de Investiţii Financiare.

SIF OLTENIA SA funcţionează ca o societate comercială pe acţiuni, autoadministrată, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 LEI împărţit în acţiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 LEI.

Activităţile de depozitare - prevăzute de legislaţie şi regulamentele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare - sunt asigurate de către ING BANK NV AMSTERDAM - Sucursala Bucureşti, în baza contractului de depozitare.

Evidenţa acţionarilor SIF OLTENIA SA este ţinută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti. SIF OLTENIA este listată la Bursa de Valori Bucureşti începând din data de 01.11.1999.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare Comparativa SIF Muntenia SA si SIF Otenia SA.doc