Banca Europeana de Investitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Banca Europeana de Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dascalu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Banca Europeana de Investitii (BEI), institutia finantatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creata în anul 1958 prin Tratatul de la Roma. Prin promovarea unei dezvoltari echilibrate a întregului spatiu comunitar BEI contribuie la coeziunea economica, sociala si teritoriala a UE. BEI are personalitate juridica si autonomie financiara.

Misiunea

Banca contribuie la realizarea obiectivelor UE prin acordarea de finantari pe termen lung pentru proiecte specifice respectând reglementarile prudentiale bancare. BEI urmareste si îsi adapteaza continuu activitatea la evolutiile recente ale politicilor comunitare.

BEI îsi desfasoara activitatea în strânsa colaborare cu comunitatea bancara, atât în ceea ce priveste împrumuturile de pe pietele de capital, cât si finantarea proiectelor de capital. BEI acorda credite din împrumuturile contractate, care împreuna cu fondurile proprii (capital si rezerve), constituie resursele proprii. În afara UE, operatiunile de finantare ale BEI sunt realizate în principal din resursele proprii ale bancii, dar, de asemenea, prin mandat, din resursele bugetare ale statelor membre.

Structura si organizarea

Actionarii bancii sunt statele membre ale Uniunii Europene. Contributia fiecarui stat membru la capitalul bancii este calculata în functie de PIB.

Principalul organism de conducere al bancii este Consiliul Guvernatorilor, format din ministrii desemnati de fiecare dintre statele membre (25 membri), de regula ministrii de finante. Consiliul stabileste politicile de creditare, aproba bilantul si raportul anual, autorizeaza operatiunile de finantare în afara Uniunii si ia decizii cu privire la majorarile de capital. De asemenea, numeste membrii Consiliului Director, ai Comitetului de Administratie si ai Comitetului de Audit. Consiliul Directorilor este compus din 26 de directori, câte unul din fiecare stat membru si un reprezentant al Comisiei si 16 membri supleanti. Acesta ia decizii cu privire la creditele, împrumuturile si garantiile pe care le acorda banca. Comitetul de Administratie este format din 9 membri si este principalul organism de executie al bancii.

Comitetul de Management, organ executive collegial, controleaza toate operatiunile curente; face recomandari directorilor cu privire la hotararile pe care urmeaza sa le adopte si raspunde de aplicarea acestora. Presedintele Bancii sau, in absenta sa, unul dintre Vice-Presedinti, conduce sedintele Comitetului de Managament.

Incepand cu 1 mai 2004 deciziile au fost luate cu o majoritate compusa din cel putin o treime a membrilor cu drept de vot si reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris.

Comitetul de Audit verifica operatiunile si contabilitatea bancii, pe baza activitatii desfasurate atat de organele interne de control si audit cat si de auditori externi.

Activitatea BEI

BEI finanteaza proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor UE si implementarea Agendei Lisabona, a Initiativei Inovare 2010 de creare si promovare a unei economii bazate pe cunoastere. BEI împrumuta pâna la 50% din valoarea unui proiect si co-finanteaza investitiile împreuna cu alte banci (BERD).

În prezent, BEI a devenit cea mai importanta sursa de finantare internationala a proiectelor din noile state membre ale UE, dar si pentru cele din regiunea Balcanilor. Aproape jumatate din sumele împrumutate au fost orientate catre proiecte în domeniul transporturilor. Proiectele din sectorul industrial, de mediu si telecomunicatii au absorbit aproape 15% fiecare, în timp ce 10% a fost împrumutat pentru proiectele din sectorul energetic, sanatate si educatie.

Începând din anul 1990, banca a fost autorizata de Consiliul Guvernatorilor sa acorde împrumuturi în tarile din Europa Centrala si de Est. În perioada de pre-aderarea a celor opt state din Europa Centrala si de Est la UE, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro în vederea finantarii proiectelor de infrastructura, mediu, servicii si industrie, educatie, sanatate si IMM-uri.

BEI opereaza si în afara Uniunii Europene sub incidenta unor protocoale financiare încheiate cu 12 tari din regiunea Mediteranei, 30 tari din Asia si America Latina si cu 70 de state din cadrul Conventiei de la Lome (Africa, Caraibe si Pacific). Actiunile bancii în exteriorul Uniunii Europene s/au ridicat la 5 miliarde Euro în 2005.

În anul 2005, s-a înregistrat o evolutia pozitiva a operatiunilor de împrumut ale bancii, totalizând 47,4 miliarde Euro, ceea ce reprezinta o crestere cu peste 10% fata de anul 2004. Sectoarele prioritare finantate au fost:

Coeziunea economica si sociala în cadrul UE (34 miliarde Euro);

Programul „Inovare-2010” (11 miliarde Euro, respectiv o crestere cu peste 50% fata de anul anterior);

Retele trans-europene „TEN” (7,7 miliarde Euro - noi împrumuturi acordate în UE, la care se adauga 550 milioane Euro proiecte destinate României);

Protectia mediului si calitatea vietii (11 miliarde Euro - împrumuturi individuale);

Întreprinderile mici si mijlocii (4 miliarde Euro - împrumuturi globale).

În 2005, au fost lansate doua noi initiative menite sa conduca la intensificarea cooperarii pe linia cresterii eficientei utilizarii fondurilor structurale: JASPERS (parteneriat între BEI, BERD si Comisia Europeana pentru sprijinirea autoritatilor regionale si nationale în vederea pregatirii proiectelor finantate din bugetul UE) si JEREMIE (schema gestionata prin Fondul European de Investitii care permite statelor membre si regiunilor sa transforme o parte din fondurile structurale alocate în instrumente financiare dedicate întreprinderilor mici si mijlocii).

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana de Investitii.doc