Aparitia Monedei Euro

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Aparitia Monedei Euro.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Cap I Apariţia monedei euro

I.I Apariţia monedei EURO

Euro este moneda nou creată a UNIUNII EUROPENE , şi a devenit monedă oficilă la 1 ianuarie 1999.Până in 2002, bancnote si mende nou emise au inlocuit şilingul austriac, francul belgian, marka finlandeyă, francul francey, marca germană, lira irlandeya, lira italiană, fancul luxemburghez, guldenul olandez, si peseta spaniolă ca monedă oficială exclusivă a celor 11 naţiuni.Aceste tări, la care ne referim considerândule „zona euro”, au acum o mendaă comună, o politică monetară unică şi politică unică în privinţa ratei de schimb.Vechile monede naţionale sunt eliminate pentru totdeauna.

De regulă subestimate, monedele joacă un rol crucial in funcţionarea economiilor moderne. Ele nu numi că servesc ca valoare standardizată de evaluare, astfel încât noi să avem o modalitae constantă de exprimare a valorii, dar funcţionează ca un eficient nijloc de plată, astfel că nu trebuie sa exprimăm preţul ficărui ssss sub formă de miliona de alte poduse pe care ar putea fi schimbat.

La fel de important, monedel servesc drept mijloc de stocare a valorii, permiţându-ne sa transportăm uşor avuţia şi să o stocăm pe perioade nedefinite de timp.

Euro a fost introdus în trei faze distincte:

-Faza A a început la 2 mai 1998 printr-o reuniune specială la nivel înalt a Uniunii Europene, la Bruxelles,întalnire al cărei obiectiv central a fost să determine care dintre cele 15 naţiuni memebre ale Uniunii Europene vor lua parte la uniunea monetara şi s-a încheiat la 1 ianuarie 1999.

-Faza B a început la 1 ianuarie 1999 debutând cu introducerea euro ca monedă oficială în cele 11 tări care formează zona monedei unice. În cursul fazei B, însă, euro exista numai ca „unitate de cont”, nefiind distribuite bancnote şi monede veritabile euro. Deasemenea Uniunea Europeană a adoptata regula „nici o obligaţie nici o interdicţie”în ceea ce priveşte folosirea euro în cursul fazei B, adică nimeni nu putea fi obliagat să folosescă moneda euro ca unitate de cont.

-Faza C va înregistra prima introducere în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro.Aceasta va fi ultima fază în care vechile monedele naţionale vor circula de fapt în paralel cu euro.

Euro este parte integrantă a procesului general al unficării politice europene.Procesul a început în 1946, atunci când Winston Churchill a chemat penru prima dată la crearea „Statelor Unite ale Europei”, crae să aducă „fericire, prosperitate şi glorie” oamenilor de pe continentul devastat.

Ideea lui Chuchill a prins contur în 1952, atunci când şase ţări vest-europene au creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului.Cărbunele şi oţelul erau resursele strategice cele mai importante la momentul respectiv, iar Comunitatea economică a Cărbunelui şi Oţelului a cerut fondatorilor săi să işi delege stribuţiile pentru aceste resurse unei autorităţi independente .

Integrarea politică s-a intărit atunci când Tratatul de fuziune a combinat Comunitatea Economiă Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Comunitatea Europeană Energiei Atomice (Euratom), formând un acord mai larg şi mai puternic , cunoscut sub numele de Comunitatea Europeană.

La sfârşitul anului 1960 discuţiile privind colaborarea poliitcă şi economică europeană au început din ce în ce mai mult să graviteze în jurul acordurilor privind rata de schimb, în parte datorită eşecului acordului de la Bretton Woods privind mnţinerea stabilităţii monedei europene. Create în 1944 reprezentanţi din 44 de ţări, acorduile de la Bretton Woods au adus o eră de stabilitate generală a ratei de schimb care a durat peste 20 de ani.

La sfârsitul anului 1960 însă, acordurile de la Bretton Woods au prezntat semne tot mai dense de slăbiciune. Marca germană şi francul francez s-au devalorizat ameninţând astfel stabilitatea celorlalte monede europene. În luna decembrie a anului 1969, primul-ministru uxemburghez, Pierr Werner, i s-a solicitat să redacteze un raport la nivel înalt al Comunităţii Europene consacrat creării unei uniuni monetare complete înte economiile europene.Raportul Werner a folosit pentru prima dată termenul de „Uniune Economică şi Monetară”.Acest raport nu numai că a afirmat necesitatea unei cooperări monetare, dar a mai sugerat în mod explicit faptul că este posibilă crearea unei monede unice europene.

I.II Criterii de convergenţă nominală

Pentru crearea proiectului Tratatului Uniunii Europene(Tratatul de la Maastrich), liderii uniunii s-au întâlnit la Maastrich, în Olanda, în 1991, pentru a crea obiectivele economice speciale, numite şi cerinţe legate de admitere, care trebuie să fie îndeplinite se orice ţară cae doreşte să participe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aparitia Monedei Euro.doc