Banca Angliei

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Banca Angliei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS 1
INTRODUCERE 2
A. BANCA ANGLIEI- BANCA CENTRALĂ, DE EMISIUNE A REGATULUI UNIT 3
1. ISTORICUL BĂNCII ANGLIEI 3
1.1. Înfiinţare 3
1.2. Evoluţia ulterioară a Băncii Angliei 5
2. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A BĂNCII ANGLIEI 9
2.1. Organigrama Băncii (a se vedea pagina următoare) 9
2.2 Conducerea Băncii. Componente 9
3. FUNCŢII, OBIECTIVE ŞI RESPONSABILITĂŢI 11
3.1. Stabilitatea monetară. Stabilitatea preţurilor şi politica monetară 11
3.2 Stabilitatea financiară. Intervenţiile Băncii Angliei pe piaţa financiară 12
3.3. Responsabilităţile Băncii 12
4. EMISIUNEA MONETARĂ –PRINCIPALA SARCINĂ A BĂNCII 13
4.1. Funcţia de emisiune monetară pe parcursul istoriei 13
4.2. Aspecte generale legate de moneda britanică 14
4.3. Moneda fiduciară 15
4.4. Moneda scripturală 15
B. SISTEMUL BANCAR ENGLEZ 16
1. TRĂSĂTURILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI BANCAR ENGLEZ 16
1.1. Numărul şi tipurile de bănci 16
1.2. Trend şi perspective ale activităţii bancare 18
2. STRUCTURA FINANCIARĂ A SISTEMULUI BANCAR ENGLEZ 18
2.1. Caracterizare generală 18
2.2. Concentrarea-caracteristică de bază a sistemului bancar britanic 19
2.3. Performanţele băncilor britanice 20
3.INSTRUMENTELE DE CREDIT 22
3.1. Titluri de credit private şi publice 22
3.2. Conturile bancare de depozit la vedere (current accounts, cash deposits) 22
3.3 Valorile mobiliare 24
4. INTERMEDIARII FINANCIARI 24
5. PIAŢA BANCARĂ PENTRU CREDITAREA ECONOMIEI 27
5.1. Piaţa monetară (money market) 27
5.2. Piaţa creditului pe termen scurt 28
5.3. Piaţa creditului pe teremen mediu şi lung 30
6. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE 30
6.1.Piaţa noilor emisiuni de titluri 30
6.2. Bursa de valori din Londra (London Stock Exchange) 31
CONCLUZII 33
BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

Introducere

În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom începe prin a evidenţia lunga şi interesanta sa istorie, precum şi realizările sale majore şi inovaţiile aduse. Apoi ne vom focaliza atenţia asupra structurii şi funcţiilor sale de bancă centrală şi de emisiune.

A doua parte a referatului se va ocupa de sistemul bancar englez, unul dintre cele mai dezvoltate din întreaga lume. Vom arăta aici trăsăturile stucturale ale sistemului bancar englez. Apoi vom prezenta structura financiară a acestuia, făcîndu-i o caracterizare generală şi analizînd mai apoi caracteristicile sale tipice, concentrarea şi performanţele băncilor britanice. In continuare vor fi prezentate instrumentele de credit şi intermediarii financiari prezenţi pe terotoriul Marii Britanii. Nu în ultimul rînd, vom integra şi o scurtă analiză a pieţei bancare pentru creditarea economiei şi a pieţei valorilor mobiliare, ca elemente componente ale sistemului bancar englez.

A. Banca Angliei- banca centrală, de emisiune a Regatului Unit

1. Istoricul Băncii Angliei

Banca Angliei a fost înfiinţată în 1694, pentru a putea credita Guvernul şi, în acelaşi timp, de a gestiona datoria publică. De atunci, rolul său s-a dezvoltat şi a evoluat, concentrîndu-se în acest moment, pe coordonarea politicii monetare şi consolidîndu-şi poziţia în centrul sistemului financiar al Regatului Unit.

Istoricul Băncii este unul de un real interes, dar şi o continuă sursă de inspiraţie pentru Banca de astăzi. Evenimentele şi circumstanţele prin care a trecut, de-a lungul a mai mult de 300 de ani, a schimbat şi a influenţat rolul şi responsabilităţile Băncii. Acestea au modelat cultura şi tradiţiile Băncii, care sunt relevante pentru reputaţia sa de bancă centrală în acest început de secol XXI. În acelaşi timp, o mare parte din istoria Băncii merge in paralel cu istoria economică şi financiară, şi uneori chiar şi cu cea politică a Regatului Unit.

1.1. Înfiinţare

Începuturile Băncii Angliei sunt legate de Revoluţia din 1688, care i-a dus pe Wilhem de Orania şi pe Mary la tron. Acest eveniment a adus Angliei o anumită stabilitate politică, necunoscută de aproape un secol. Comerţul a înflorit, dar finanţele publice erau slab dezvoltate, iar sistemul monetar şi de credit erau in haos. Aurarii fusesră păgubiţi de neglijenţa gestiunii finaciare a regilor din dinastia Stuart. Au existat mai multe propuneri pentru înfiinţarea unei bănci naţionale sau publice, care să mobilizeze resursele naţiunii. Varianta aleasă a fost aceea aparţinînd lui William Paterson, propunere care prevedea un împrumut de 1 200 000 ₤ acordat statului, în schimbul căruia cei care subscriau erau integraţi in Consiliul Guvernatorilor Băncii Angliei. Deşi noua bancă şi-ar fi putut risca întregul capital împrumutînd statul, subscrierea s-a dovedit a fi una populară şi banii s-au strîns în doar cîteva săptămîni. Carta Regală a fost sigilată pe 27 iulie 1694, iar Banca şi-a început astfel rolul de bancher al statului şi de gestionar al datoriei publice, roluri pe care şi le menţine şi astăzi.

În Anglia, argumentul creării unei astfel de bănci a venit prin a încununa momentel de după Glorioasa Revoluţie din 1688, cînd Wilhem de Orania şi Regina Maria au urcat împreună pe tronul Angliei. Economistul Sir William Petty recunoştea din exemplul olandez modelul de credit de succes, bazat pe efectele de comerţ, de care naţiunea ar putea beneficia in mai multe feluri şi cu ajutorul căruia banca şi-ar lărgi sfera de influenţă. El scria în 1682: " Ce remediu există în cazul în care avem prea puţini bani? Trebuie să ridicăm o Bancă, şi avem în Anglia materiale pentru o bancă care ar trebui să furnizeze un capital necesar pentru a conduce comerţul în întreaga Lume Comercială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Angliei.doc