Banca Europeana de Investitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Europeana de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Martin Adina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAP 1.Istoricul Băncii Europene de Investiţii 2
CAP 2.Organizarea Băncii Europene de Investiţii 2
CAP 3.Rolul Băncii şi atribuţiile acesteia 5
3.1.Obiectivele Băncii 7
CAP 4.Funcţionarea Băncii 7
CAP 5. Proiectele finanţate 9
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

Banca Europeana de Investiţii – organizare, funcţionare, rol, proiecte finanţate

CAP 1.Istoricul Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost înfiinţată prin Tratatul de la Roma, fiind un institut de finanţare al Uniunii Europene. Banca Europeanã de Investitii a fost constituitã, la 1 ianuarie 1959 la Luxemburg, prin art. 129 si 130 ale Tratatului CEE. În prezent, conform art. 198 D si art. 198 E al Tratatului asupra Uniunii Europene.Banca Europeana de Investiţii a fost constituită în vederea partajării costurilor reconstrucţiei între regiunile Europei, prin acordarea de împrumuturi pe termen lung în vederea integrării în Europa.

Grupul BEI este format din BEI şi Fondul European de Investiţii, care are diverşi acţionari, acţionarul majoritar fiind BEI:

- BEI: 66 %

- Comisia Europeană: 25 %

- Alte instituţii financiare europene: 9%

CAP 2.Organizarea Băncii Europene de Investiţii

BEI este o instituţie nonprofit, care se autofinanţează şi este independentă de bugetul UE. Banca este finanţată prin împrumuturi pe pieţele de capital. Acţionarii băncii – statele membre ale Uniunii Europene – subscriu colectiv la capitalul băncii, iar contribuţia fiecărei ţări reflectă puterea economică a acesteia în Uniune.Banca funcţionează ca o bancă independentă juridic, Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European nu exercită vreun control direct asupra BEI.Contribuţia fiecărui stat membru la capitalul băncii este calculată în concordanţă cu greutatea economică în UE (exprimată in GDP) la momentul intrării. În total, capitalul subscris al băncii este mai mult de 164,8 billion.

În calitate de instituţie autonomă, Banca adoptă deciziile de împrumut şi de creditare pe baza punctelor forte ale fiecărui proiect şi a oportunităţilor oferite de pieţele financiare.Banca cooperează cu Instituţiile UE, reprezentanţii săi participă în comitetele Parlamentului European, iar Preşedintele BEI participă la reuniunile Consiliului atunci când se întâlnesc miniştrii economiei şi finanţelor din statele member UE.

Autoritatea supremă este Consiliul Guvernatorilor în care statele membre sunt reprezentate de miniştrii de finanţe.Consiliul, format din 27 de membri, care se reuneşte o data pe an, stabileşte liniile directoare ale politicii de credit. Decide normal cu o majoritate de voturi, care trebuie sa reprezinte cel putin 50 % din capitalul subscris, dar se cere unanimitate pentru deciziile importante, ca de exemplu creşterea capitalului. Consiliul defineşte politica generală de împrumuturi a băncii, aprobă bilanţul contabil şi aportul anual, autorizează banca să finanţeze proiecte în exteriorul UE şi ia hotărâri cu privire la creşterile de capital.

Consiliul Director este organismul care decide în privinţa alocării împrumuturilor şi garanţiilor, strângerea de fonduri şi fixarea ratei dobânzii.Constă din oficialii din ministerele de finanţe, ai afacerilor economice, ai băncilor comerciale şi instituţiilor publice de credit si un director numit de Comisie.O trasătură a acestui comitet este faptul că nu are membri rezidenţi şi se întruneşte numai o dată pe lună.Consiliul Director aprobă operaţiunile de creditare şi de împrumut şi se asigură că BEI este administrată corespunzător. Consiliul este alcătuit din 28 de directori – unul nominalizat de fiecare stat membru UE şi unul nominalizat de Comisia Europeană şi 18 supleanţi.

Consiliul Directorilor asigura ca Banca este conforma cu Tratele Europene,cu statutul BEI şi directivele date de guvernatori, aprobă realizarea unor împrumuturi ,autorizează garanţiile şi împrumuturile,recomandă schimbări de politica de credit a băncii Cabinetului Guvernatorilor. Cabinetul Directorilor este condus de Preşedintele Băncii, sau, în absenţa sa, de unul dintre vicepreşedinti,membri ai Comitetului de Management.

Din moment ce Consiliul Directorilor este non-rezident, membrii nu primesc o remuneraţie din partea băncii. Pentru fiecare sedinţă a Consiliului ( în mod normal 10 de an), în care participă membri şi supleanţii Consiliului Directorilor, ei primesc o indemnizaţie de 600 EURO.

Comitetul Administrativ (managerial) are o poziţie puternică.Este format dintr-un preşedinte şi 8 vicepreşedinţi şi răspunde nu numai de afaceri curente, dar şi de pregătirea şi implementarea deciziilor directorilor.Comitetul managerial este important pentru funcţionarea efectivă a BEI, întrucât presupune că propunerile de împrumuturi sunt formulate de bancă şi nu impuse de politicieni.Comitetul Administrativ este organul executiv permanent al băncii. Acesta administrează activităţile zilnice ale BEI şi are noua membri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana de Investitii.doc