Banca Inter-Americană de Dezvoltare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3870
Mărime: 19.66KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Sorin

Cuprins

Cuprins 1

Cap. 1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare – instituţie financiară internaţională 2

1. 1. Istoric 3

1. 2. Organizare şi management 3

1. 3. Corporaţia Inter-Americană de Investiţii 4

1. 4. Fondul Multilateral de Investiţii 5

Cap. 2. Banca Inter-Americană de Dezvoltare 6

2. 1. Obiectivele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare 6

2. 2. Resursele Băncii Inter-Americane de Dezvoltare 8

2. 3. Politicile de credit ale Băncii Inter-Americane de Dezvoltare 9

Cap. 3. Programe finanțate de Banca Inter-Americană de Dezvoltare 10

Concluzii 12

Bibliografie 13

Extras din document

Cap. 1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare – instituţie financiară internaţională

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale de ordin politic, economic, financiar, social şi cultural a dus la studierea şi găsirea unor modalităţi de organizare a relaţiilor economice internaţionale. Astfel, s-a trecut de la conlucrarea bilaterală la cea multilaterală, luând forma unor mecanisme internaţionale, care au avut o tendinţă de accelerare în secolul XX datorită realizărilor înregistrate în ştiinţa şi tehnica mondială, dar şi mutaţiilor înregistrate în raporturile de forţe pe plan mondial şi datorită dinamicii acestora.

Direcţiile esenţiale urmărite în planul organizării în condiţii noi a relaţiilor economice între state au constat în :

a) mobilizarea resurselor economice în comun şi colaborarea în direcţia refacerii zonelor afectate de urmările celui de al doilea război mondial;

b) asigurarea cadrului instituţional monetar-financiar de desfăşurare sistemică a relaţiilor economice internaţionale;

c) convenirea unor principii şi mecanisme care să conduc la desfăşurarea liberă şi ordonată a schimburilor comerciale internaţionale.

La realizarea acestor obiective globale, dar şi pentru finanţarea ţărilor în curs de dezvoltare, participă diferite instituţii sau organizaţii financiare internaţionale care au vocaţie universală sau un caracter regional,dar şi bănci. Din prima categorie fac parte Banca Reglementelor Internaţionale, grupul Băncii Mondiale (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională, Agenţia Multilaterală de Garantare a Investiţiilor şi Centrul Instituţional pentru Aplanarea Disputelor Internaţionale), Fondul Monetar Internaţional, iar din a doua categorie fac parte Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi băncile de dezvoltare regională Banca Inter-Americană pentru Dezvoltare, Banca de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică pentru Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Banca Arabă de Dezvoltare Economică şi Fondul Monetar Arab.

Aşadar, Banca Inter-Americană pentru Dezvoltare este o instituţie financiară internaţională cu caracter regional.

1. 1. Istoric

Încă din 1890 s-a încearcat să se creeze o instituție de dezvoltare care să se concentreze asupra problemelor Americii Latine și Caraibelor. În 1959 Organizația statelor americane au schițat articolele Acordului privind Banca Inter-Americană de Dezvoltare.

Banca Inter-Americană de Dezvoltare funcţionează pe baza Acordului Consultativ din 8 aprilie 1959 şi are sediul la Washington, ca bancă regională pentru ţările din America Latină, la care participă cu fonduri SUA şi alte ţări europene . Bid a fost creată în vederea promovării investiţiilor publice şi private, a finanţării unor proiecte economice şi sociale prioritare, a participării la orientarea politicilor de dezvoltare ale ţărilor membre, a cooperării tehnice şi a execuţiei proiectelor de dezvoltare.

Banca a fost pioner (începătoare) în a susține programele sociale, dezvoltarea economică, socială, instituțiile de educație și sănătate, în promovarea integrării regionale și în a acorda în mod direct sprijin sectorului privat, incluzând microîntreprinderile.

Banca Inter-Americană de Dezvoltare reprezintă o instituţie financiară internaţională regională formată în vederea stimulării acelerării dezvoltării economice şi sociale a ţărilor membre din America Latină şi Caraibe , precum şi exportul de echipamente industriale din ţările Americii de Sud către ţările dezvoltate.

Aceasta a fost creată pentru a promova dezvoltarea economică a ţărilor membre din regiune, prin finanţarea de proiecte de dezvoltare economică şi socială şi prin furnizarea de asistenţă tehnică.

1. 2. Organizare şi management

1 iulie 2007 marchează începutul implementării noului model de organizare al Băncii Inter-Americane de Dezvoltare aprobat de Comitetul Directorilor Executivi în decembrie 2006 (vezi organigrama). Acest nou model vrea să sporească capacitatea strategică a băncii pentru a răspunde mai bine cererilor din țările Americii Latine și Caraibelor și să-și îndeplinească scopul pentru progresul social și economic al regiunii.

Managementul Băncii Inter-Americane de Dezvoltare se asigură de către Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor executivi şi preşedinte. Consiliul Guvernatorilor este format din guvernatori şi supleanţi aprobaţi de fiecare ţară membră care sunt, de obicei, miniştrii de finanţe, preşedinţii băncilor centrale şi alte persoane oficiale cu rang comparabil. Consiliul Guvernatorilor se reuneşte anual în vederea adoptării deciziilor de politică ale băncii, de orientare a operaţiilor, de creştere a capitalului social.

Preview document

Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 1
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 2
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 3
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 4
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 5
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 6
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 7
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 8
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 9
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 10
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 11
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 12
Banca Inter-Americană de Dezvoltare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Banca Inter-Americana de Dezvoltare.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Bancara - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Banca Africană de Dezvoltare

CAPITOLUL 1 Africa – cadrul economic general şi perspective de dezvoltare 1.1 Africa – între evoluţia lumii contemporane şi nevoia de dezvoltare...

Banca Inter-Americana de Dezvoltare (BID)

Capitolul 1 : Aspecte generale privind Banca Inter-Americană de Dezvoltare Dezvoltarea relațiilor internaționale de ordin politic, economic,...

Banca Asiatică de Dezvoltare

1. Scurt istoric Banca Asiatică de Dezvoltare a fost concepută după război ca mijlocul de reabilitare şi reconstrucţie a anilor ‘60. Viziunea a...

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către

CAPITOLUL I – CREDITUL INTERNAŢIONAL 1.1. CREDITUL INTERNAŢIONAL – NOŢIUNI GENERALE Creditul internaţional reprezintă un mecanism important de...

Banca Comercială Carpatica

Banca Comerciala Carpatica este o banca autohtona, rod si simbol al fortei si inteligentei capitalului românesc, care îsi va întari permanent...

Banca Interamericana de Dezvoltare

1.Rolul şi impactul Băncilor de Dezvoltare în plan mondial Pe măsură ce activităţile Băncii Mondiale se dezvoltau, s-a simţit tot mai mult nevoia...

Ai nevoie de altceva?