Banca Europeana de Investitii - Organizare, Functionare, Rol, Proiecte Finantate

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Banca Europeana de Investitii - Organizare, Functionare, Rol, Proiecte Finantate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL 1. Banca Europeană de Investiţii-caracterizare generală
1.1. Apariţia şi etape în evoluţia Băncii Europene de Investiţii
1.2. Organizarea şi funcţionarea Băncii Europene de Investiţii
1.3. Rolul Băncii Europene de Investiţii în economie
CAPITOLUL 2. Proiecte finanţate şi perspective ale Băncii Europene de Investiţii
2.1. Sectoare beneficiare şi contribuţia BEI la un proiect
2.2. Ciclul unui proiect finanţat de BEI şi condiţiile generale de finanţare
2.3. Activitatea Băncii Europene de Investiţii în România

Extras din document

CAPITOLUL 1. Banca Europeană de Investiţii-caracterizare generală

1.1. Apariţia şi etape în evoluţia Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii a încept să funcţioneze în anul 1958 pentru a sprijini dezvoltarea regiunilor din ţările membre care reprezenta un obiectiv al Comunităţii Economice Europene.

Conform prevederilor din tratatul asupra Comunităţii Economice Europene, Banca Europeană de Investiţii dispune de autonomie funcţională şi instituţională în contextul european.

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma. Membri sunt statele UE, care au subscris la capitalul băncii. Sediul central se află pe Bulevardul Konrad Adenauer în Kirchberg, Luxemburg. Clădirea a fost proiectată de arhitectul britanic Sir Denys Lasdun şi este una dintre puţinele sale lucrări din afara Regatului Unit.

Banca Europeană de Investiţii are personalitate juridică proprie şi autonomie financiară în cadrul sistemului comunitar. Misiunea băncii este de a contribui la realizarea obiectivelor UE prin acordarea de finanţări pe termen lung pentru proiecte specifice respectând principiile bancare. Ca instituţie a Uniunii Europene, BEI îşi adaptează continuu activitatea la evoluţiile cele mai recente ale politicilor comunitare.

În anul 1994, odată cu crearea Fondului European de Investiţii, BEI a devenit acţionar majoritar al acestuia, vorbindu-se din acest momentşi despre Grupul Banca Europeană de Investiţii.

Aderarea la UE a încă trei noi state în 1995 a antrenat modificări în structura Băncii prin suplimenatrea cu un loc de fiecare în Consiliul guvernatorilor şi respectiv cu câte un membru titular în Consiliul de administraţie. Capitalului Băncii a fost majorat cu 7,1%, ajungându-se la 62 mrd. ECU.

Banca Europeană de Investiţii este autorizată să administreze un capital subscris de statele membre. Capitalul iniţial de 100 milioane unităţi de cont a fost majorat de mai multe ori, în 1971, 1981, 1986, 1991, 1995, fiind de peste patru ori mai mare. Statutul Băncii Europene de Investiţii prevede că fiecare stat membru varsă numai o parte din capitalul subscris, adică 9,013% , iar la cealaltă parte se face apel la decizia Consiliului de administraţie.

Statutul băncii a fost revizuit cu ocazia fiecărei extinderi a Uniunii Europene, astfel încât astăzi toate statele UE sunt membri ai băncii.

BEI îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu comunitatea bancară, atât în ceea ce priveşte împrumuturile de pe pieţele de capital cât şi finanţarea proiectelor de capital. BEI acordă credite din împrumuturile contractate, care împreună cu fondurile proprii (capital şi rezerve), constituie resursele proprii. În afara UE, operaţiunile de finanţare ale BEI sunt realizate în principal din resursele proprii ale băncii, dar de asemenea prin mandat, din resursele bugetare ale statelor membre.

Principalul organism al BEI este Consiliul Guvernatorilor, format din miniştrii desemnaţi de fiecare dintre statele membre (25 membri), de regulă miniştrii de finanţe. Consiliul stabileşte politicile de creditare, aprobă bilanţul şi raportul anual, autorizează operaţiunile de finanţare în afara Uniunii şi ia decizii cu privire la majorările de capital. De asemenea, numeşte membrii Consiliului de Administraţie, ai Comitetului de Management şi ai Comitetului de Audit.

Consiliul de Administraţie este compus din 26 de directori, câte unul din fiecare stat membru şi un reprezentant al Comisiei Europene şi 16 membri supleanţi.

În Tratatul de la Maastricht dispoziţiile care dirijează Banca Europeană de Investiţii nu au fost modificate, ci s-a adaugat un aliniat potrivit căruia în executarea misiunii sale ea facilitează finanţarea programelor de investiţii în legatură cu intervenţiile fondurilor structurale şi altor instrumente financiare ale Comunităţii.

În noile state membre, priorităţile băncii se îndreaptă spre sprijinirea proiectelor ce oferă suport pentru integrarea în piaţa unică a UE şi contribuţia la aplicarea standardelor europene cuprinse în cadrul acquis-ului comunitar.

Începând cu anul 1990, Banca a fost autorizată de Consiliul Guvernatorilor să acorde împrumuturi în ţările din Europa Centrală şi de Est. În perioada de pre-aderarea a statelor la UE, după anul 1990, BEI a acordat împrumuturi în valoare de 25 miliarde euro pentru Europa Centrală şi de Est în vederea finanţării proiectelor de infrastructură, mediu, servicii şi industrie, educaţie, sănătate şi IMM-uri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Banca Europeana de Investitii - Organizare, Functionare, Rol, Proiecte Finantate.doc