Banca Centrala Europeana

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Centrala Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr.Viorel Beju

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Banca Centrală Europeană (BCE) reprezintă organizaţia creată în vederea conducerii politicii monetare şi a îndeplinirii altor funcţii de bancă centrală pentru euro. Aceasta efectuează respectivele sarcini împreună cu băncile centrale naţionale din zona euro. BCE se află în centrul Eurosistemului şi al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE a fost înfiinţată în luna iunie 1998, înlocuind Institutul Monetar European (IME), precursorul său.În articolul 8 din tratat se prevede temeiul juridic al SEBC şi al BCE. Tratatul limitează activităţile BCE la o zonă clar definită: funcţiile de bancă centrală pentru euro.

BCE îşi are sediul în Frankfurt pe Main, Germania. În prezent, datorită creşterii iniţiale a numărului de angajaţi, personalul BCE îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii diferite. Cu toate acestea, noul sediu va fi construit în partea de est a oraşului Frankfurt. Se estimează că, la sfârşitul anului 2011, construcţia va fi finalizată.

Numărul angajaţilor BCE se ridică la aproximativ 1 350 (în anul 2006), iar instituţia are un adevărat caracter european: membrii personalului provin din toate cele 27 de ţări membre ale Uniunii Europene (UE). La început, IME şi BCE au recrutat mult personal din băncile centrale naţionale ale statelor membre UE, dar în prezent, BCE îşi atrage membrii şi din alte sectoare de activitate.

Un element esenţial pentru organizarea monetară în zona euro este independenţa BCE şi a băncilor centrale naţionale (BCN) din Eurosistem, căreia i-a fost acordat un statut „constituţional”, stipulat mai degrabă în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Tratatul CE) şi în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (Statutul SEBC), decât în legislaţia derivată.

Independenţa reprezintă un concept indispensabil care facilitează drumul spre stabilitatea preţurilor.Aceasta include:

-Independenţa funcţională

Independenţa funcţională necesită un obiectiv primar, determinat cu claritate şi siguranţă juridică. De asemenea, ea presupune existenţa, în cadrul fiecărei bănci centrale, a mijloacelor şi instrumentelor necesare pentru atingerea acestui obiectiv, fără implicarea altor autorităţi. Obiectivul primar al SEBC, după cum se menţionează în Tratatul CE şi în Statutul SEBC, este menţinerea stabilităţii preţurilor.

-Independenţa instituţională

Principiul independenţei instituţionale este statuat în mod expres în articolul 108 din Tratatul CE şi în articolul 7 din Statutul SEBC. Aceste prevederi interzic BCE, BCN şi membrilor organelor de decizie ale acestora să solicite sau să primească instrucţiuni de la instituţiile sau organismele comunitare, de la autorităţile unui stat membru sau de la orice alt organism. În plus, se interzice unor astfel de instituţii, autorităţi guvernamentale şi organisme să încerce să influenţeze membrii organelor de decizie ale BCE sau BCN.

-Independenţa personală

Prevederile din statut referitoare la stabilitatea mandatului conferit membrilor organelor de decizie ale BCE contribuie la menţinerea independenţei băncii centrale. Aceste prevederi stipulează un mandat de minim cinci ani pentru guvernatorii BCN (cu posibilitate de reînnoire) şi un mandat de opt ani, care nu poate fi reînnoit, pentru membrii Comitetului executiv al BCE. În plus, membrii organelor de decizie nu pot fi destituiţi din funcţie în baza altor motive decât cele stipulate în Statutul SEBC.

-Independenţa financiară

Pentru a-şi îndeplini mandatele, BCE şi BCN trebuie să se poată susţine autonom din punct de vedere financiar. BCE are capital propriu, subscris şi vărsat de către BCN. De asemenea, are buget independent de bugetul celorlalte instituţii europene. În ceea ce priveşte BCN, statele membre nu trebuie să le pună pe acestea în situaţia de a nu putea dispune de resurse financiare suficiente pentru a-şi îndeplini atribuţiile naţionale şi cele legate de SEBC.

Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale sunt pe deplin independente faţă de instituţiile politice şi private ale statelor membre, precum şi faţă de cele comunitare. Acest principiu este prevăzut în Tratatul de la Maastricht şi confirmat de alte prevederi legale şi constituţionale. Independenţa structurilor de decizie a BCE este asigurată de Tratat, ce prevede printre altele un mandat maxim de opt ani pentru membrii Comitetului Executiv. În plus, membrii numiţi ai acestor structuri decizionale trebuie să aibă o reputaţie profesională şi experienţă bine-cunoscute în domeniul monetar şi bancar. BCE raportează în mod regulat Consiliului European şi Parlamentului European asupra activităţilor sale. Parlamentul poate chiar să invite membri ai Comitetului Executiv să dea explicaţii asupra deciziilor de politică monetară ale BCE.

Principii generale de funcţionare :

a) Federalismul reprezintă sistemul SEBC şi este un sistem de tip federal unde deciziile sunt luate în mod colegial şi central în cadrul Băncii Centrale Europene;

b) Independenţa; de aici rezultă că SEBC este independent faţă de puterea politică şi anume:

- Independenţa instituţională care interzice acceptarea de in-strucţiuni ce nu aparţin sferei SEBC

- Independenţa personală ce decurge din statutul decidenţilor

- Independenţa funcţională de unde rezultă obligaţie de a stapâni inflaţia

- Independenţa financiară provine din capitalul şi din resursele priprii ale SEBC-ului;

c) Obiectivul de stabilitate a preţurilor;

d) Subsidiaritatea de unde rezultă metoda de repartiţie a competenţelor între Uniunea Euroepană şi statele membre;

e) Transparenţa ce arată independenţa Sistemului European al Băncii Centrale Îi conferă o obligaţie de transparenţă vis-a-vis de statele membre;

f) Responsabilitatea în a atinge obiectivele de stabilitate a preţurilor pe care Tratatul le-a fixat;

g) Cooperarea în sânul Uniunii Europene

h) Comunicarea spre exterior a Băncii Centrale Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Centrala Europeana.doc