Bugetul Comunitar

Referat
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2651
Mărime: 19.87KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Universitatea Al.I. Cuza – Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Sectia Banci si Burse de Valori

Extras din document

Câteva cuvinte despre bugetul Uniunii Europene

Pentru a-si îndeplini sarcinile, Uniunea Europeana dispune de un buget de 99,7 miliarde euro, pentru anul 2003.

Sistemul financiar comunitar se bazeaza pe o planificare pe termen mediu a cheltuielilor, planificare ce se regaseste într-un acord între Parlamentu European, Consiliul UE si Comisia Europeana. Acordul curent dateaza din 6 mai 1999 si stabileste limite maxime pentru perioada 2000-2006 în ceea ce priveste diferitele categorii de cheltuieli comunitare: pentru agricultura, politica interna a UE, politica externa si pregatirea pentru extindere, cheltuieli administrative.

Planificarea este transpusa într-un buget anual, în urma unui proces ce implica Comisia Europeana si în care Consiliul UE si Parlamentul Europei detin puterea decizionala. Bugetul stabileste nivelul cheltuielilor ce vor fi efectuate, pe fiecare domeniu în care Uniunea Europeana este implicata.

Principala sursa de finantare a cheltuielilor bugetare o reprezinta fondurile puse la dispozitie de catre statele membre, existând un nivel maxim de 1,27% din Produsul National Brut al întregii Uniuni. Bugetul din 2003 se situeaza sub aceasta limita, la 1,02%.

Comisia Europeana este responsabila pentru implementarea bugetului, în conformitate legislatia existenta, asigurând o folosire cât mai eficienta a fondurilor. Diferitele Directorate-generale si Servicii din cadrul Comisiei sunt responsabile pentru implementarea programelor comunitare în domeniile lor de activitate si pentru managemnentul fondurilor ce le revin. Directoratul-general bugetar are sarcina sa stabileasca regulile financiare si bugetare, sa încurajeze un management financiar competent din partea Comisiei, sa monitorizeze procedura bugetara anuala si sa intocmeasca conturile anuale ale executiei bugetare.

Primul nivel al controlului bugetar are loc în cadrul fiecarei institutii. Apoi, este exercitat un control extern, din partea Curtii Europene de Audit, care urmareste legalitatea si regularitatea implementarii bugetului si calitatea managementului financiar realizat de catre institutiile comunitare. Ultimul nivel al controlului este de natura politica si este exercitat de catre Consiliul UE si Parlamentul Europei.

Comunitatea mai are la dispozitie înca doua instrumente pentru finantarea politicilor sale: bugetul operativ al Comunitatii Carbunelui si Otelului si Fondul European pentru Dezvoltare.

II. Principiile fundamentale ale bugetului comunitar

Bugetul comunitar este guvernat de 6 principii de baza:

1. principiul unitatii, conform caruia toate veniturile si cheltuielile comunitare trebuie consemnate într-un singur document;

2. principiul universalitatii se bazeaza pe doua reguli:

- regula neafectarii, conform careia veniturile bugetare nu pot fi alocate în mod expres pentru anumite cheltuieli bugetare;

- veniturile si cheltuielile se înscriu în buget în totalitate, în sume brute, fara compensari între ele;

3. principiul anualitatii, conform caruia operatiunile bugetare se refera la o perioada de un an, numit an bugetar. Comunitatea trebuie sa împace acest principiu cu nevoia de a se angaja în operatiuni multianuale, cu o pondere din ce în ce mai importanta în cadrul bugetului. Solutia este reprezentata de înscrierea separata în buget a angajarii de cheltuieli si a platii efective a cheltuielilor.

4. principiul echilibrului, conform caruia veniturile estimate ale unui an bugetar trebuie sa fie egale cu cheltuielile acelui an. Nu este permisa recurgerea la împrumutul de fonduri pentru acoperirea deficitului bugetar. Un eventual surplus va fi înscris ca venit în bugetul anului urmator, iar în cazul unor cheltuieli ce depasecs limitele initial prevazute vor fi finantate prin amendarea bugetului, avându-se în vedere redimensionarea cheltuielilor sau înscrierea de resurse financiare suplimentare.

5. principiul specializarii cheltuielilor, conform caruia fiecare cheltuiala trebuie sa corespunda unui anume obiectiv, pentru a preveni confuzia, atât în faza de autorizare, cât si în faza de executie, asigurându-se un buget lipsit de ambiguitate, care va putea fi executat în conformitate cu intentiile autoritatii bugetare;

6. de la 1 ianuarie 1999, moneda Uniunii Europene este euro, care este legat de 12 din cele 15 monede ale statelor membre prin rate de schimb fixe si irevocvabile. Cheltuielile si veniturile estimate se înscriu în buget în euro.

Preview document

Bugetul Comunitar - Pagina 1
Bugetul Comunitar - Pagina 2
Bugetul Comunitar - Pagina 3
Bugetul Comunitar - Pagina 4
Bugetul Comunitar - Pagina 5
Bugetul Comunitar - Pagina 6
Bugetul Comunitar - Pagina 7
Bugetul Comunitar - Pagina 8
Bugetul Comunitar - Pagina 9
Bugetul Comunitar - Pagina 10
Bugetul Comunitar - Pagina 11
Bugetul Comunitar - Pagina 12
Bugetul Comunitar - Pagina 13
Bugetul Comunitar - Pagina 14
Bugetul Comunitar - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Bugetul comunitar și impactul integrării europene asupra României

Introducere Anul 2012 este foarte important în privința negocierii modificărilor pe care le va suferi Bugetul Uniunii Europene în perspectiva...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Bugetul (de venituri şi cheltuieli al) Uniunii Europene - conţinut şi evoluţie - Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - procesul bugetar comunitar

1 Structura bugetului comunitar şi particularităţile sale 1.1 Noţiunea şi importanţa bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este acel act...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Semnul de întrebare pus asupra activității sistemului instituțional al Uniunii Europene și asupra gestionării acestui ansamblu de...

Bugetul comunitar și particularitățile sale

1.Istoricul şi evoluţia bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este actul care autorizează în fiecare an finanţarea ansamblului...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Uniunii Europene

Capitolul 1 Bugetul Uniunii Europene – generalităţi 1.1. Noţiuni elementare Termenul “buget” îşi are originea în vechea limbă francenză, şi...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Capitolul I. Bugetul comunitar și caracteristicile acestuia I.1. Definirea bugetului Uniunii Europene Bugetul Uniunii Europene reprezintă...

Reforma bugetului comunitar în contextul extinderii UE

1. Notiunea de buget comunitar Bugetul comunitar este actul întocmit anual, în care sunt specificate obiectivele și prioritățile, finanțarea...

Ai nevoie de altceva?