Banca Centrala Europeana

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Centrala Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Banci, Finante

Extras din document

1. Sistemul European al Băncilor Centrale

Trecerea la moneda euro ca şi valută unică a însemnat pentru statele implicate renunţarea la suveranitatea lor monetară. Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) s-a impus în consecinţă cu Banca Centrală Europeană (BCE) în frunte pentru a gestiona politica noii zone euro create.Conform principiului decentralizării BCE recurge la Băncile Centrale Naţionale (BCN) în măsura în care este posibil şi adecvat pentru a realiza operaţiuni care sunt parte din sarcinile sistemului euro Sistemul euro se referă de fapt atât la BCE cât şi la acele 13 bănci centrale naţionale, care au adoptat noua valută şi care alimentează BCE cu capital şi active valutare şi participă la rezultatele sale financiare SEBC încorporează pe lânga sistemul euro în structura sa şi statele membre,care nu au adoptat euro datorită statutului lor special (Danemarca şi Marea Britanie) sau ca urmare a unei derogări (Suedia şi alte 12 state noi).Băncile centrale neparticipante se supun ca şi restul componentelor obiectivului suprem de menţinere a stabilităţii preţului, mai puţin politicii de implementare a monedei unice şi a funcţiilor ei adiacente.

2. Banca Centrală Europeană

BCE este un organ comunitar supranaţional, independent,cu personalitate juridică, specializat în conducerea politicii monetare şi alte atribuţii asemănătoare conferite prin Tratatul CE.A fost stabilit din 1998 în Frankfurt am Main, preluând de la predecesorul său Institutul Monetar European.

Personalitatea juridică

BCE se bucură de cea mai extensivă capacitate juridică acordată unei persoane sub incidenţa legii oricăreia din statele member.De aceea în această calitate poate căpăta sau dispune de proprietăţi mobile şi immobile, să ia parte la proceduri legale, să încheie acorduri internaţionale pe domeniul ei de competenţă şi să participe la activitatea organizaţiilor internaţionale. În plus se bucură de toate acele privilegii şi imunităţi, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale

Statutul instituţional

Conform art.7 din tratatul CE, BCE nu este o instituţie comunitară în sensul prropriu al cuvântului.Baza legală a sa şi a SEBC este acordată într-un articol separate,art.8,ceea ce-l distanţează de celelalte instituţii şi organe auxiliare prin delimitarea însăşi a sarcinii sale speciale.

3. Principii specifice

a) Independenţa - BCE acţionează complet independent de vreo influenţă politică. Independenţa sa este:

Instituţională : BCE nu poate solicita sau accepta instrucţiuni din partea instituţiilor sau organelor comunitare, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism ,cu atât mai puţin să fie influenţată în vreun fel în exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor ce i-au fost conferite.

Legală: BCE deţine personalitate juridică.Ea are dreptul de aduce acţiuni în faţa Curţii de justiţie pentru a-şi susţine prerogativele,în cazul în care îi sunt afectate de vreo o instituţie Comunitară sau un Stat Membru.

Personală: Statutul SEBC protejează independenţa personală a membrilor organelor de decizii ale BCE.Astfel membrii nu pot fi demişi în mod discreţionar pe baza performanţei lor politice ulterioare, pot fi numai înlăturaţi dacă nu îndeplinesc condiţiile pentru îndeplinirea sarcinilor sau dacă sunt găsiţi vinovaţi de neglijenţă gravă.

Funcţională şi Operaţională: BCE a primit toate competenţele şi împuternicirile necesare pentru a-şi realiza obiectivul primar de stabilizare a preţurilor.Nici o monedă oficială nu poate fi creată împotriva voinţei BCE,ceea ce-i dă control complet asupra banilor în zona euro.

Financiară şi Organizaţională: BCE ca şi BCN-le au propriile lor resurse financiare şi venit, se bucură de autonomie organizaţională.Capitalul BCE este subscris şi plătit de BCN-le. Bugetul ei este independent de cel al UE.Statutul îi dă dreptul să stabilească în mod autonom condiţiile de angajare şi să-şi organizeze structura internă după bunul plac.

b) Transparenţa: BCE furnizează publicului larg şi pieţelor toate informaţiile relevante cu privire la strategia, evaluările, deciziile politice cât şi procedurile ei într-o formă deschisă, clară şi punctuală.

c) Responsabilitatea: Pentru a fi legitimă, BCE trebuie să fie responsabilă faţă de instituţiile democratice şi publicul larg pentru acţiunile sale din timpul mandatului.Ea are obligaţii precise de a raporta conform art.15 din Statutul SEBC.Prin urmare publică un buletin lunar (pe lângă cel semestrial), o declaraţie financiară săptămânală şi raporturi anuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Centrala Europeana.doc