Banca Europeana de Investitii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Europeana de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nestian Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cuprins 1
Cap.1. Structura şi modul de funcţionare a Băncii Europene de Investiţii 2
1.1. Organizarea Băncii Europene de Investiţii 2
1.2. Modul de funcţionare a Băncii Europene de Investiţii 4
Cap.2. Proiecte finanţate 7
2.1. Rolul Băncii Europene de Investiţii 7
2.2. Proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii 8
Concluzii 11
Bibliografie 13

Extras din document

Cap.1. Structura şi modul de funcţionare a Băncii Europene de Investiţii

1.1. Organizarea Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost creată în 1958, statutul său fiind parte integrantă a Tratatului de la Roma, ce a pus bazele creării, la acea dată, a viitoarei Comunităţi Economice Europene. Din acest motiv şi datorită misiunii sale, BEI mai este numită şi Banca europeană sau Banca comunitară. Scopul creării unei instituţii de credit independente a fost acela de a susţine şi ajuta la realizarea obiectivelor actualei Uniuni Europene, acordând finanţări pe termen lung în favoarea investiţiilor viabile.

BEI implementează componentele financiare ale acordurilor încheiate în cadrul politicii de cooperare a Uniunii. Ea activează pentru dezvoltarea echilibrată şi pentru coeziunea economică şi socială a statelor comunitare.

Banca Europeană de Investiţii îşi are sediul la Luxemburg, oraş considerat capitala financiară a comunităţilor. Are birouri la Atena, Bruxelles, Lisabona, Londra şi Madrid.

Banca Europeană de Investiţii are ca acţionari cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, care au acces deplin la finanţările Băncii, fără nici o prerogativă geografică sau pre-repartiţie după sectorul de activitate. Participarea statelor membre la capitalul Băncii este calculată în funcţie de ponderea economică a fiecărui stat în UE( exprimată prin PIB) de la integrarea lor în Uniune.

Aceasta dispune de o solidă bază financiară pentru a-şi îndeplini misiunile. Astfel, capitalul subscris al Băncii se va ridica la un total de 232 miliarde euro în urma unei decizii recente de majorare a acestuia a miniştrilor de finanţe ai Uniunii Europene cu 67 miliarde euro.

Banca este condusă de către Consiliul Guvernatorilor care este compus din miniştri delegaţi ai statelor membre ale Comunităţilor. În general aceştia sunt miniştrii de finanţe din statele pe care le reprezintă.

Consiliul stabileşte politicile de creditare, aprobă bilanţul şi raportul anual, autorizează operaţiunile de finanţare în afara Uniunii şi ia decizii cu privire la majorările de capital. Numeşte de asemenea membrii Consiliului Directorilor, ai Comitetului de Management şi ai Comitetului de Audit.

În cadrul Consiliului, deciziile sunt adoptate atunci când ele întrunesc voturile pozitive ale statelor care reprezintă cel puţin 50% din capitalul subscris şi o majoritate compusă din cel puţin o treime a membrilor cu drept de vot.

Consiliul Directorilor, ca structură de conducere, este compus din 27 de directori şi 17 membri supleanţi numiţi de Consiliul Guvernatorilor. Statele membre desemnează 27 de directori şi 17 supleanţi, iar Comisia Europeană este reprezentată printr-un director şi un membru supleant. În acelaşi timp, Consiliul poate coopta până la 6 experţi( 3 directori şi 3 supleanţi), fără drept de vot.

Comitetul de Management , organ executiv colegial, controlează toate operaţiunile curente; face recomandări Directorilor cu privire la hotărârile pe care urmează să le adopte şi răspunde de aplicarea acestora. Membrii Comitetului de Management, în număr de 9(un preşedinte şi opt vicepreşedinţi), sunt numiţi de Consiliul Guvernatorilor, la propunerea Comitetului Directorilor, pentru o perioadă de şase ani, reînnoibilă, fiind responsabili doar faţă de Bancă. Preşedintele Băncii sau, în absenţa sa, unul dintre Vice-Preşedinţi, conduce şedinţele Comitetului de Management.

Comitetul de Audit verifică operaţiunile şi contabilitatea Băncii, pe baza activităţii desfăşurate atât de organele interne de control şi audit, cât şi de auditorii externi. Este un organ independent, direct responsabil în faţa Consiliului Guvernatorilor. Comitetul de audit este compus din trei membri şi trei observatori, numiţi de către Consiliul Guvernatorilor pentru un mandat de trei ani, reînnoibil.

La nivelul BEI funcţionează de asemenea următoarele direcţii:

- Secretariatul general;

- Departamente autonome( resurse umane, servicii administrative);

- Direcţia de finanţări în UE;

- Direcţia de finanţări în exteriorul UE;

- Direcţia de finanţe;

- Direcţia proiecte;

- Direcţia de afaceri juridice;

- Direcţia de studii economice şi de informare;

- Unitatea de evaluare;

- Direcţia de credit.

Urmare a concluziilor Consiliului European de la Lisabona, din martie 2000, care făceau apel la sprijinirea operaţiunilor în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii, Consiliul Guvernatorilor a decis constituirea „Grupului BEI”, compus din Banca Europeană pentru Investiţii şi Fondul European de Investiţii. Scopul creării Grupului BEI a fost încurajarea competitivităţii europene.

1.2. Modul de funcţionare a Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii are ca misiune contribuirea la dezvoltarea echilibrată şi neîntreruptă a pieţei comune în interesul Comunităţii, apelând la pieţele de capital şi la resursele sale proprii. Pentru aceasta, ea finanţează proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE şi implementarea Agendei Lisabona, a Iniţiativei „Inovaţia 2010” de creare şi promovare a unei economii bazate pe cunoaştere.

BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect şi co-finanţează investiţiile împreună cu alte bănci, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

În prezent, Banca a devenit cea mai importantă sursă de finanţare internaţională a proiectelor din noile state membre ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor. Aproape jumătate din sumele împrumutate au fost orientate către proiecte în domeniul transporturilor. Proiectele din domeniul industrial, de mediu şi telecomunicaţii au absorbit aproape 15% fiecare, în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic, sănătate şi educaţie.

Începând cu anul 1990, banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est. În perioada de pre-aderare a celor opt state din Europa Centrală şi de Est la UE, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finanţării proiectelor de infrastructură, mediu, servicii şi industrie, educaţie, sănătate şi IMM-uri.

În anul 2005 s-a înregistrat o evoluţie pozitivă a operaţiunilor de împrumut ale băncii, totalizând 47,4 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creştere cu peste 10% faţă de anul 2004. Sectoarele prioritare finanţate au fost:

o Coeziunea economică şi socială în cadrul UE( 34 miliarde euro);

o Programul „Inovaţia 2010” (11 miliarde euro, o creştere cu peste 50% faţă de anul anterior);

o Reţele trans-europene „TEN”(7,7 miliarde euro-noi împrumuturi acordate în UE);

o Protecţia mediului şi calitatea vieţii(11 miliarde euro-împrumuturi individuale);

o Întreprinderile mici şi mijlocii(4 miliarde euro- împrumuturi globale).

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana de Investitii.doc