Bugetul Comunitar

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Bugetul Comunitar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Câteva cuvinte despre bugetul Uniunii Europene

Pentru a-si îndeplini sarcinile, Uniunea Europeana dispune de un buget de 99,7 miliarde euro, pentru anul 2003.

Sistemul financiar comunitar se bazeaza pe o planificare pe termen mediu a cheltuielilor, planificare ce se regaseste într-un acord între Parlamentu European, Consiliul UE si Comisia Europeana. Acordul curent dateaza din 6 mai 1999 si stabileste limite maxime pentru perioada 2000-2006 în ceea ce priveste diferitele categorii de cheltuieli comunitare: pentru agricultura, politica interna a UE, politica externa si pregatirea pentru extindere, cheltuieli administrative.

Planificarea este transpusa într-un buget anual, în urma unui proces ce implica Comisia Europeana si în care Consiliul UE si Parlamentul Europei detin puterea decizionala. Bugetul stabileste nivelul cheltuielilor ce vor fi efectuate, pe fiecare domeniu în care Uniunea Europeana este implicata.

Principala sursa de finantare a cheltuielilor bugetare o reprezinta fondurile puse la dispozitie de catre statele membre, existând un nivel maxim de 1,27% din Produsul National Brut al întregii Uniuni. Bugetul din 2003 se situeaza sub aceasta limita, la 1,02%.

Comisia Europeana este responsabila pentru implementarea bugetului, în conformitate legislatia existenta, asigurând o folosire cât mai eficienta a fondurilor. Diferitele Directorate-generale si Servicii din cadrul Comisiei sunt responsabile pentru implementarea programelor comunitare în domeniile lor de activitate si pentru managemnentul fondurilor ce le revin. Directoratul-general bugetar are sarcina sa stabileasca regulile financiare si bugetare, sa încurajeze un management financiar competent din partea Comisiei, sa monitorizeze procedura bugetara anuala si sa intocmeasca conturile anuale ale executiei bugetare.

Primul nivel al controlului bugetar are loc în cadrul fiecarei institutii. Apoi, este exercitat un control extern, din partea Curtii Europene de Audit, care urmareste legalitatea si regularitatea implementarii bugetului si calitatea managementului financiar realizat de catre institutiile comunitare. Ultimul nivel al controlului este de natura politica si este exercitat de catre Consiliul UE si Parlamentul Europei.

Comunitatea mai are la dispozitie înca doua instrumente pentru finantarea politicilor sale: bugetul operativ al Comunitatii Carbunelui si Otelului si Fondul European pentru Dezvoltare.

II. Principiile fundamentale ale bugetului comunitar

Bugetul comunitar este guvernat de 6 principii de baza:

1. principiul unitatii, conform caruia toate veniturile si cheltuielile comunitare trebuie consemnate într-un singur document;

2. principiul universalitatii se bazeaza pe doua reguli:

- regula neafectarii, conform careia veniturile bugetare nu pot fi alocate în mod expres pentru anumite cheltuieli bugetare;

- veniturile si cheltuielile se înscriu în buget în totalitate, în sume brute, fara compensari între ele;

3. principiul anualitatii, conform caruia operatiunile bugetare se refera la o perioada de un an, numit an bugetar. Comunitatea trebuie sa împace acest principiu cu nevoia de a se angaja în operatiuni multianuale, cu o pondere din ce în ce mai importanta în cadrul bugetului. Solutia este reprezentata de înscrierea separata în buget a angajarii de cheltuieli si a platii efective a cheltuielilor.

4. principiul echilibrului, conform caruia veniturile estimate ale unui an bugetar trebuie sa fie egale cu cheltuielile acelui an. Nu este permisa recurgerea la împrumutul de fonduri pentru acoperirea deficitului bugetar. Un eventual surplus va fi înscris ca venit în bugetul anului urmator, iar în cazul unor cheltuieli ce depasecs limitele initial prevazute vor fi finantate prin amendarea bugetului, avându-se în vedere redimensionarea cheltuielilor sau înscrierea de resurse financiare suplimentare.

5. principiul specializarii cheltuielilor, conform caruia fiecare cheltuiala trebuie sa corespunda unui anume obiectiv, pentru a preveni confuzia, atât în faza de autorizare, cât si în faza de executie, asigurându-se un buget lipsit de ambiguitate, care va putea fi executat în conformitate cu intentiile autoritatii bugetare;

6. de la 1 ianuarie 1999, moneda Uniunii Europene este euro, care este legat de 12 din cele 15 monede ale statelor membre prin rate de schimb fixe si irevocvabile. Cheltuielile si veniturile estimate se înscriu în buget în euro.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bugetul Comunitar.doc

Alte informatii

Universitatea Al.I. Cuza – Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Sectia Banci si Burse de Valori