Cambia Bancara in Sistemul Bancar din Republica Moldova

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Cambia Bancara in Sistemul Bancar din Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Aliona Zubic

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE pag. 3
Cap. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND CAMBIA BANCARĂ pag 4
Cap. II ANALIZA SUCCINTĂ A CAMBIEI EMISĂ DE BC „ MOLDINCONBANK” S.A. pag. 7
CAP. III ASPECTE PRACTICE ŞI PERSPECTIVELE DE IMPLEMENTARE A CAMBIEI BANCARE ÎN SISTEMUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA pag. 10
ÎNCHEIERE pag.12
BIBLIOGRAFIE pag. 13

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei se caracterizează prin cercetarea acestui instrument de plată,care nu este utilizat în practica băncilor comerciale din sistemul bancar autohton şi de determinat cauzele acesteia, chiar dacă se consider că oferă securitate utilizatorilor săi.

Scopul cercetării oglindeşte avantajele şi dezavantajele acestui instrument de plată şi aprecierea utilităţii implimentării sau neimplementării sale.

Sarcinile referatului, reprezintă investigaţiile efectuate referitor la caracteristica generală a cambiei bancare din sistemului bancar al Republicii Moldova Sarcinele referatului permite elaborarea unor recomandări, a unor măsuri referitoare la gestionarea eficientă a acestui instrument de plată.

Obiectul investigat, redă caracteristica succintă a cambiei bancare ca instrument de plată utilizat în Republica Moldova.

Subiectul cercetări, reprezintă aspectele acestui instrument de plată, concept, reguli uniforme, contribuţia acestuia în activitatea bancară.

Metodologia cercetării, cercetare aplicată în lucrare are la bază utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare, cum sunt: analiza economică, metoda grafică, metoda sintezei şi metoda comparaţiei.

Baza informaţională, a cercetării o constituie publicaţiile, lucrări ştiinţifice şi de informare, şi datele statistice furnizate de Banca Naţională a Moldovei, precum şi alte publicaţii de ordin juridic şi statistic ce ţin de subiectul de cercetare.

Structura referatului Referatul cuprinde trei capitole. Primul capitol se numeşte „Aspecte teoretice privind cambia bancară ” , al doilea capitol „ Analiza succintă a cambiei emisă de BC „ Moldinconbank” S.A. ” şi al treilea capitol se numeşte „ Aspecte practice şi perspectivele de implementare a cambiei bancare în sistemul bancar din Republica Moldova”

Cap. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND CAMBIA BANCARĂ

1.1 CONCEPTUL, EMITEREA ŞI CIRCULAŢIA CAMBIEI BANCARE

În economiile de piaţă moderne agenţii economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăţi. Astfel, de regulă, ei aleg instrumentul de plată pe care îl consideră adecvat necesităţilor lor, din perspectiva vitezei de execuţie, a costurilor de tranzacţie, a caracteristicilor locale precum şi a cadrului legal care reglementează obligaţiile de plată.

În cazul Republicii Moldova cambia bancară este un instrument de plată cunoscut, dar din păcate puţin utilizat, astfel cercetînd sistemul bancar autohton am descoperit că doar „Moldincombank” SA oferă aşa produs pentru persoane fizice şi juridice începînd cu 9 aprilie 2003 pînă în prezent.

Cambia Bancară – este un titlu emis de bancă în care banca îşi ia angajamentul de a rambursa suma plus dobînda. Cambiile bancare se emit numai în forma materializată cu menţiunea "cambie bancară". Certificatele de depozit se emit numai la termen.

Deosebiri între cambia bancară şi certificatul de depozit :

1. Iniţiativa emisiunii unei cambii bancare aparţine băncii, în cazul certificatului iniţiativa aparţine clientului ;

2. Certificatele se emit în sumă fixă, pe cînd cambiile în sumă arbitrară ;

3. În cazul certificatelor ele pot fi deţinute pînă la scadenţă şi încasată dobînda, în cel mai bun caz pot fi vîndute pe piaţa secundară dacă ea este dezvoltată, pe cînd în cazul cambiei ea poate servi drept instrument de plată pentru achitarea mărfurilor şi serviciilor.

Cambia bancară este emisă de băncile comerciale avînd necesitatea de atragere a resurselor, condiţiile pieţei şi cerinţele investitorilor, fiind emisă cu diferite valori nominale, stabilite în condiţiile privind emisiunea şi circulaţia cambiilor bancare. Cambiile bancare cu scont se emit pe un termen de pînă la un an, cu următoarele scadenţe:

- la un anumit termen de la data emisiunii;

- la o zi fixă

Sînt în drept să emită cambii băncile autorizate care îndeplinesc următoare condiţii:

- Să desfăţoare activitatea financiară nu mai puţin de un an ;

-Să corespundă condiţiilor privind emisiunea şi circulaţia cambiilor la BNM.

Pentru aceasta banca trebuie să prezinte la BNM în termen de 30 de zile de la data luării acestei hotărîri, următoarele documente:

a) Proces verbal al şedinţei organului împuternicit care a aprobat hotărîrea privind emisiunea cambiei;

b) Condiţiile privind emisiunea şi circulaţia lor care vor conţine următoarele informaţii:

Denumirea documentului ,,Condiţiile privind emisiunea şi circulaţia cambiilor bancare’’.

Nota organului împuternicit al băncii privind aprobarea condiţiilor, care conţin cuvîntul ,,Aprobat’’, denumirea organului de conducere care a aprobat condiţiile, data aprobării, semnătura persoanei împuternicite şi ştampila băncii;

Tipurile de cambii care vor fi emise de bancă: cambii nominative sau la purtător, cu dobîndă la vedere sau la un anumit termen de la vedere, cu scont la un anumit termen de la data emisiunii sau la o zi fixă;

Valorile nominale ale cambiilor;

Scadenţile cambiilor. Se indică şi termenul limită de prezentare alor spre plată pentru fiecare scadenţă

Volumul şi perioadele emisiunii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cambia Bancara in Sistemul Bancar din Republica Moldova.doc