BNR și BCE

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1848
Mărime: 19.77KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Banca Naţională a României (BNR) înfiinţată în anul 1880 este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară. Reţeaua teritorială a BNR cuprinde pe lângă unitatea centrală şi 19 sucursale1.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Principalele atribuţii ale BNR sunt2:

1. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

2. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

3. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

4. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

5. administrarea rezervelor internaţionale ale României.

BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii.

Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, Banca Naţională a României poate acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:

a. titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naţionale a României, sau

b. depozite constituite la Banca Naţională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naţională a României.

Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administraţie, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori. Membrii Consiliului de administraţie al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Situaţiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană şi trebuie să cuprindă: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative.

Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii. Aceştia sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii3.

Preview document

BNR și BCE - Pagina 1
BNR și BCE - Pagina 2
BNR și BCE - Pagina 3
BNR și BCE - Pagina 4
BNR și BCE - Pagina 5
BNR și BCE - Pagina 6
BNR și BCE - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • BNR si BCE.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma Sistemului Bancar în România

Unul din paradoxurile întâlnite în fostele tari comuniste este rolul asumat de banci ca agenti ai schimbarii. Pe lânga înfiintarea de noi...

Politica Monetara si de Credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

Banca Centrala Europeana

Capitolul 1 – Crearea Uniunii Economice şi Monetare „Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub paşii tăi care urcă ele...

Cadrul Politicii Monetare Unice - Instrumentele de Politica Monetara ale BCE - Analiza Politicii Monetare Unice din Perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Monografia Sistemului Bancar din Austria

Cap. 1 Descrierea sistemului bancar din Austria 1.1 Introducere Situată în centrul Europei, Austria este o ţară cu peisaje impresionante,...

Sistemul European al Bancilor Centrale

Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) si Banca Centrala Europeana (BCE) Procesul de constructie politica, economia si sociala a unei...

Sistemul European de Banci Centrale

Introducere Lucrarea de faţă, cu titlul „ Sistemul European de Bănci Centrale – Politica Monetară Unică” reprezintă un studiu asupra elementelor...

Rolul Bancii Nationala a Romaniei

Scurt istoric al Băncii Naţionale a României BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca...

Ai nevoie de altceva?