Auditul Bancar - Riscul Bancar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Bancar - Riscul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mariana Mirea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Activitatea bancara este reglementata in tara noastra prin Legea 58/1998 privind activitatea bancara , modificata prin OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.Potrivit acesteia,institutiile bancare reprezinta entitati ale caror activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu.

Institutiile de credit pot desfasura ,in limita autorizatiei acordate ,urmatoarele activitati :

- Atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile ;

- Acordare de credite ,incluzand printre altele : credite de consum ,credite ipotecare,factoring cu sau fara regres ,finantarea tranzactiilor comerciale ,inclusiv forfetare ;

- Leasing financiar ;

- Operatiuni de plati ;

- emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si alte asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica;

- emitere de garantii si asumare de angajamente;

- tranzactionare în cont propriu si/sau pe contul clientilor, în conditiile legii, cu:

1. instrumente ale pietei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

2. valuta;

3. contracte futures si options financiare;

4. instrumente având la baza cursul de schimb si rata dobânzii;

5. valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile;

- participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;

- servicii de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de consultanta;

- administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta;

- custodie si administrare de instrumente financiare;

- intermediere pe piata interbancara;

- prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditarii;

- închiriere de casete de siguranta;

- operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea;

- dobândirea de participatii la capitalul altor entitati;

- orice alte activitati sau servicii, în masura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati, daca este cazul.

Institutiile de credit trebuie sa organizeze si sa conduca contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, si sa întocmeasca situatii financiare anuale si, dupa caz, situatii financiare anuale consolidate, care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte aspecte legate de activitatea desfasurata. Evidenta contabila si situatiile financiare ale unei institutii de credit trebuie sa reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiara a sucursalelor si a filialelor, pe baza individuala si, respectiv, pe baza consolidata.

Situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, trebuie sa fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde si practici acceptate pe plan international.

Administratorii si directorii institutiei de credit sunt responsabili pentru respectarea dispozitiilor de mai sus.

Institutiile de credit sunt obligate sa prezinte Bancii Nationale a României situatiile lor financiare, precum si alte date si informatii cerute la termenele si în forma stabilite prin reglementari si instructiuni de catre Banca Nationala a României, în calitate de autoritate de supraveghere.

Banca Nationala a României poate stabili prin reglementari efectuarea de activitati de audit la institutiile de credit în alte scopuri decât inchiderea exercitiului si standardele aplicabile în aceste cazuri.

Auditorii financiari ai institutiilor de credit trebuie sa fie aprobati de Banca Nationala a României.Banca Nationala a României poate respinge numirea unui auditor financiar daca apreciaza ca acesta nu dispune de experienta si/sau independenta adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau daca exista constatari potrivit carora acesta nu a respectat cerintele de conduita etica si profesionala specifice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul Bancar si Gestiunea Acestuia.doc

Alte informatii

Universitatea Ovidius Constanta