Banca Angliei

Referat
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12474
Mărime: 53.42KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

INTRODUCERE 2

A. BANCA ANGLIEI- BANCA CENTRALĂ, DE EMISIUNE A REGATULUI UNIT 3

1. ISTORICUL BĂNCII ANGLIEI 3

1.1. Înfiinţare 3

1.2. Evoluţia ulterioară a Băncii Angliei 5

2. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A BĂNCII ANGLIEI 9

2.1. Organigrama Băncii (a se vedea pagina următoare) 9

2.2 Conducerea Băncii. Componente 9

3. FUNCŢII, OBIECTIVE ŞI RESPONSABILITĂŢI 11

3.1. Stabilitatea monetară. Stabilitatea preţurilor şi politica monetară 11

3.2 Stabilitatea financiară. Intervenţiile Băncii Angliei pe piaţa financiară 12

3.3. Responsabilităţile Băncii 12

4. EMISIUNEA MONETARĂ –PRINCIPALA SARCINĂ A BĂNCII 13

4.1. Funcţia de emisiune monetară pe parcursul istoriei 13

4.2. Aspecte generale legate de moneda britanică 14

4.3. Moneda fiduciară 15

4.4. Moneda scripturală 15

B. SISTEMUL BANCAR ENGLEZ 16

1. TRĂSĂTURILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI BANCAR ENGLEZ 16

1.1. Numărul şi tipurile de bănci 16

1.2. Trend şi perspective ale activităţii bancare 18

2. STRUCTURA FINANCIARĂ A SISTEMULUI BANCAR ENGLEZ 18

2.1. Caracterizare generală 18

2.2. Concentrarea-caracteristică de bază a sistemului bancar britanic 19

2.3. Performanţele băncilor britanice 20

3.INSTRUMENTELE DE CREDIT 22

3.1. Titluri de credit private şi publice 22

3.2. Conturile bancare de depozit la vedere (current accounts, cash deposits) 22

3.3 Valorile mobiliare 24

4. INTERMEDIARII FINANCIARI 24

5. PIAŢA BANCARĂ PENTRU CREDITAREA ECONOMIEI 27

5.1. Piaţa monetară (money market) 27

5.2. Piaţa creditului pe termen scurt 28

5.3. Piaţa creditului pe teremen mediu şi lung 30

6. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE 30

6.1.Piaţa noilor emisiuni de titluri 30

6.2. Bursa de valori din Londra (London Stock Exchange) 31

CONCLUZII 33

BIBLIOGRAFIE 34

Extras din document

Introducere

În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom începe prin a evidenţia lunga şi interesanta sa istorie, precum şi realizările sale majore şi inovaţiile aduse. Apoi ne vom focaliza atenţia asupra structurii şi funcţiilor sale de bancă centrală şi de emisiune.

A doua parte a referatului se va ocupa de sistemul bancar englez, unul dintre cele mai dezvoltate din întreaga lume. Vom arăta aici trăsăturile stucturale ale sistemului bancar englez. Apoi vom prezenta structura financiară a acestuia, făcîndu-i o caracterizare generală şi analizînd mai apoi caracteristicile sale tipice, concentrarea şi performanţele băncilor britanice. In continuare vor fi prezentate instrumentele de credit şi intermediarii financiari prezenţi pe terotoriul Marii Britanii. Nu în ultimul rînd, vom integra şi o scurtă analiză a pieţei bancare pentru creditarea economiei şi a pieţei valorilor mobiliare, ca elemente componente ale sistemului bancar englez.

A. Banca Angliei- banca centrală, de emisiune a Regatului Unit

1. Istoricul Băncii Angliei

Banca Angliei a fost înfiinţată în 1694, pentru a putea credita Guvernul şi, în acelaşi timp, de a gestiona datoria publică. De atunci, rolul său s-a dezvoltat şi a evoluat, concentrîndu-se în acest moment, pe coordonarea politicii monetare şi consolidîndu-şi poziţia în centrul sistemului financiar al Regatului Unit.

Istoricul Băncii este unul de un real interes, dar şi o continuă sursă de inspiraţie pentru Banca de astăzi. Evenimentele şi circumstanţele prin care a trecut, de-a lungul a mai mult de 300 de ani, a schimbat şi a influenţat rolul şi responsabilităţile Băncii. Acestea au modelat cultura şi tradiţiile Băncii, care sunt relevante pentru reputaţia sa de bancă centrală în acest început de secol XXI. În acelaşi timp, o mare parte din istoria Băncii merge in paralel cu istoria economică şi financiară, şi uneori chiar şi cu cea politică a Regatului Unit.

1.1. Înfiinţare

Începuturile Băncii Angliei sunt legate de Revoluţia din 1688, care i-a dus pe Wilhem de Orania şi pe Mary la tron. Acest eveniment a adus Angliei o anumită stabilitate politică, necunoscută de aproape un secol. Comerţul a înflorit, dar finanţele publice erau slab dezvoltate, iar sistemul monetar şi de credit erau in haos. Aurarii fusesră păgubiţi de neglijenţa gestiunii finaciare a regilor din dinastia Stuart. Au existat mai multe propuneri pentru înfiinţarea unei bănci naţionale sau publice, care să mobilizeze resursele naţiunii. Varianta aleasă a fost aceea aparţinînd lui William Paterson, propunere care prevedea un împrumut de 1 200 000 ₤ acordat statului, în schimbul căruia cei care subscriau erau integraţi in Consiliul Guvernatorilor Băncii Angliei. Deşi noua bancă şi-ar fi putut risca întregul capital împrumutînd statul, subscrierea s-a dovedit a fi una populară şi banii s-au strîns în doar cîteva săptămîni. Carta Regală a fost sigilată pe 27 iulie 1694, iar Banca şi-a început astfel rolul de bancher al statului şi de gestionar al datoriei publice, roluri pe care şi le menţine şi astăzi.

În Anglia, argumentul creării unei astfel de bănci a venit prin a încununa momentel de după Glorioasa Revoluţie din 1688, cînd Wilhem de Orania şi Regina Maria au urcat împreună pe tronul Angliei. Economistul Sir William Petty recunoştea din exemplul olandez modelul de credit de succes, bazat pe efectele de comerţ, de care naţiunea ar putea beneficia in mai multe feluri şi cu ajutorul căruia banca şi-ar lărgi sfera de influenţă. El scria în 1682: " Ce remediu există în cazul în care avem prea puţini bani? Trebuie să ridicăm o Bancă, şi avem în Anglia materiale pentru o bancă care ar trebui să furnizeze un capital necesar pentru a conduce comerţul în întreaga Lume Comercială.

Preview document

Banca Angliei - Pagina 1
Banca Angliei - Pagina 2
Banca Angliei - Pagina 3
Banca Angliei - Pagina 4
Banca Angliei - Pagina 5
Banca Angliei - Pagina 6
Banca Angliei - Pagina 7
Banca Angliei - Pagina 8
Banca Angliei - Pagina 9
Banca Angliei - Pagina 10
Banca Angliei - Pagina 11
Banca Angliei - Pagina 12
Banca Angliei - Pagina 13
Banca Angliei - Pagina 14
Banca Angliei - Pagina 15
Banca Angliei - Pagina 16
Banca Angliei - Pagina 17
Banca Angliei - Pagina 18
Banca Angliei - Pagina 19
Banca Angliei - Pagina 20
Banca Angliei - Pagina 21
Banca Angliei - Pagina 22
Banca Angliei - Pagina 23
Banca Angliei - Pagina 24
Banca Angliei - Pagina 25
Banca Angliei - Pagina 26
Banca Angliei - Pagina 27
Banca Angliei - Pagina 28
Banca Angliei - Pagina 29
Banca Angliei - Pagina 30
Banca Angliei - Pagina 31
Banca Angliei - Pagina 32
Banca Angliei - Pagina 33
Banca Angliei - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Banca Angliei.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Centrală Germană

I.1 Banca centrala a Germaniei înainte de 1848 - Reichsbank Reichsbank a fost banca centrala a Germaniei de la 1876 pâna la 1948. Ea a fost...

Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata

CAPITOLUL 1 BANCA CENTRALĂ ISTORIC, EVOLUŢIE, ORGANIZARE 1.1 Apariţia şi evoluţia băncilor centrale 1.1.1 Repere istorice în crearea primelor...

Sistemul Bancar din Marea Britanie

Cap.I. Caracteristici ale sistemului bancar britanic I.1. Scurt istoric Istoricul sistemului bancar englez este de un real interes, deoarece...

Monografie Sistemul Bancar din Marea Britanie

Cap. 1. Caracteristici ale sistemului bancar britanic 1.1. Scurt istoric Dezvoltarea economică a Marii Britanii a fost determinată atât de...

Sistemul Bancar al Marii Britanii

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv banca centrală şi băncile de...

Monografie a Sistemului Bancar Francez

Cap.I Sistemul Bancar din Franţa 1.1 Istoric În Franţa, activitatea bancară a evoluat mai ales in favoarea financiarilor decât a bancherilor în...

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile...

Banca Centrală a Suediei

Riksbank – Banca Centrala a Suediei 1. Adresa web a bancii Site web: www.riksbank.com Amplasare: Stockholm Fondata: 1668 Guvernator: Stefan...

Ai nevoie de altceva?